<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Mariboru
Kazenski oddelek

VSM Sklep IV Kp 58968/2012
ECLI:SI:VSMB:2018:IV.KP.58968.2012

Evidenčna številka:VSM00011513
Datum odločbe:18.01.2018
Senat, sodnik posameznik:Zdenka Klarič (preds.), mag. Aleksander Karakaš (poroč.), Boris Štampar
Področje:KAZENSKO PROCESNO PRAVO
Institut:kaznivo dejanje kršitve človeškega dostojanstva z zlorabo uradnega položaja ali uradnih pravic - nerazumljivost izreka sodbe - bistvene kršitve določb kazenskega postopa - sklep o popravi

Jedro

Ker je pisni odpravek sodbe lahko izdan le na podlagi izvirnika, s katerim se more nenazadnje popolnoma ujemati (prvi odstavek 364. člena ZKP), je lahko tudi predmet poprave iz 365. člena ZKP po njegovi izdaji le odpravek sodbe sam in ne njen izvirnik.

Izvirniku sledi opravek sodbe, v katerem je vsebina izvirnika zvesto povzeta in šele v primeru njunih neskladij je procesno dopustno pisni odpravek sodbe z novim sklepom popraviti.

Izrek

Ob reševanju pritožb obdolženega G.R. in zagovornika obdolženega G.S., ob ugoditvi pritožbi obdolženega M.V. in zagovornice obdolženega J.O. ter po uradni dolžnosti se sodba sodišča prve stopnje razveljavi in zadeva vrne v novo sojenje.

Obrazložitev

1. Z uvodoma navedeno sodbo je Okrajno sodišče v Murski Soboti kot sodišče prve stopnje 6. 7. 2017 obdolženega G.R. spoznalo za krivega storitve treh kaznivih dejanj kršitve človeškega dostojanstva z zlorabo uradnega položaja ali uradnih pravic po 266. členu v zvezi z drugim odstavkom 20. člena Kazenskega zakonika (v nadaljevanju KZ-1), obdolženega J.O. in G.S. storitve dveh kaznivih dejanj kršitve človeškega dostojanstva z zlorabo uradnega položaja ali uradnih pravic po 266. členu v zvezi z drugim odstavkom 20. člena KZ-1 ter M.V. storitve kaznivega dejanja kršitve človeškega dostojanstva z zlorabo uradnega položaja ali uradnih pravic po 266. členu v zvezi z drugim odstavkom 20. člena KZ-1. Vsem obdolžencem so bile po 57. in 58. členu KZ-1 izrečene pogojne obsodbe s tem, da je bila obdolženemu G.R. za vsako od storjenih kaznivih dejanj določena kazen 3 mesece zapora, nakar mu je bila določena enotna kazen 8 mesecev zapora, obdolženima G.S. in obdolženemu J.O. za vsako od storjenih kaznivih dejanj določeni kazni 3 mesece zapora in nato določena enotna kazen 5 mesecev zapora ter obdolženemu M.V. za storjeno kaznivo dejanje 3 mesece zapora, ki ne bodo izrečene, če vsak od obdolžencev v roku od dveh let ne bo storil novega kaznivega dejanja. Po drugem odstavku 105. člena Zakona o kazenskem postopku (v nadaljevanju ZKP) je bil oškodovani Š.K. s premoženjskopravnim zahtevkom napoten na pravdo, medtem ko so vsi obdolženci po prvem odstavku 105. člena ZKP dolžni oškodovanemu K.M. nerazdelno plačati 100,00 EUR, s presežkom pa je bil ta oškodovanec prav tako napoten na pravdo. Obdolženci so po prvem odstavku 95. člena ZKP dolžni vrniti stroške kazenskega postopka od 1. do 5. točke drugega odstavka 92. člena ZKP, plačati sodno takso in potrebne izdatke oškodovanega Š.K. ter nagrado in potrebne izdatke njegovega pooblaščenca. V sodbi je bil izdan še sklep, v katerem je bila ta v odločbi o premoženjskopravnem zahtevku in stroških kazenskega postopka popravljena tako, da je bilo za besedno zvezo "vsi obdolženci" dodano besedilo: "tega dejanja torej obdolženi S., obdolženi R. in obdolženi O." in da je bilo besedilo: "prav tako pa so bili dolžni", nadomeščeno z besedilom: "obdolženi R. in obdolženi V. pa sta dolžna". Glede drugega izrek v tem delu sodbe ni bil spremenjen.

2. Zoper sodbo so se pritožili obdolženi G.R. in obdolženi M.V. ter zagovornica obdolženega J.O. in zagovornik obdolženega G.S.. Prvi se je pritožil, kot je zapisal iz vseh možnih razlogov s predlogom, da pritožbeno sodišče sodbo spremeni tako, da ga obtožbe oprosti ali da jo razveljavi in zadevo vrne sodišču prve stopnje v novo sojenje pred drugega sodnika posameznika. Obdolženi M.V. se je pritožil zaradi bistvenih kršitev določb kazenskega postopka, zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja ter zaradi odločbe o kazenski sankciji. Pritožbenemu sodišču predlaga, da sodbo spremeni tako, da ga obtožbe oprosti ali da jo razveljavi in zadevo vrne sodišču prve stopnje v novo sojenje. Zagovornica obdolženega J.O. se je pritožila zaradi bistvenih kršitev določb kazenskega postopka, kršitev kazenskega zakona, zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja ter zaradi odločbe o kazenski sankciji. Pritožbenemu sodišču predlaga, da sodbo spremeni tako, da obdolženega obtožbe oprosti ali da jo razveljavi in zadevo vrne sodišču prve stopnje v novo sojenje pred drugega sodnika posameznika. Zagovornik obdolženega G.S. se je pritožil zaradi bistvene kršitve določb kazenskega postopka, zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja, kršitve kazenskega zakona in zaradi odločbe o kazenski sankciji. Pritožbenemu sodišču predlaga, da sodbo spremeni tako, da obdolženega obtožbe oprosti ali mu v pogojni obsodbi določi najnižjo možno kazen zapora ali da jo razveljavi in zadevo vrne sodišču prve stopnje v novo sojenje.

3. Pritožbeni preizkus je pokazal naslednje:

4. Med pritožniki obdolženi M.V. in zagovornica obdolženega J.O. utemeljeno opozarjata na nerazumljivost izreka sodbe glede odločbe o premoženjskopravnem zahtevku in stroških kazenskega postopka, po katerima so vsi obdolženi dolžni oškodovancu K.M. plačati 100,00 EUR, čeprav obdolženi M.V. za kaznivo dejanje pod točko I/1 izreka sodbe ni bil obsojen in nato še, da morajo vsi plačati stroške oškodovanca Š.K. ter nagrado in potrebne izdatke njegovega pooblaščenca, čeprav sta bila za kaznivo dejanje pod točko I/3 sodbe obsojena le obdolženi G.R. in obdolženi M.V.. Res je sicer, da je bil v sodbi izdan še sklep, s katerim naj bi bila nerazumljivost zgornjih dveh odločb odpravljena, vendar je tudi v tem primeru bistvena kršitev določb kazenskega postopka iz 11. točke prvega odstavka 371. člena ZKP še vedno podana.

5. Pritožbeno sodišče je namreč skladno s pooblastilom iz 1. točke prvega odstavka 383. člena ZKP samo ugotovilo, da izvirnik zgornjega popravka v odpravljeni sodbi ne vsebuje. Ker je pisni odpravek sodbe lahko izdan le na podlagi izvirnika, s katerim se more nenazadnje popolnoma ujemati (prvi odstavek 364. člena ZKP), je lahko tudi predmet poprave iz 365. člena ZKP po njegovi izdaji le odpravek sodbe sam in ne njen izvirnik. Ugotovljeno tako pomeni, da je izrek sodbe glede zgornjih dveh odločb izvirno nerazumljiv, kot je dodatno nerazumljiv zaradi sklepa o popravi v pisnem odpravku sodbe, ki ga na takšen način ni dovoljeno popravljati. To je mogoče le z novo sodbo, s katero bo že v izvirniku razumljivo navedeno, kdo in kaj je dolžan komu plačati ter kako mora to storiti. Izvirniku sledi opravek sodbe, v katerem je vsebina izvirnika zvesto povzeta in šele v primeru njunih neskladij je procesno dopustno pisni odpravek sodbe z novim sklepom popraviti.

6. Ker je bila ugotovljena bistvena kršitev določb kazenskega postopka pri dveh, od odločbe o krivdi obdolžencev, odvisnih odločb, pritožbeno sodišče nadaljnjih pritožbenih prizadevanj obdolženega M.V. ter zagovornice obdolženega J.O. ni preizkusilo in ni preizkušalo pritožb obdolženega G.R. in zagovornika obdolženega G.S. (prvi in šesti odstavek 392. člena ZKP). Te bo v okviru svoje stvarne pristojnosti upoštevalo sodišče prve stopnje, ki bo o zadevi pred isto sodnico posameznico znova odločilo.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o kazenskem postopku (1994) - ZKP - člen 364, 364/1, 365, 371, 371/1, 371/1-11.
Datum zadnje spremembe:
13.06.2018

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDE5MDYw