<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Gospodarski oddelek

VSL sodba II Cpg 1085/2014
ECLI:SI:VSLJ:2014:II.CPG.1085.2014

Evidenčna številka:VSL0073428
Datum odločbe:28.10.2014
Senat, sodnik posameznik:Anton Panjan
Področje:STEČAJNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:trditveno breme - pomanjkljiva trditvena podlaga - poenostavljena prisilna poravnava - učinkovanje poenostavljene prisilne poravnave na terjatve, ki niso navedene v posodobljenem seznamu terjatev - objektivne meje pravnomočnosti

Jedro

Pritožba izpostavlja, da je bila nad toženo stranko s sklepom Okrožnega sodišča v Kranju, opr. št. St 2778/2013 z dne 19. 3. 2014, ki je postal pravnomočen dne 17. 4. 2014, potrjena (poenostavljena) prisilna poravnava. Takšen, pravnomočen, sklep ima za posledico spremembo vsebine pravnih razmerij med dolžnikom in njegovimi upniki (zmanjšanje in/ali odlog izpolnitve obveznosti). Kot izhaja iz citiranega sklepa pa se njegov pravni učinek razteza zgolj na upnike, navedene v posodobljenem seznamu terjatev upnikov na dan 9. 1. 2014, ki je sestavni del izreka tega sklepa in je objavljen hkrati z njim. Ker tožnikova terjatev v citiranem seznamu ni navedena, poenostavljena prisilna poravnava nanjo ne vpliva.

Izrek

I. Pritožba se zavrne in se izpodbijana sodba potrdi.

II. Tožena stranka sama krije svoje pritožbene stroške.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je z izpodbijano sodbo v 1. in 3. točki izreka obdržalo v veljavi sklep o izvršbi Okrajnega sodišča v Ljubljani, opr. št. VL 43070/2013 z dne 27. 3. 2013 (I. točka izreka) in toženi stranki naložilo v plačilo 92,00 EUR tožnikovih pravdnih stroškov (II. točka izreka).

2. Zoper takšno odločitev se iz vseh pritožbenih razlogov po 1. odstavku 338. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP) pravočasno pritožuje tožena stranka. Višjemu sodišču predlaga, da pritožbi ugodi, izpodbijano sodbo razveljavi in zadevo vrne sodišču prve stopnje v novo sojenje.

3. Tožeča stranka na pravilno vročeno pritožbo ni odgovorila.

4. Pritožba ni utemeljena.

5. Tožena stranka se izrecno strinja z zaključkom, da je popravilo tovornega vozila pri tožeči stranki naročila, da pa je sporen obseg naročila. Kot je pojasnilo že sodišče prve stopnje tožena stranka v zvezi s tem ni podala zadostnih trditev – povedala ni niti tega v kakšnem obsegu je dala naročilo oziroma katerih del, ki jih je tožeča stranka opravila, ni naročila. Ker tako pomanjkljivih trditev ni mogoče nadomeščati z izvajanjem dokazov, je zavrnitev dokaznih predlogov z zaslišanjem prič, ki naj bi o tem izpovedovale, pravilna. Dolžnost pravdnih strank je, da v postopku podajo trditve na katere opirajo svoje zahtevke in s katerimi nasprotujejo zahtevkom nasprotne stranke (212. člen ZPP). Z izvajanjem dokazov se takšne trditve lahko potrdijo ali ovržejo, ne morejo pa se nadomestiti. V kolikor stranka nima zadostnih trditev v zvezi z določenim dejstvom, sodišče v zvezi z njim dokazov ne izvaja. Pri tem velja dodati, da tožena stranka nima pravnega interesa za pritožbo zaradi opustitve zaslišanja prič, ki jih je za dokazovanje svojih navedb predlagala nasprotna stranka. Njene pravice (predvsem pravica do izjave) namreč s takšnim postopanjem sodišča niso mogle biti kršene. V kolikor je tožena stranka zaslišanje teh prič želela, bi ga morala predlagati in konkretizirati (navesti o čem naj bi predlagane priče izpovedovale).

6. Pritožba nadalje izpostavlja, da je bila nad toženo stranko s sklepom Okrožnega sodišča v Kranju, opr. št. St 2778/2013 z dne 19. 3. 2014, ki je postal pravnomočen dne 17. 4. 2014, potrjena (poenostavljena) prisilna poravnava. Takšen, pravnomočen, sklep ima za posledico spremembo vsebine pravnih razmerij med dolžnikom in njegovimi upniki (zmanjšanje in/ali odlog izpolnitve obveznosti). Kot izhaja iz citiranega sklepa pa se njegov pravni učinek razteza zgolj na upnike, navedene v posodobljenem seznamu terjatev upnikov na dan 9. 1. 2014, ki je sestavni del izreka tega sklepa in je objavljen hkrati z njim. Ker tožnikova terjatev v citiranem seznamu ni navedena, poenostavljena prisilna poravnava nanjo ne vpliva. Odločitev sodišča prve stopnje, ki je terjatev priznalo v celoti (in ne v skladu s pogoji poenostavljene prisilne poravnave) je tako pravilna. Pri tem višje sodišče dodaja, da objektivne meje pravnomočnosti sodbe zajemajo le dejstva, ki nastanejo do konca glavne obravnave (v primerih, ko sodišče odloči brez naroka za glavno obravnavo pa do izdaje prvostopenjske odločbe). Okoliščina, da je bil pozneje izdan sklep o potrditvi prisilne poravnave nad tožencem, zato v nobenem primeru ne bi mogla vplivati na odločitev pritožbenega sodišča.(1)

7. S pritožbo uveljavljeni pritožbeni razlogi niso podani, višje sodišče pa ni našlo niti kršitev na katere skladno z 2. odstavkom 350. člena ZPP pazi po uradni dolžnosti. Neutemeljeno pritožbo je zato zavrnilo in sodbo sodišča prve stopnje potrdilo (353. člen ZPP).

8. Ker tožena stranka s pritožbo ni uspela, mora sama kriti svoje pritožbene stroške (1. odstavek 165. v zvezi 1. odstavkom 154. člena ZPP).

9. Na podlagi 5. odstavka 458. člena ZPP je v tem sporu odločal sodnik posameznik.

-----------------

(1) Primerjaj VSL sklep III Cp 852/2005.


Zveza:

ZPP člen 212.
Datum zadnje spremembe:
26.05.2015

Opombe:

P2RvYy0yMDEyMDMyMTEzMDc4Nzgy