<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje delovno in socialno sodišče
Oddelek za socialne spore

VDSS sklep Psp 348/2014
ECLI:SI:VDSS:2014:PSP.348.2014

Evidenčna številka:VDS0013042
Datum odločbe:13.11.2014
Senat:Nada Perić Vlaj (preds.), Jože Cepec (poroč.), Edo Škrabec
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:zavrženje vloge - tuj jezik - nerazumljiva vloga

Jedro

Tožnica je sodišču prve stopnje posredovala vlogo v tujem jeziku. Sodišče prve stopnje je tožnico s sklepom pozvalo, da v roku 15 dni vlogo prevede v slovenski jezik in jo podpisano v dveh izvodih predloži sodišču. Hkrati jo je opozorilo na posledice, če ne bo ravnala po sklepu sodišča. Ker tožnica ni ravnala po sklepu sodišča, je sodišče prve stopnje njeno vlogo pravilno zavrglo.

Izrek

Pritožba se zavrne in se potrdi sklep sodišča prve stopnje.

Obrazložitev

Sodišče prve stopnje je zavrglo vlogo tožnice, ker ta v danem roku ni dopolnila vloge po napotilnem sklepu sodišča prve stopnje opr. št. XII Ps 315/2012 z dne 27. 3. 2014.

Zoper sklep se pritožuje tožnica. V laični pritožbi navaja, da je prejela dopis sodišča z dne 6. 5. 2014 in nanj odgovarja. Pošilja dopise sodišču z dne 14. 1. 2014, 21. 3. 2014. Sedaj piše zaradi dopisa z dne 6. 5. 2014 ter posreduje tudi kopijo dopisa. Prosi, če ji sodišče lahko pomaga, zadeva se nanaša na A. iz B. ter njeno pokojnino.

Pritožba ni utemeljena.

Pritožbeno sodišče je izpodbijani sklep preizkusilo upoštevajoč 366. člen Zakona o pravdnem postopku (Ur. l. RS, št. 26/99 s spremembami - v nadaljevanju: ZPP) v obsegu, kakor ga določa drugi odstavek 350. člena ZPP. Ob tem preizkusu pritožbeno sodišče ugotavlja, da je sodišče prve stopnje pravilno in popolno ugotovilo dejansko stanje, na tako ugotovljeno dejansko stanje pravilno uporabilo materialno pravo, pri tem pa tudi ni prišlo do bistvenih kršitev določb pravdnega postopka, na katero pazi pritožbeno sodišče po uradni dolžnosti.

Iz sodnega spisa je razvidno naslednjo dejansko stanje. Tožnica je v tožbi z dne 8. 2. 2012 zahtevala odpravo odločbe toženke št. ... z dne 29. 12. 2011 in odločbe št. … z dne 25. 1. 2011 ter priznanje pravice do sorazmernega dela starostne pokojnine. Sodišče prve stopnje je s sodbo opr. št. XII Ps 315/2012 z dne 12. 2. 2014 njen zahtevek zavrnilo. Kakor izhaja iz povratnice je bila sodba tožnici vročena dne 11. 3. 2014.

Tožnica je dne 21. 3. 2014 sodišču posredovala vlogo v tujem jeziku. Sodišče prve stopnje je s sklepom opr. št. XII Ps 315/2012 z dne 27. 3. 2014 tožnici vlogo vrnilo in ji naložilo, da vlogo prevede v slovenski jezik in jo podpisano in v dveh izvodih predloži sodišču, v roku 15 dni od prejema pisnega odpravka citiranega sklepa ter tožnico opozorilo, da bo sicer sodišče vlogo zavrglo. Navedeni sklep je tožnica prejela 4. 4. 2014, kakor izhaja iz pripete povratnice na sklepu. Ker tožnica v citiranem roku, pa vse do izdaje izpodbijanega sklepa z dne 6. 5. 2014, sodišču ni posredovala ničesar, je sodišče izdalo izpodbijani sklep z dne 6. 5. 2014, s katerim je vlogo zavrglo.

Kako ravna sodišče v primeru, če je vloga nerazumljiva ali ne vsebuje vsega kar je treba, da bi se lahko obravnavalo, določa ZPP v 108. členu. Citirani člen določa, da sodišče od vložnika zahtevka, da mora vlogo popraviti ali dopolniti. Določi v takšnem primeru rok za popravo ali dopolnitev in vložnik se tudi opozori na pravne posledice v kolikor vloge ne popravi ali dopolni tako, da je ta primerna za obravnavo.

V skladu s petim odstavkom 108. člena ZPP sodišče vlogo, ki jo vložnik ne popravi ali dopolni, zavrže. Tako je ravnalo tudi sodišče prve stopnje v predmetni zadevi.

Ker je bil sklep o popravi vloge tožnici osebno vročen dne 4. 4. 2014 je bila tožnica dolžna do 19. 4. 2014 vlogo dopolniti in popraviti tako, da bi bila ta sposobna za obravnavo, kar pomeni, da bi jo vložnica morala prevesti v slovenski jezik in jo podpisano v dveh izvodih predložiti sodišču. Ker tožnica ni ravnala tako je sodišče prve stopnje upravičeno njeno vlogo zavrglo.

Pritožnica je šele dne 6. 6. 2014 sodišču posredovala v slovenski jezik prevedene vloge tako z dne 14. 1. 2014, 21. 3. 2014 in z dne 6. 5. 2014. Sodišče prve stopnje je naveden dopis tožnice, ki je sicer datiran na dan 16. maj 2014, pravilno štelo za pritožbo tožnice.

Pritožbeno sodišče navedb v pritožbi, ki se nanašajo na to, da tožnica razume kaj sodišče zahteva, vendar ker je v C. (Bosna in Hercegovina) zelo slabo vreme ne more nič narediti in da pošilja dopise ter prosi za pomoč, ne more upoštevati, saj za rešitev predmetne zadeve niso relevantne.

Pritožbeno sodišče je tako v skladu s 2. točko 365. člena ZPP pritožbo tožnice kot neutemeljeno zavrnilo in potrdilo izpodbijani sklep sodišča prve stopnje.


Zveza:

ZPP člen 108, 108/5.
Datum zadnje spremembe:
23.03.2015

Opombe:

P2RvYy0yMDEyMDMyMTEzMDc2NTQ5