<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Georgia

 

VSL Sodba II Cp 800/2019

Sodišče:Višje sodišče v Ljubljani
Oddelek:Civilni oddelek
ECLI:ECLI:SI:VSLJ:2019:II.CP.800.2019
Evidenčna številka:VSL00024645
Datum odločbe:27.06.2019
Senat, sodnik posameznik:Bojan Breznik
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:spor majhne vrednosti - dovoljeni pritožbeni razlogi - izpodbijanje dejanskega stanja

Jedro

Toženec v pritožbi ne more izpodbijati dejanskih ugotovitev sodišča prve stopnje, zato se pritožbeno sodišče do teh navedb ne opredeljuje.

Izrek

I. Pritožba se zavrne in se potrdi sodba sodišča prve stopnje.

II. Tožeča stranka krije sama svoje stroške pritožbenega postopka.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je razsodilo, da je toženec dolžan plačati tožnici glavnico v znesku 223,41 EUR s pripadajočimi zakonskimi zamudnimi obrestmi1. Toženec je dolžan plačati tožnici tudi stroške izvršilnega postopka v znesku 74,00 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 7. 5. 2018 dalje do plačila in stroške pravdnega postopka v znesku 124,24 EUR, ki jih mora plačati v roku osmih dni od prejema sodbe, v primeru zamude pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi (II).

2. Toženec v pritožbi navaja, da ni vložil pripravljalne vloge, ker je založil dokumentacijo, ki je posledica njegovega psihofizičnega stanja. Novi lastnik je uporabljal elektriko od 20. 2. 2017, do dejanskega prepisa pa je prišlo kasneje. Tudi tožeča stranka ni bila pozorna na dolg, saj bi v nasprotnem prej storila potrebna dejanja.

3. Tožnica v odgovoru na pritožbo predlaga njeno zavrnitev, priglasila pa je tudi pritožbene stroške.

4. Pritožba ni utemeljena.

5. Sodba, s katero je končan spor v postopku v sporih majhne vrednosti, se sme izpodbijati samo zaradi bistvene kršitve določb pravdnega postopka iz drugega odstavka 339. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP) in zaradi zmotne uporabe materialnega prava (prvi odstavek 458. člena ZPP). Sodišče prve stopnje je pravilno uporabilo materialno pravo, ni pa storilo absolutnih bistvenih kršitev pravdnega postopka.

6. Toženec v pritožbi ne more izpodbijati dejanskih ugotovitev sodišča prve stopnje, zato se pritožbeno sodišče do teh navedb ne opredeljuje. Toženec priznava, da na pripravljalno vlogo tožnice ni odgovoril, zato tudi niso relevantne pritožbene navedbe, da je elektriko uporabljal novi lastnik objekta. Sodišče prve stopnje se je tudi do tega sicer pavšalnega ugovora toženca v sodbi opredelilo in pojasnilo, da toženec ni dal trditev in dokazov, na podlagi katerih bi bilo mogoče ugotoviti, kdaj je bil objekt prodan, zato je ta toženčev ugovor ocenilo kot pavšalen in ga je pravilno tudi zavrnilo.

7. Pritožbeni razlogi niso utemeljeni, zato je pritožbeno sodišče pritožbo zavrnilo in potrdilo sodbo sodišča prve stopnje (350. člen ZPP).

8. Tožnica je vložila odgovor na pritožbo, ki ni bil potreben glede na vsebinske razloge, zato mora tožnica sama kriti stroške pritožbenega postopka.

-------------------------------
1 Podrobneje glej I. točko izreka sodbe.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 458, 458/1

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
27.08.2019

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDMxMjEx