<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Upravni oddelek

VSRS Sklep X Ips 312/2015
ECLI:SI:VSRS:2016:X.IPS.312.2015

Evidenčna številka:VS1015450
Datum odločbe:09.03.2016
Opravilna številka II.stopnje:Sodba UPRS (zunanji oddelek v Mariboru) II U 317/2014
Senat:Peter Golob (preds.), mag. Tatjana Steinman (poroč.), Brigita Domjan Pavlin
Področje:UPRAVNI SPOR
Institut:dostop do informacij javnega značaja - prekinitev postopka - zahteva za oceno ustavnosti

Jedro

Če sodišče pri odločanju meni, da mora uporabiti zakon, ki je v neskladju z Ustavo, mora postopek prekiniti in vložiti zahtevo za oceno ustavnosti.

Izrek

Revizijski postopek se prekine do odločitve Ustavnega sodišča Republike Slovenije o zahtevi za oceno ustavnosti petega odstavka 1.a člena, prve alineje prvega odstavka 4.a člena in prvega odstavka 6.a člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 61/05 – uradno prečiščeno besedilo, 23/14, 50/14 in 19/15 – odl. US – ZDIJZ).

Obrazložitev

1. S sodbo II U 317/2014 z dne 19. 8. 2015 je sodišče prve stopnje zavrnilo tožbo tožeče stranke (v nadaljevanju revidentka) zoper odločbo, št. 0902-9/2014/9 z dne 5. 8. 2014, s katero je Informacijski pooblaščenec ugodil pritožbi novinarke A. A. (prizadete stranke v tem upravnem sporu), odpravil odgovor revidentke z dne 19. 5. 2014, in odločil, da je revidentka dolžna prosilki v roku 31 dni od vročitve te odločbe posredovati seznam svetovalnih družb (12 pogodb z aneksi), seznam družb, ki opravljajo avtorske storitve – tudi odvetniške storitve (1 pogodba), in seznam družb, ki opravljajo intelektualne storitve (2 pogodbi), s katerimi je v obdobju od 1. 10. 2012 do 17. 4. 2014 sklenila pogodbe, iz katerih izhajajo podatki o: vrsti posla, pogodbenem partnerju (za pravno osebo: naziv ali firma, sedež, poslovni naslov), pogodbeni vrednosti, višini posameznih izplačil, datumu sklenitve pogodbe, trajanju posla in enakih podatkih iz aneksov k pogodbam.

2. Zoper navedeno sodbo je revidentka vložila revizijo in zahtevo za izdajo začasne odredbe na podlagi drugega odstavka 84. člena Zakona o upravnem sporu (v nadaljevanju ZUS-1). Revizija je bila vročena toženi in prizadeti stranki.

3. Vrhovno sodišče je s sklepom X Ips 312/2015 z dne 29. 10. 2015 ugodilo zahtevi za izdajo začasne odredbe in do odločitve o reviziji stanje začasno uredilo tako, da je zadržalo izvršitev odločbe Informacijskega pooblaščenca, ki je predmet tega upravnega spora.

4. Revizijski postopek se prekine.

5. Po oceni Vrhovnega sodišča so peti odstavek 1.a člena, prva alineja prvega odstavka 4.a člena in prvi odstavek 6.a člena ZDIJZ v neskladju z 2. členom, s prvim odstavkom 74. člena Ustave ter z drugim odstavkom 14. člena Ustave, ker ne glede na poslovno skrivnost določajo absolutno javnost podatkov pravnih poslov iz prve alineje 4.a člena ZDIJZ, ki so bili sklenjeni pred uveljavitvijo zakonske ureditve.

6. Po 156. členu Ustave oziroma prvem in drugem odstavku 23. člena Zakona o Ustavnem sodišču (ZUstS) mora (Vrhovno) sodišče, če pri odločanju meni, da je zakon, ki bi ga moralo uporabiti, protiustaven, postopek prekiniti in začeti postopek pred Ustavnim sodiščem. Vrhovno sodišče je tako revizijski postopek prekinilo in vložilo zahtevo za oceno ustavnosti petega odstavka 1.a člena, prve alineje prvega odstavka 4.a člena in prvega odstavka 6.a člena ZDIJZ, ki je priložena temu sklepu. Revizijski postopek se bo nadaljeval po odločitvi Ustavnega sodišča.


Zveza:

URS člen 2, 14, 14/2, 74, 74/1, 156. ZUstS člen 23, 23/2. ZDIJZ člen 1a, 1a-5, 4a, 4a/1-1, 6a, 6a/1.
Datum zadnje spremembe:
12.04.2016

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExMzkyNjkx