<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Gospodarski oddelek

VSL Sodba II Cpg 576/2018
ECLI:SI:VSLJ:2018:II.CPG.576.2018

Evidenčna številka:VSL00017552
Datum odločbe:28.11.2018
Senat, sodnik posameznik:Anton Panjan
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO
Institut:poroštvena pogodba - solidarno poroštvo - pripoznava tožbenega zahtevka - prepozna pripoznava tožbenega zahtevka - stroški postopka - dejansko stanje ob izdaji odločbe

Jedro

Tožena stranka lahko v skladu s 316. členom ZPP pripozna tožbeni zahtevek do konca glavne obravnave oziroma če te ni do izdaje končne odločbe sodišča prve stopnje. Zato je pripoznava tožbenega zahtevka v pritožbi prepozna. Ker toženi stranki izjave o pripoznavi tožbenega zahtevka nista podali v odgovoru na dopolnitev tožbe, sta dolžni kriti vse nastale pravdne stroške.

Izrek

I. Pritožba se zavrne in se izpodbijana sodba potrdi.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je sklep o izvršbi Okrajnega sodišča v Ljubljani VL 46079/2017 z dne 26. 5. 2017 zoper prvo toženko in drugo toženca razveljavilo tudi v prvem in tretjem odstavku izreka (I. točka izreka). Ustavilo je postopek za plačanih 780,22 EUR (II. točka izreka). Odločilo je, da sta toženi stranki dolžni tožeči stranki v 8 dneh nerazdelno plačati 2.300,05 EUR s pripadki (III. točka izreka). Toženima strankama je naložilo tudi nerazdelno plačilo stroškov postopka tožeče stranke v višini 195,00 EUR s pripadki (IV. točka izreka). Ugotovilo je, da sta se toženi stranki s poroštveno izjavo oziroma poroštveno pogodbo z dne 2. 10. 2015 napram tožeči stranki zavezali kot solidarna poroka za izpolnitev celotne obveznosti kreditojemalca ter da dolg po kreditni pogodbi še ni v celoti plačan. Zato je ugodilo tožbenemu zahtevku.

2. Proti tej sodbi sta toženi stranki pravočasno vložili pritožbo. Zatrjevali sta, da tožeča stranka, kreditojemalec in poroka g. in ga. Z. med seboj komunicirajo ter da so sklenili dogovor o obročnem plačilu dolga. Trdili sta, da je bilo do 4. 5. 2018 poravnano 1.200,00 EUR. Dolg pripoznata ter pojasnita, da so s tožečo stranko dogovorjeni, da slednja ne bo vložila izvršbe, če bo dolžnik redno plačeval. Glede na navedeno sta zavzeli stališče, da bi sodišče moralo tožbeni zahtevek zavrniti. Predlagali sta, da pritožbeno sodišče izpodbijano odločbo razveljavi v celoti.

3. Tožeča stranka na pritožbo ni odgovorila.

4. Pritožba ni utemeljena.

5. V tem gospodarskem sporu gre za spor majhne vrednosti, saj se tožbeni zahtevek nanaša na denarno terjatev, ki ne presega 4.000,00 EUR (prvi odstavek 495. člena Zakona o pravdnem postopku - v nadaljevanju: ZPP).

6. Iz dejanskih ugotovitev sodišča prve stopnje izhajajo naslednja pravno odločilna dejstva: (1) da sta se toženi stranki s poroštvenima izjavama zavezali kot solidarni porokinji in plačnici za kredit, ki ga je pri tožeči stranki vzel dolžnik in (2) da dolžnik ni poravnal dolga v višini 2.300,05 EUR s pripadki.

7. Tožena stranka lahko v skladu s 316. členom ZPP1 pripozna tožbeni zahtevek do konca glavne obravnave oziroma če te ni do izdaje končne odločbe sodišča prve stopnje. Zato je pripoznava tožbenega zahtevka v pritožbi prepozna. Ker toženi stranki izjave o pripoznavi tožbenega zahtevka nista podali v odgovoru na dopolnitev tožbe, sta dolžni kriti vse nastale pravdne stroške (157. člen ZPP). Očitek glede neutemeljenosti dodatnih stroškov tako ni utemeljen. Ne drži niti pritožbena trditev, da sta bili toženi stranki s strani zaposlene pri tožeči stranki zavedeni, češ da na sodišče ni potrebno pošiljati nič. Zaposlena pri tožeči stranki je v elektronskem sporočilu z dne 4. 1. 2018 le navedla možnosti, kako lahko toženi stranki postopata, izbiro pa je prepustila njuni presoji.

8. Brezpredmetne so pritožbene navedbe, da je bilo do 4. 5. 2018 poravnano 1.200,00 EUR dolga. Sodišče izda sodbo glede na dejansko stanje ob izdaji prvostopenjske odločbe, torej v tem postopku na dan 3. 5. 2018. Sodišče sodi o tedaj obstoječih pravnih razmerjih, ne pa o bodočih, pri čemer odloča na podlagi trditev in dokazov, ki so v sodnem spisu. Zato v obravnavanem primeru ni mogoče upoštevati novih dejstev, nastalih po izdaji sodne odločbe.

9. Ker morebitni dogovor med tožečo stranko, kreditojemalcem ter porokoma g. in ga. Z. o obročnem plačilu v ničemer ne vpliva na odločitev v tem postopku kot je to sodišče prve stopnje v 10., 11. in 13. točki obrazložitve izpodbijane sodbe že pojasnilo,2 se pritožbeno sodišče do teh pritožbenih navedb ne bo opredelilo (prvi odstavek 360. člena ZPP). Morebitna plačila po izdaji prvostopenjske odločbe ter dogovor med tožečo stranko in kreditojemalcem ter ostalima porokoma lahko toženi stranki uveljavljata le kot ugovor v morebitnem nadaljnjem izvršilnem postopku.

10. Glede na zgornje razloge pritožba ni utemeljena. Ker pa sodišče druge stopnje tudi ob uradnem preizkusu izpodbijane sodbe ni zaznalo nobenih kršitev iz 2. odstavka 350. člena ZPP, je pritožbo kot neutemeljeno zavrnilo in potrdilo izpodbijano sodbo (353. člena ZPP).

-------------------------------
1 Iz določila 316. člena ZPP izhaja, da če tožena stranka do konca glavne obravnave pripozna tožbeni zahtevek, izda sodišče brez nadaljnjega obravnavanja sodbo, s katero tožbenemu zahtevku ugodi (sodba na podlagi pripoznave).
2 Sodišče prve stopnje je v 10., 11. in 13. točki obrazložitve izpodbijane odločbe prepričljivo in pravilno obrazložilo, da lahko tožeča stranka terja celotno plačilo bodisi od kreditojemalca, bodisi od porokov, bodisi od posameznega poroka ali pa od vseh hkrati.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 157, 316
Datum zadnje spremembe:
10.01.2019

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDI0NTEz