<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Civilni oddelek

VSL sklep II Cp 758/2015
ECLI:SI:VSLJ:2015:II.CP.758.2015

Evidenčna številka:VSL0083636
Datum odločbe:24.03.2015
Senat, sodnik posameznik:Alenka Kobal Velkavrh (preds.), Dušan Barič (poroč.), Bojan Breznik
Področje:ZAVAROVANJE TERJATEV - CIVILNO PROCESNO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVO
Institut:začasna odredba - verjetnost terjatve - skupno premoženje - zakonca - res iudicata

Jedro

Premoženje, ki ga zakonca pridobita z delom v času trajanja zakonske zveze, je njuno skupno premoženje, glede katerega se šteje, da sta deleža zakoncev na njem enaka. Gre za originaren način pridobitve lastninske pravice.

Izrek

I. Pritožba se zavrne in se potrdi sklep sodišča prve stopnje.

II. Prva toženka krije svoje stroške pritožbenega postopka.

Obrazložitev

1. Prvo sodišče je z izpodbijanim sklepom zavrnilo ugovor prve toženke zoper sklep o začasni odredbi P 14/2012 z dne 7.12.2012.

2. Zoper sklep se pritožuje prva toženka, ki uveljavlja vse pritožbene razloge iz 338. člena ZPP in predlaga, da pritožbeno sodišče spremeni sklep prvega sodišča tako, da ugodi ugovoru in zavrne predlog za izdajo začasne odredbe. Navaja, da je tožnica isti zahtevek uveljavljala v pravdi proti prvi toženki v zadevi P 430/2009, v kateri je bil tožbeni zahtevek tožnice pravnomočno zavrnjen zaradi pomanjkanja pasivne stvarne legitimacije. Ker tožnica v tej pravdi uveljavlja identičen zahtevek, obstoj njene terjatve ni verjetno izkazan, saj je bilo o tožbenem zahtevku že pravnomočno odločeno v zadevi P 430/2009. Zaradi razširitve subjektivnih meja pravnomočnosti sodbe P 430/2009 na potencialne enotne sospornike (drugo toženko) bi moralo prvo sodišče zavreči tožbo in zavrniti predlog za izdajo začasne odredbe. Tožnica je pridobila lastninsko pravico na nepremičnini parc. št. 770/1 k. o. X na podlagi sklepa o dedovanju z dne 15. 3. 1984. Nepremičnina je zato njeno posebno premoženje. Nepremičnina je bila že v letu 1984 opredeljena kot gospodarsko poslopje, zato ne gre za novo stvar. 22. člen ZTLR ni uporaben glede lastninske pravice na nepremičninah. Sodišče ni navedlo, kateri dokazi naj bi zadoščali za izkaz verjetnosti tožničine terjatve. Sodišče se ni opredelilo do konkretnih trditev prve toženke, da se je vse, kar se je napravilo na njenem zemljišču financiralo izključno iz njenega posebnega premoženja in sicer iz kupnin, pridobljenih s prodajo njenega posebnega premoženja. Ker sodišče ni navedlo, kateri tožničini dokazi naj bi zadoščali za izkaz verjetnosti terjatve, prva toženka dopušča možnost, da je sodišče upoštevalo tudi dokazne predloge odgovora na ugovor in nepravočasne dopolnitve odgovora na ugovor. Toženka se o teh navedbah in dokaznih predlogih ni mogla izjasniti, ker ji vlogi nista bili vročeni, kar je kršitev določb postopka po 8. točki drugega odstavka 339. člena ZPP. Sodišče je pri svoji odločitvi prekoračilo trditveno podlago tožnice. Prepoved odtujitve in obermenitve nepremičnine ne predstavlja zgolj neznatne škode. Zmotno je razlogovanje sodišča, da bo uveljavitev tožničine terjatve onemogočena, če bo prva toženka odtujila nepremičnino. Tožnica s sklepom o dedovanju ne bo pridobila nobene pravice na posameznih predmetih iz zapuščine, ampak bo prejela dedni delež na zapuščini kot skupnosti zapustnikovih stvari in pravic. Ker zapuščina obsega še druge stvari je tako izključena možnost, da bi bila tožnica onemogočena v uveljavljanju dednopravnih zahtevkov. Prvo sodišče se neutemeljeno sklicuje, da zemljiškoknjižni izpisek dokazuje, da je prva toženka prodala nepremičnino v bližini, s čimer naj bi bil po trditvah tožnice okrnjen dostop do parcele, ki je predmet spora. Te trditve je tožnica podala šele v odgovoru na ugovor, katerega sodišče pred izdajo sklepa ni vročilo v odgovor prvi toženki. Naknadne trditve ne morejo utemeljiti nezakonito izdane začasne odredbe.

3. Tožnica v odgovoru na pritožbo smiselno predlaga njeno zavrnitev.

4. Pritožba ni utemeljena.

5. V tej zadevi ni podana procesna ovira pravnomočno razsojene stvari. V zadevi P 430/2009 je bil tožničin tožbeni zahtevek zavrnjen zaradi napačne stvarne legitimacije na strani tožene stranke (v pravdi ni bila tožena tudi J.B. kot enotna in nujna sospornica). Pravnomočna zavrnilna sodba v zadevi P 430/2009 ne predstavlja negativne procesne predpostavke za to pravdo kot pravnomočno razsojene stvari. Tožnica je lahko vložila novo tožbo, s katero je na pasivni strani zajela obe toženki kot nujni sospornici.

6. Tožnica je med drugim trdila, da sta starša (J. Z. in prva toženka) v času njune zakonske zveze zgradila na parc. št. 770/1 k. o. X tudi stanovanjski objekt oziroma bivalni vikend. Tej trditvi prva toženka ni ugovarjala, zato se šteje za priznano (214. člen ZPP). Tožnica je z zadostno verjetnostjo izkazala tudi, da sta starša v času zakonske zveze izvedla še druga dela na tej nepremičnini (izgradnja gospodarskega objekta in lesene garaže). Premoženje, ki ga zakonca pridobita z delom v času trajanja zakonske zveze, je njuno skupno premoženje, glede katerega se šteje, da sta deleža zakoncev na njem enaka (drugi odstavek 51. člena in prvi odstavek 59. člena ZZZDR). Gre za originaren način pridobitve lastninske pravice (po samem zakonu - 22. člen ZTLR ni podlaga za pridobitev lastninske pravice na nepremičninah). Tožnica je zato izkazala verjetnost obstoja terjatve oziroma utemeljenosti 1. točke tožbenega zahtevka.

7. Prvo sodišče je pravilno ugotovilo tudi, da je izkazan pogoj iz prve alineje drugega odstavka 272. člena ZIZ (tožnica je glede tega podala zadostno trditveno podlago). Dedni delež dediča predstavlja določen del vsakih stvari in pravic, ki sestavljajo zapuščino. V primeru razpolaganja prve toženke s sporno nepremičnino bi bilo tožnici onemogočeno dedovanje na delu zapuščine (zapustnikov delež na sporni nepremičnini kot sestavni del njegove zapuščine). Prvo sodišče je ugotovilo tudi obstoj alternativno določenega pogoja iz tretje alineje drugega odstavka 272. člena ZIZ, te ugotovitve pa pritožba obrazloženo ne izpodbija.

8. Ker uveljavljani in uradoma upoštevni pritožbeni razlogi niso podani, je pritožbeno sodišče zavrnilo pritožbo kot neutemeljeno in potrdilo izpodbijani sklep (2. točka 365. člena v zvezi s 353. členom ZPP).

9. V zavrnitvi pritožbe je zajeta tudi odločitev o stroških pritožbenega postopka (prvi odstavek 154. člena in prvi odstavek 165. člena ZPP).


Zveza:

ZIZ člen 272, 272/2, 272/2-1. ZZZDR člen 51, 51/2, 59, 59/1.
Datum zadnje spremembe:
28.10.2015

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExMzg1OTA3