<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje delovno in socialno sodišče
Oddelek za socialne spore

VDSS sklep Psp 547/2016
ECLI:SI:VDSS:2016:PSP.547.2016

Evidenčna številka:VDS0016818
Datum odločbe:17.11.2016
Senat:Nada Perić Vlaj (preds.), Jože Cepec (poroč.), Elizabeta Šajn Dolenc
Področje:INVALIDI
Institut:izvedenina - izvedensko mnenje

Jedro

Zahtevnost mnenja ni odvisna od dolžine samega mnenja, temveč od elementov, podanih v 4. točki 47. člena Pravilnika o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih (obsežnost dokumentacije, ki je podlaga za izdelavo mnenja, čas, ki ga ima organ na voljo, da mnenje pripravi, kompleksnost in vrsto zadeve, ki je predmet mnenja in podobno). Te elemente je sodišče prve stopnje pravilno upoštevalo in pravilno ovrednotilo dopolnilno izvedensko mnenje kot zahtevno.

Izrek

Pritožba se zavrne in se potrdi sklep sodišča prve stopnje.

Obrazložitev

1. Prvostopenjsko sodišče je z izpodbijanim sklepom odmerilo nagrado in stroške Komisiji za fakultetna izvedenska mnenja pri A. fakulteti Univerze v B. za dopolnilno izvedensko mnenje in mu priznalo nagrado in nadomestilo za stroške v višini 353,56 EUR. Pri tem je vsakemu članu izvedenskega organa priznalo 138,00 EUR za pisno izdelavo dopolnilnega mnenja in 13,80 EUR za materialne stroške ter 22 % DDV.

2. Zoper sklep se pritožuje tožena stranka. Ne strinja se z višino priznane nagrade in I. in II. točko izreka sklepa izpodbija v delu glede določitve višine nagrade in stroškov ter višine DDV in skupnega zneska nagrade in stroškov iz vseh pritožbenih razlogov. Po mnenju pritožbe je sodišče nepravilno priznalo nagrado za izdelavo dopolnilnega mnenja v višini 138,00 EUR za vsakega člana izvedenskega organa. Toženka meni, da mnenje glede zahtevnosti ni bistveno odstopalo od siceršnjih dopolnilnih mnenj, izdelanih v podobnih primerih in bi bila primerna nagrada 92,00 EUR za vsakega izvedenca. Mnenje ni obsežno in vsebuje zgolj kratek odgovor oziroma pojasnilo. Pritožba meni, da je prvostopenjsko sodišče nepopolno oziroma zmotno ugotovilo dejansko stanje v zvezi s stopnjo zahtevnosti mnenja.

3. Pritožba ni utemeljena.

4. Pritožbeno sodišče je opravilo preizkus izpodbijanega dela sklepa prvostopenjskega sodišča v obsegu pritožbenih navedb in kakor to določa drugi odstavek 350. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP, Ur. l. RS, št. 26/99 s spremembami), upoštevajoč pri tem 366. člen. Po opravljenem preizkusu pritožbeno sodišče ugotavlja, da je prvostopenjsko sodišče pravilno in popolno ugotovilo dejansko stanje, na tako ugotovljeno dejansko stanje pravilno uporabilo materialno pravo, pri tem pa tudi ni prišlo do bistvenih kršitev določb pravdnega postopka, na katere pritožbeno sodišče pazi po uradni dolžnosti.

5. Iz sodnega spisa izhaja, da je sodišče dejansko stanje ugotavljalo tudi s pomočjo izvedenskega organa. V ta namen je imenovalo Komisijo za fakultetna izvedenska mnenja A. fakultete Univerze v B.. Navedena komisija je izdelala izvedensko mnenje. Iz predloženega stroškovnika za opravljeno izvedensko delo komisije izhaja, da sta izvedenca za pisni izvid in mnenje priglasila po 276,00 EUR (kar prestavlja zahtevni izvid in mnenje). O navedeni nagradi in stroških je prvostopenjsko sodišče odločalo s sklepom opr. št. V Ps 3035/2014 z dne 3. 9. 2015 in glede zahtevnosti izvedenskega mnenja izvedencema priznalo nagrado v višini priglašenega pisnega izvedenskega mnenja, torej po 276,00 EUR.

6. Glede na podane pripombe s strani strank je prvostopenjsko sodišče od navedenega izvedenskega organa pridobilo dopolnilno izvedensko mnenje. Tudi dopolnilno izvedensko mnenje je prvostopenjsko sodišče glede na priglašeni stroškovnik ovrednotilo kot zahtevno (po 138,00 EUR).

7. Pritožbeno sodišče meni, da je že iz narave in teže osnovnega mnenja podana sama zahtevnost tega mnenja. Dopolnilno mnenje se nanaša na dopolnitev tega, zahtevnost mnenja ni odvisna od dolžine samega mnenja, kakor to meni pritožba, temveč od elementov podanih v 4. točki 47. člena Pravilnika o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih (Ur. l. RS, št. 88/10 s spremembami - Pravilnik). Navedene elemente pa je prvostopenjsko sodišče pravilno ovrednotilo in se nanaša na obsežnost dokumentacije, ki je podlaga za izdelavo mnenja na čas, ki ga ima organ na voljo, da mnenje pripravi, na kompleksnost in vrsto zadev, ki je predmet mnenja in podobno. Vse navedeno je prvostopenjsko sodišče pravilno upoštevalo, ko je dopolnilno mnenje ovrednotilo kot zahtevno. Ravno ta stopnja zahtevnosti mnenja pomeni, da mnenje ne odstopa od običajnega, torej, da po eni strani ne gre za manj zahtevno, ki se ovrednoti z 92,00 EUR-i in ne za zelo zahtevno, ki se ovrednoti z 207,00 EUR-i. Gre za običajno zahtevno dopolnilno mnenje, ki se v skladu z 2. točko prvega odstavka 47.a člena Pravilnika ovrednoti s 138,00 EUR-i.

8. Na podlagi navedenega je pritožbeno sodišče pritožbo tožene stranke kot neutemeljeno zavrnilo in v skladu z 2. točko 365. člena ZPP pritožbo toženke kot neutemeljeno zavrnilo in potrdilo sklep sodišča prve stopnje.


Zveza:

Pravilnik o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih člen 47.
Datum zadnje spremembe:
16.05.2017

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDA2MzY2