<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Kazenski oddelek

VSL Sklep V Kp 18245/2017
ECLI:SI:VSLJ:2017:V.KP.18245.2017

Evidenčna številka:VSL00012148
Datum odločbe:05.12.2017
Senat, sodnik posameznik:Katarina Turk Lukan (preds.), Maja Baškovič (poroč.), Igor Mokorel
Področje:KAZENSKO PROCESNO PRAVO
Institut:predkazenski postopek - izločitev dokazov - internetna komunikacija - Facebook - ni nedovoljen dokaz - zavrnitev predloga strank za izločitev nedovoljenih dokazov

Jedro

Sodišče prve stopnje se je do podatkov, ki jih je pridobilo od Facebook Inc. obširno opredelilo in pravilno zaključilo, da glede na to, da so v podatkih Facebook Inc. točno navedeni tako elektronski naslovi, kot številke profilov posameznikov, kot tudi točne ure pogovorov, utemeljeno zaključuje, da ni nikakršnega podatka, da bi šlo za vdor v ta sistem oziroma v zaprto skupino Facebook, v okviru katere so se obdolženci v kritičnem obdobju sporazumevali. Kljub temu nasprotnemu zatrjevanju pritožbe, sodišče druge stopnje pritrjuje ugotovitvi sodišča prve stopnje, da s tem, ko nekdo sodeluje v komunikaciji večjega števila oseb v zaprti skupini Facebook, pristane na to, da njegove izjave vidi tudi določen širši krog oseb.

Izrek

Pritožbi se zavrneta kot neutemeljeni.

Obrazložitev

1. Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom X Kpr 18245/2017 z dne 15. 6. 2017 predlog za izločitev dokazov zagovornikov obdolženega A. A. in obdolženega B. B. zavrnilo.

2. Zoper sklep so pritožbo vložili:

- zagovorniki obdolženega A. A. zaradi kršitve 37. člena Ustave Republike Slovenije in določb kazenskega postopka s predlogom, da pritožbeno sodišče pritožbi ugodi in spremeni sklep preiskovalnega sodnika tako, da ugodi njegovemu predlogu za izločitev protipravno pridobljenih dokaznih sredstev ter iz spisa izloči vso listinsko dokumentacijo v zvezi z internetno (zaprti Facebook krog) komunikacijo med soosumljenimi, pa tudi tisto, ki je bila iz te dokumentacije izvedena (oziroma pridobljena naknadno na tej podlagi),

- zagovorniki obdolženega B. B. brez navedbe pritožbenih razlogov s predlogom, da sodišče njihovi pritožbi ugodi in sklep naslovnega sodišča spremeni tako, da ugodi zahtevi zagovornikov po izločitvi predmetnih dokazov.

3. Višja državna tožilka Mojca Gruden iz Specializiranega državnega tožilstva Republike Slovenije je vložila odgovor na obe pritožbi in predlagala, da višje sodišče pritožbi zavrne kot neutemeljeni.

4. Pritožbi nista utemeljeni.

5. Pritožbeno sodišče ugotavlja, da zagovorniki obdolženega A. A. v sicer obširni pritožbi, v kateri se zlasti sklicujejo na posamezne odločbe Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, pavšalno zatrjujejo, da obramba utemeljeno sumi, da je bil dokaz pridobljen protipravno in sicer z metodo protipravnega nadziranja zasebne komunikacije med osumljenci. Glede slednjega pritožba ne ponuja nikakršne tehtne obrazložitve, pritožbeno sodišče pa ugotavlja, da je izpodbijani sklep sodišča prve stopnje pravilen in zakonit, da so razlogi za odločitev sodišča, da predlogoma zagovornikov obeh obdolžencev za izločitev dokazov ne sledi, tehtni in utemeljeni, zaradi česar jih sodišče druge stopnje tudi v celoti sprejema. Oba pritožnika sta namreč predlagala izločitev podatkov, pridobljenih od Facebook Inc. oziroma izločitev vse listinske dokumentacije v zvezi z internetno komunikacijo med soobdolženci in tudi tisto, ki je bila iz te dokumentacije izvedena oziroma pridobljena naknadno na tej podlagi. Pritrditi je sodišču prve stopnje, da iz podatkov spisa ne izhaja zaznan vdor v sicer zaprto skupino Facebook in zaradi navedenega sodišče prve stopnje tudi pravilno ugotavlja, da so podatki, ki jih je pridobilo sodišče v predkazenskem postopku, pridobljeni zakonito, saj so bili pridobljeni na podlagi sodne odredbe istega sodišča. Sodišče prve stopnje se je tudi do vsebine te odredbe in standarda, na podlagi katerega je bila slednja izdana, v svoji obrazložitvi opredelilo, zato se glede na tehtnost razlogov sodišča prve stopnje, navedenih v točki 31 izpodbijanega sklepa, sodišče druge stopnje le-temu v celoti tudi pridružuje. Tako pritožbeno sodišče ugotavlja, da zatrjevane kršitve Ustave Republike Slovenije in določb kazenskega postopka niso nastale in da pritožba zagovornikov obdolženega A. A. ni utemeljena.

6. Prav tako pa ni utemeljena tudi pritožba zagovornikov obdolženega B. B. Slednja pavšalno zatrjuje, da družbe Facebook nihče, ko je pridobival izpise, ni vprašal, ali imajo podatke, da je bilo v zaprto skupino vdrto oziroma ali je kdo vanjo nezakonito vstopil in bral vsebino. Kot že navedeno zgoraj, se je sodišče prve stopnje do podatkov, ki jih je sodišče pridobilo iz Facebook Inc. obširno opredelilo in pravilno zaključilo, da glede na to, da so v podatkih Facebook Inc. točno navedeni tako elektronski naslovi, kot številke profilov posameznikov, kot tudi točne ure pogovorov, utemeljeno zaključuje, da ni nikakršnega podatka, da bi šlo za vdor v ta sistem oziroma v zaprto skupino Facebook, v okviru katere so se obdolženci v kritičnem obdobju sporazumevali. Kljub temu nasprotnemu zatrjevanju pritožbe, sodišče druge stopnje pritrjuje ugotovitvi sodišča prve stopnje v točki 11 izpodbijanega sklepa, da s tem, ko nekdo sodeluje v komunikaciji večjega števila oseb v zaprti skupini Facebook, pristane na to, da njegove izjave vidi tudi določen širši krog oseb.

7. Vsa nadaljnja pritožbena navajanja, ki se nanašajo na C. C. in zatrjevanje pritožnikov, da je slednji prekinil sodelovanje pri sindikatu policistov in da naj bi bil prav C. C. tisti, ki je vdrl v Facebook skupino, je prepričljivo in argumentirano ovrglo že sodišče prve stopnje v točki 36 obrazložitve, ki se ji tudi višje sodišče v celoti pridružuje, da se ne bi ponavljalo. Po oceni pritožbenega sodišča pa tudi pritožbeno manipuliranje s posameznimi začetnicami in datumi, kdaj naj bi bile posamezne izjave predstavnikov policije objavljene v medijih, predstavljajo zgolj špekulacije, ki nimajo v doslej zbranih dokazih nikakršne opore, zaradi česar jih tudi višje sodišče v celoti zavrača.

8. Sodišče prve stopnje se je - kot že navedeno zgoraj, do vseh okoliščin ugotovljenih v doslej zbranih podatkih in dokazih tehtno opredelilo in razloge za svojo odločitev tudi obširno obrazložilo, zato se sodišče druge stopnje v izogib ponavljanju na slednje sklicuje in temu tudi nima kaj dodati.

9. Ker sodišče druge stopnje ugotavlja, da je sodišče prve stopnje izpodbijani sklep utemeljilo, natančno navedlo razloge za svojo odločitev in da pritožbene navedbe obeh pritožnikov niso utemeljene, je pritožbi zagovornikov obeh obdolžencev zavrnilo kot neutemeljeni (tretji odstavek 402. člena ZKP).


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o kazenskem postopku (1994) - ZKP - člen 18, 18/2, 83, 83/2, 285e, 285e/2
Datum zadnje spremembe:
13.06.2018

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDE5MDQ3