<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Georgia

 

VSL Sklep Cst 481/2017

Sodišče:Višje sodišče v Ljubljani
Oddelek:Gospodarski oddelek
ECLI:ECLI:SI:VSLJ:2017:CST.481.2017
Evidenčna številka:VSL00001715
Datum odločbe:22.08.2017
Senat, sodnik posameznik:Irena Dovnik (preds.), Mateja Levstek (poroč.), mag. Damjan Orož
Področje:STEČAJNO PRAVO
Institut:postopek osebnega stečaja - insolventnost - razlogi za začetek stečajnega postopka - osebni stečaj fizične osebe - trajnejša nelikvidnost - potrošnik

Jedro

Ker dolžnica ni izkazala svoje insolventnosti, ni pogojev za začetek postopka osebnega stečaja, zato je sodišče prve stopnje pravilno zavrnilo njen predlog. To ni ovira, da stečajna dolžnica še vedno ne bi mogla pridobiti podatkov o svojem dolgu do Ž. d. o. o. Ko in če bo namreč uspela zbrati dokazila in podatke, bo predlog za začetek postopka osebnega stečaja lahko ponovno vložila. Če v zvezi s to terjatvijo teče tudi izvršilni postopek, bo seveda te podatke lahko pridobila tudi tam.

Izrek

Pritožba se zavrne in se izpodbijani sklep potrdi.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je z izpodbijanim sklepom 1/ zavrnilo predlog za začetek postopka osebnega stečaja in 2/ zavrglo predlog za odpust obveznosti. Tako je ravnalo, ker dolžnica ni izkazala svojih dolgov do upnika Ž. d. o. o., ki naj bi po navedbah dolžnice znašali 20.000,00 EUR, iz navedb o ostalih dolgovih pa izhaja, da skupaj znašajo 1.538,69 EUR, kar ne presega trikratnika dolžničine pokojnine, pri čemer pokojnina znaša 800,00 EUR mesečno. Zato je odločilo, da pri dolžnici ne obstaja položaj insolventnosti.

2. Zoper ta sklep se je dolžnica pravočasno pritožila. Navedla je, da specifikacije dolgov do Ž. d. o. o. ni bilo mogoče pridobiti zaradi nejasnosti v samem primeru. V Ž. d. o. o. ni uspela pridobiti specifikacije dolgov, ker naj bi terjatev predali družbi za terjatve K. Ljubljana. V izvršilnem postopku je sodišče tudi izrazilo dvom o njeni poslovni sposobnosti, kljub temu, da je zdravnik sploh ni pregledal, pa je zapisal, da je poslovno sposobna. Ravno zaradi nejasnosti in oteženega dokazovanja v zvezi z dolgovi do Ž. d. o. o. je želela osebni stečaj.

3. Pritožba ni utemeljena.

4. Kot je pravilno zapisalo že sodišče prve stopnje, je dopustno začeti stečajni postopek oziroma postopek osebnega stečaja le nad dolžnikom, ki je insolventen (50. člen Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju - ZFPPIPP).

5. V skladu s četrtim odstavkom 383. člena ZFPPIPP mora sodišče ob odločanju o predlogu dolžnika za začetek postopka osebnega stečaja presoditi, ali je dolžnik insolventen, in sicer na podlagi poročila o dolžnikovem finančnem položaju. Sodišče prve stopnje je na naroku za vložitev predloga za začetek postopka osebnega stečaja in odpusta obveznosti z dne 21. 6. 2017 dolžnico pozvalo, da mora predlog za začetek postopka osebnega stečaja dopolniti tako, da bo posredovala dokazila o upniku Ž. d. o. o. in višini dolga do tega upnika, opozorilo pa jo je tudi, da sicer v tem delu ne bodo upoštevane te terjatve pri presoji njene insolventnosti. Dolžnica svojega predloga ni dopolnila, zato sodišče prve stopnje tega zatrjevanega dolga, glede katerega niti ni navedena njegova točna višina in podlaga, ni moglo in smelo upoštevati.

6. Insolventnost je položaj, ki nastane, če dolžnik v daljšem obdobju ni sposoben poravnati vseh svojih obveznosti, ki so zapadle v tem obdobju (trajnejša nelikvidnost) ali postane dolgoročno plačilno nesposoben (prvi odstavek 14. člena ZFPPIPP). Pri izkazovanju insolventnosti zakon določa tudi določene domneve. Za dolžnika, ki je potrošnik, velja, da je trajneje nelikviden, če za več kot dva meseca zamuja z izpolnitvijo ene ali več obveznosti v skupnem znesku, ki presega trikratnik njegovih prejemkov, ki jih prejema redno v obdobjih, ki niso daljša od dveh mesecev (prva alineja 3. točke drugega odstavka 14. člena ZFPPIPP). Glede na izkazane dolgove v skupni višini 1.538,69 EUR ta domneva ni izpolnjena. Dolžnica namreč prejema pokojnino v višini 800,00 EUR, njen trikratnik znaša 2.400,00 EUR, torej dolgovi znašajo manj kot trikratnik njene pokojnine.

7. Višje sodišče sicer razume dolžnico, da je imela morda težave s pridobivanjem dokazil o samem dolgu. Vendar pa ni na naroku opozorila sodišča prve stopnje, da bo imela morda težave, prav tako pa pred potekom roka za dopolnitev ni zaprosila za njegovo podaljšanje. V postopkih zaradi insolventnosti pa vrnitev v prejšnje stanje ni mogoča (drugi odstavek 121. člena ZFPPIPP). Ker tako dolžnica ni izkazala svoje insolventnosti, ni pogojev za začetek postopka osebnega stečaja, zato je sodišče prve stopnje pravilno zavrnilo njen predlog.

8. Glede na navedeno je višje sodišče neutemeljeno pritožbo zavrnilo in potrdilo izpodbijani sklep (2. točka 365. člena Zakona o pravdnem postopku - ZPP v zvezi s prvim odstavkom 121. člena ZFPPIPP). Navedeni sklep pa ni ovira, da stečajna dolžnica še vedno ne bi mogla pridobiti podatkov o svojem dolgu do Ž. d. o. o. Ko in če bo namreč uspela zbrati dokazila in podatke, bo predlog za začetek postopka osebnega stečaja lahko ponovno vložila. Če v zvezi s to terjatvijo teče tudi izvršilni postopek, bo seveda te podatke lahko pridobila tudi tam. Sodišče prve stopnje pa niti ni imelo podlage, da bi take podatke samo pridobivalo, sploh pa je dopolnitev predloga naložilo dolžnici, ki pa tega ni storila.

Ta pisni odpravek se ujema z elektronskim izvirnikom sklepa.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (2007) - ZFPPIPP - člen 14, 14/1, 14/2, 14/2-3, 14/2-3(1), 383, 383/4

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
11.09.2017

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDA5OTMw