<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Civilni oddelek

VSL sodba III Cp 2696/2014
ECLI:SI:VSLJ:2014:III.CP.2696.2014

Evidenčna številka:VSL0057218
Datum odločbe:03.12.2014
Senat, sodnik posameznik:Dušan Barič (preds.), Barbara Žužek Javornik (poroč.), Alenka Kobal Velkavrh
Področje:ZAVAROVALNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:pritožbena novota - zavarovanje avtomobilskega kaska - vzročna zveza - zavarovalno kritje

Jedro

Ker v skladu s splošnimi pogoji zavarovanje avtomobilskega kaska ne krije škode na zavarovanih stvareh zaradi škode, ki nastane zaradi kršitve zakonskih predpisov, bi tožnik kot zavarovanec moral dokazati, da bi do prometne nesreče prišlo tudi, če bi bile pnevmatike skladne s tehničnimi predpisi.

Izrek

I. Pritožba se zavrne in se potrdi izpodbijana sodba.

II. Tožnik sam krije svoje stroške pritožbenega postopka.

Obrazložitev

1. Z izpodbijano sodbo je sodišče prve stopnje zavrnilo tožbeni zahtevek, s katerim je tožnik od toženke zahteval plačilo 6.580.00 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 5. 10. 2012 dalje do plačila.

2. Pritožuje se tožnik iz vseh pritožbenih razlogov. Pritožbenemu sodišču predlaga, da sodbo spremeni in tožbenemu zahtevku ugodi, podrejeno pa razveljavitev sodbe in vrnitev zadeve sodišču prve stopnje v ponovno odločanje. Razlogi sodbe so med seboj v nasprotju. Sodišče prve stopnje je navedlo, da je do nezgode prišlo zaradi tehnične neustreznosti pnevmatik in tožnikove neprimerne hitrosti na mokrem prehitevalnem pasu, nato pa brez jasne obrazložitve zaključilo, da je do škodnega dogodka prišlo izključno zaradi kršitve predpisov o tehnični brezhibnosti vozil. Sodišče ne bi smelo slediti mnenju izvedenca, da so bile gume lahko primerne le za vožnjo v suhem vremenu, ne pa za vožnjo v dežju. Ni se zjasnilo o trditvah, da neukrepanje avstrijske policije zaradi tehnično neustreznih pnevmatik pomeni, da so bile ustrezne. Tudi ne o trditvah, da so pnevmatike ustrezale standardom po slovenskih predpisih. Škodni dogodek je posledica presenetljivega, kratkotrajnega in od tožnika neodvisnega dogodka. Odločitev sodišča je v nasprotju z načelom pravičnosti in načelom enakopravnosti strank.

3. Pritožba ni utemeljena.

4. Pravno razmerje med pravdnima strankama temelji na zavarovalni pogodbi, katere del so tudi Splošni pogoji za zavarovanje avtomobilskega kaska AK 01/12. Po ugotovitvah sodišča prve stopnje je zavarovalno jamstvo tožene stranke izključeno, ker je do prometne nezgode prišlo zaradi neskladnosti pnevmatik s predpisi o tehnični brezhibnosti vozil (1), tožniku pa ni uspelo dokazati, da bi do prometne nesreče prišlo tudi, če bi bile pnevmatike skladne s tehničnimi predpisi.

5. Dokazna ocena sodišče prve stopnje je skrbna, natančna in prepričljiva - skladna določilu 8. člena ZPP, zato jo pritožbeno sodišče v celoti sprejema. Pritožbeni očitek o napačni ugotovitvi dejanskega stanja ni utemeljen.

6. Sodni izvedenec cestnoprometne stroke dr. N.Č. je v mnenju glede pnevmatik ugotovil, da je imel tožnik na vozilu že precej stare in neenakomerno obrabljene pnevmatike, ki v območju prečnih profilov niso imele zakonsko določenega - dovolj globokega profila. Izvedenec je tudi ugotovil, da je do prometne nesreče prišlo zaradi slabega stanja pnevmatik, prevelike hitrosti vožnje in prevelike debeline vodnega filma na vozni površini. Na podlagi teh ugotovitev je sodišče prve stopnje pravilno zaključilo, da je do prometne nesreče prišlo tudi zaradi tehnično neustreznih pnevmatik (v povezavi s stanjem cestišča in prehitro vožnjo tožnika) in izključilo toženkino zavarovalno jamstvo. Razlogi sodišča prve stopnje o odločilnih dejstvih so jasni, popolni in razumljivi, med njimi ni nasprotij. Zato pritožbeni očitek o zagrešeni kršitvi iz 14. točke druge odstavka 339. člena ZPP ni utemeljen. Namen zakonskih določil o tehnični brezhibnosti vozil je zagotoviti varno vožnjo tako v suhem kot tudi v deževnem vremenu. Izvedenec pa je ugotovil, da so bile pnevmatike lahko primerne le za vožnjo v suhem vremenu.

7. Sodišče je s pomočjo izvedenca cestno prometne stroke ugotovilo, da tožnikove pnevmatike niso bile v skladu s predpisi o tehnični brezhibnosti vozil in so pritožbene navedbe, da se sodišče ni opredelilo do njegovih trditev v zvezi s tehnično ustreznostjo pnevmatik, neutemeljene.

8. Tožnik v postopku ni izkazal, da bi do prometne nesreče prišlo neodvisno od stanja pnevmatik. Zato je neutemeljena pritožbena navedba, da je škodni dogodek posledica presenetljivega, kratkotrajnega in od tožnika neodvisnega dogodka. Sodišče prve stopnje je tako pravilno uporabilo materialnopravno določilo 5. točke prvega odstavka 10. člena Splošnih pogojev, ki izključuje zavarovalno jamstvo toženke za škodo, ki nastane kot posledica kršitve zakonskih predpisov o ustrezni opremi vozil in tožbeni zahtevek zavrnilo.

9. Pritožnikovo sklicevanje na načelo pravičnosti in enakopravnosti strank je povezano z zatrjevanjem novih dejstev(2). Ker jih je tožnik prvič navedel šele v pritožbi in ni z ničemer izkazal, da teh trditev brez svoje krivde ni mogel podati v postopku pred sodiščem prve stopnje, gre za nedopustno pritožbeno novoto (337. člen ZPP).

10. Ker pritožbeni razlogi niso utemeljeni, prav tako pa niso podani razlogi, na katere je pritožbeno sodišče dolžno paziti po uradni dolžnosti (drugi odstavek 350. člena ZPP), je pritožbo zavrnilo in potrdilo sodbo sodišča prve stopnje (353. člen ZPP).

11. Ker pritožnik s pritožbo ni uspel, sam krije stroške pritožbenega postopka (prvi odstavek 154. člena v zvezi s 165. členom ZPP).

---------------------------------------------------------

(1) V skladu s 5. točko prvega odstavka 10. člena Splošnih pogojev za zavarovanje avtomobilskega kaska AK 01/12 zavarovanje ne krije škode na zavarovanih stvareh zaradi škode, ki nastane kot posledica zaradi kršitve zakonskih predpisov (npr.: o registraciji vozil, tehnični brezhibnosti vozil, o ustrezni opremi vozil, ipd.).

(2) Primerjaj; J. Zobec: Pravdni postopek, Zakon s komentarjem, 3. knjiga, stran 230.


Zveza:

OZ člen 131, 132.
Datum zadnje spremembe:
30.10.2015

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExMzg2NTM2