<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Gospodarski oddelek

VSL sklep I Cpg 644/99
ECLI:SI:VSLJ:2000:I.CPG.644.99

Evidenčna številka:VSL02792
Datum odločbe:23.11.2000
Področje:civilno procesno pravo
Institut:poprava tožbe - pravdna sposobnost

Jedro

Dejanja, ki jih v postopku opravi stranka, ki ne more biti pravdna stranka ne zavezujejo pravdne stranke, ki vstopi v postopek po popravi tožbe.

 

Izrek

Pritožbi se ugodi, izpodbijana sodba (3. in 4. točka izreka) se razveljavi in se zadeva vrne sodišču prve stopnje v novo sojenje.

 

Obrazložitev

Sodišče prve stopnje je odločilo: "1. Sklep o izvršbi Okrajnega sodišča v Ljubljani opr. št. VI Ig 814/96 z dne 8.5.1996, se razveljavi tudi v 1. in 3. točki izreka. 2. Zaradi umika tožbe za znesek 1.560.828,00 SIT z zakonitimi zamudnimi obrestmi od 20.4.1996 do plačila, se postopek v tem delu ustavi. 3. Tožena stranka je dolžna tožeči stranki plačati 1.370.865,30 SIT z zakonitimi zamudnimi obrestmi za čas od 24.4.1996 do plačila, v 8 dneh. 4. Tožena stranka je dolžna tožeči stranki povrniti stroške postopka in sicer izvršilne stroške v znesku 21.905,30 SIT z zakonitimi zamudnimi obrestmi od 8.5.1996 do plačila ter nadaljnje pravdne stroške v znesku 64.781,50 SIT z zakonitimi zamudnimi obrestmi 31.3.1999 do plačila." Zoper sodbo (3. in 4. točka izreka) se je tožena stranka pravčasno pritožila. V pritožbi je navedla, da je sodišče ves postopek na prvi stopnji vodilo s podružnico Ljubljana, ki jo je štelo za toženo stranko. Le-ta pa ni pravna oseba in ne more biti stranka in tudi njena dejanja ne morejo zavezovati tožene stranke. Sodišče prve stopnje pa toženi stranki dejansko ni vročilo niti tožbe niti je ni vabilo na naroke, zaradi česar ni imela možnosti nastopati pred sodiščem. Pritožba je bila vročena tožeči stranki, ki nanjo ni odgovorila. Pritožba je utemeljena. Pritožbeno sodišče ugotavlja, da je tožeča stranka v izvršilnem predlogu, s katerim je začela ta postopek, kot toženo stranko označila AGENCIJO RS ZA PLAČILNI PROMET NADZIRANJE IN INFORMIRANJE, PODRUŽNICA LJUBLJANA, Dunajska 50, Ljubljana. Res je, da tako označena oseba ne more biti pravdna stranka, saj ni pravna oseba (1. odst. 77. člena ZPP/77). Tožeča stranka je to pomanjkljivost popravila tako, da je kot toženo stranko označila AGENCIJO RS ZA PLAČILNI PROMET, Tržaška 16, Ljubljana. To pa je storila šele na glavni obravnavi dne 31.3.1999. V času do glavne obravnave in tudi na glavni obravnavi pa je sodišče dopustilo, da se je postopka udeleževala stranka, ki ne more biti pravdna stranka. Slednja je namreč vložila ugovor, pripravljalno vlogo z dne 25.2.1999 ter pooblastila pooblaščenca, ki se je udeležil glavne obravnave. Takšno ravnanje pa je nezakonito, saj je v nasprotju z določbami 82. člena in 1. odst. 83. člena ZPP/77. Zato je pravilno stališče pritožbe, da dejanja, ki jih je opravila pred popravo tožbe AGENCIJA RS ZA PLAČILNI PROMET NADZIRANJE IN INFORMIRANJE, PODRUŽNICA LJUBLJANA, Dunajska 50, Ljubljana, niso dejanja tožene stranke, le-ta jih ni nikoli odobrila, niti je sodišče k temu ni pozvalo. Zato je sodišče, s tem ko je izdalo sodbo zoper njo, storilo bistveno kršitev določb pravdnega postopka iz 7. točke 354. člena ZPP/77, saj toženi stranki ni dalo možnosti obravnavanja pred sodiščem. Pritožbeno sodišče je zaradi navedenega pritožbi ugodilo in razveljavilo izpodbijano sodbo, zadevo pa vrnilo sodišču prve stopnje, da opravi novo glavno obravnavo (1. odst. 369. člena ZPP/77). V ponovljenem postopku bo moralo sodišče najprej vročiti toženi stranki tožbo in z njo izpeljati pravdni postopek.

 


Zveza:

ZPP (1977) člen 77, 77/1, 82, 83, 83/1, 77, 77/1, 82, 83, 83/1.
Datum zadnje spremembe:
23.08.2009

Opombe:

P2RvYy01NDgzOQ==