<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Mariboru
Gospodarski oddelek

VSM Sklep I Cpg 18/2018
ECLI:SI:VSMB:2018:I.CPG.18.2018

Evidenčna številka:VSM00010887
Datum odločbe:25.01.2018
Senat, sodnik posameznik:Janez Polanec (preds.), Mirjana Pintarič (poroč.), Danica Šantl Feguš
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO - STEČAJNO PRAVO
Institut:odločitev o pravdnih stroških ob umiku tožbe - prijava terjatve v stečajnem postopku

Jedro

V skladu z drugim odstavkom 298.a člena ZFPPIPP mora upravitelj v osnovni seznam preizkušenih terjatev vključiti hipoteke in terjatve zavarovane z njo, tudi če upnik terjatve ni prijavil v roku za prijavo iz drugega odstavka 59. člena ZFPPIPP. V predmetnem postopku tako ni uporabljiva določba 60. člena ZFPPIPP, saj upnik oziroma tožena stranka v predmetnem postopku ni bila dolžna predložiti nobenih listin oz. dokazov o dejstvih na podlagi katerih utemeljuje zahtevek v stečajnem postopku. Ker k slednjemu ni bila zavezana, je tudi ne morejo bremeniti stroški postopka po četrtem odstavkom 60. člena ZFPPIPP. Tako je v predmetnem postopku potrebno uporabiti 158. člen ZPP.

Izrek

I. Pritožbi tožene stranke se ugodi in se sklep sodišča prve stopnje v II. točki izreka spremeni, tako da sedaj v celoti glasi:

"Tožeča stranka krije sama svoje stroške postopka pred sodiščem prve stopnje.“

II. Tožeča stranka je dolžna plačati toženi stranki stroške pritožbenega postopka v znesku 292,80 EUR v roku 15 dni od prejema tega sklepa, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je v I. točki izreka zaradi umika tožbe postopek ustavilo. V II. točki izreka je naložilo stroške pravdnega postopka tožeče stranke v znesku 1.352,96 EUR v plačilo toženi stranki.

2. Zoper sprejeto odločitev se pritožuje tožena stranka, ki v pravočasni pritožbi navaja, da bi sodišče prve stopnje moralo uporabiti določbo 158. člena ZPP, iz katerega nedvomno izhaja, da mora stroške postopka plačati stranka, ki tožbo umakne. Predlaga, da sodišče druge stopnje pritožbi ugodi, sklep sodišča prve stopnje spremeni tako, da odloči, da tožeči stranki ne pripadajo stroški postopka in ji naloži v plačilo stroške pritožbe.

3. V odgovoru na pritožbo se tožeča stranka zavzema za zavrnitev pritožbe kot neutemeljene.

4. Pritožba je utemeljena.

5. Sodišče druge stopnje je izpodbijani sklep o stroških sodišča prve stopnje (II. točka izreka) preizkusilo v okviru pritožbenih navedb in po uradni dolžnosti v skladu s 350. in 366. členom Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP).

6. Sodišče prve stopnje je odločitev o stroških postopka oprlo na specialno določbo 60. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (v nadaljevanju ZFPPIPP), ki v četrtem odstavku določa, da v kolikor prijava terjatve ne vsebuje opisa dejstev in dokazov ali če ji niso priloženi dokazi, ki ta dejstva potrjujejo, se zanjo ne uporabljajo pravila o nepopolnih vlogah, temveč upnika bremenijo stroški morebitnega postopka za ugotovitev obstoja terjatve, če je ta iz tega razloga prerekana. Ker je tožena stranka svojo terjatev v postopku osebnega stečaja prijavila po vloženi tožbi in jo je stečajni upravitelj v celoti priznal jo bremenijo stroški pravdnega postopka, ki so nastali tožeči stranki, saj do postopka ne bi prišlo, v kolikor bi tožena stranka pravočasno prijavila svojo terjatev v postopku osebnega stečaja nad tožečo stranko.

7. Takšno materialnopravno stališče sodišča prve stopnje je zmotno (341. člen ZPP).

8. V skladu z drugim odstavkom 298.a člena ZFPPIPP mora upravitelj v osnovni seznam preizkušenih terjatev vključiti hipoteke in terjatve zavarovane z njo, tudi če upnik terjatve ni prijavil v roku za prijavo iz drugega odstavka 59. člena ZFPPIPP. Glede na specialno določbo ZFPPIPP je v stečajnem postopku nad tožečo stranko St 1816/2016 upravitelj terjatev tožene stranke upošteval v seznamu preizkušenih terjatev na podlagi podatkov, kot izhajajo iz zemljiške knjige in posebna prijava terjatve s strani upnika (tožene stranke) ni bila potrebna. V kolikor je upravitelj imel pomisleke glede obstoja terjatve, je bil dolžan o sami terjatvi opraviti ustrezne poizvedbe pri toženi stranki.

9. V predmetnem postopku tako ni uporabljiva določba 60. člena ZFPPIPP, saj upnik oziroma tožena stranka v predmetnem postopku ni bila dolžna predložiti nobenih listin oz. dokazov o dejstvih na podlagi katerih utemeljuje zahtevek v stečajnem postopku. Ker k slednjemu ni bila zavezana, je tudi ne morejo bremeniti stroški postopka po četrtem odstavkom 60. člena ZFPPIPP.

10. Tako je v predmetnem postopku potrebno uporabiti 158. člen ZPP glede umika tožbe. Tožeča stranka je tožbo umaknila, vendar ne v posledici izpolnitve zahtevka, zato krije sama svoje stroške postopka.

11. Glede na obrazloženo je sodišče druge stopnje pritožbi tožene stranke ugodilo in odločitev sodišča prve stopnje glede stroškov postopka spremenilo, kot izhaja iz I. točke sklepa (3. točka 365. člena ZPP).

12. Tožena stranka je s pritožbo v celoti uspela, zato ji je tožeča stranka dolžna povrniti stroške pritožbenega postopka v skladu s 165., 154. in 155. členom ZPP ter veljavno Odvetniško tarifo (OT), in sicer 250 točk za sestavo pritožbe, 2% materialne stroške in 22% DDV na odvetniške storitve ter sodno takso za pritožbo v znesku 150,00 EUR, kar glede na vrednost odvetniške točke 0,459 EUR znaša 292,80 EUR.

13. Odločitev o roku od katerega tečejo zamudne obresti od stroškov postopka temelji na načelnem pravnem mnenju Vrhovnega sodišča Republike Slovenije sprejetem dne 13. 12. 2006.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (2007) - ZFPPIPP - člen 60, 60/4.
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 158, 158/1.
Datum zadnje spremembe:
13.06.2018

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDE5MDgx