<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Civilni oddelek

VSL sodba IV Cp 1260/2015
ECLI:SI:VSLJ:2015:IV.CP.1260.2015

Evidenčna številka:VSL0083125
Datum odločbe:20.05.2015
Senat, sodnik posameznik:Zvone Strajnar (preds.), Katarina Parazajda (poroč.), Blanka Javorac Završek
Področje:DRUŽINSKO PRAVO - MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO
Institut:razveza zakonske zveze - razmerje z mednarodnim elementom - stroški postopka

Jedro

Če sta zakonca državljana različnih držav, se za razvezo zakonske zveze uporabljata kumulativno pravi držav, katerih državljana sta.

Če se zakonska zveza ob kumulativni uporabi ne bi mogla razvezati, se za razvezo zakonske zveze uporabi pravo Republike Slovenije, če je imel eden od zakoncev ob vložitvi tožbe stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.

Izrek

Pritožba se zavrne in se izpodbijana sodba potrdi.

Obrazložitev

1. Z izpodbijano sodbo je sodišče prve stopnje razvezalo zakonsko zvezo, ki sta jo pravdni stranki sklenili ... 2008 v Z. ter odločilo, da stranki krijeta vsaka svoje stroške postopka.

2. Zoper takšno sodbo se brez navedbe pritožbenih razlogov in brez pritožbenega predloga pritožuje toženec. Navaja, da se popolnoma strinja z razvezo zakonske zveze, ne pa z razlogi, ki jih v tožbi za razvezo zakonske zveze navaja tožnica. Pritožnik opisuje, da v zakonski zvezi ni bil nasilen in obrazloži svoje videnje dogodkov pred razhodom zakoncev.

3. Pritožba je bila vročena tožeči stranki, ki je nanjo odgovorila.

4. Pritožba ni utemeljena.

5. Sodišče v skladu z določbo 65. člena Zakona o zakonski v zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR) razveže zakonsko zvezo, če je ta iz kateregakoli vzroka nevzdržna. Iz ugotovitev sodišča prve stopnje izhaja, da je zakonska zveza nevzdržna za tožnico. Iz pritožbenih navedb pa izhaja, da je nevzdržna tudi za toženca in da se želi razvezati tudi on. Pri obeh zakonskih partnerjih torej obstajajo razlogi, zaradi katerih ne želita biti več poročena. V takšni situaciji mora sodišče zakonsko zvezo razvezati.

6. Sodišče v tem postopku ni ugotavljalo, ali je bil toženec do tožnice nasilen, zato pritožbene navedbe o tem za odločitev o tožbenem zahtevku niso odločilne.

7. Višje sodišče k razlogom sodišča prve stopnje zato, ker iz podatkov spisa izhaja, da je tožnica državljanka Republike Hrvaške, toženec državljan Republike Slovenije, obe pravdni stranki pa imata stalno bivališče v Sloveniji, še dodaja, da bi bila glede na določbo 2. odstavka 37. člena Zakona o mednarodnem zasebnem pravu in postopku (ZMZPP) materialnopravno enaka odločitev posledica hkratne uporabe 1. odstavka 42. člena v zvezi s 43. členom ter 3. odstavkom 45. člena Družinskega zakona Republike Hrvaške (Obiteljski zakon, NN 116/2003 in naslednje). Tudi če bi uporaba prava Republike Hrvaške terjala drugačno odločitev, pa bi bil 65. člen ZZZDR podlaga za enako odločitev v tej zadevi glede na določbo 3. odstavka 37. člena ZMZPP.

8. Odločitev sodišča prve stopnje o pravdnih stroških pa pritožnik razume narobe. Pritožnik ni dolžan kriti tožničinih stroškov. Kril bi le tiste stroške, ki (če sploh) so nastali njemu (v pritožbi navaja, da jih ni imel). Takšna odločitev sodišča prve stopnje je pravilna in temelji na določbi 413. člena ZPP.

9. Pritožba torej ni utemeljena. Višje sodišče tudi ni našlo kakšne od kršitev, na katere mora v skladu z določbo drugega odstavka 350. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) paziti po uradni dolžnosti, zato je pritožbo v skladu s 353. členom ZPP zavrnilo in sodbo potrdilo.


Zveza:

ZZZDR člen 65. ZMZPP člen 37, 37/2, 37/3. ZPP člen 413.

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
09.07.2015

Opombe:

P2RvYy0yMDEyMDMyMTEzMDgwNTU3