<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Izvršilni oddelek

VSL sklep III Ip 2691/2015
ECLI:SI:VSLJ:2015:III.IP.2691.2015

Evidenčna številka:VSL0058655
Datum odločbe:09.09.2015
Senat, sodnik posameznik:Irena Balažic (preds.), Magda Gombač Gluhak (poroč.), Tjaša Potparič Janežič
Področje:IZVRŠILNO PRAVO - STEČAJNO PRAVO
Institut:ustavitev izvršbe - ločitvena pravica - pravnomočen sklep o preizkusu terjatev - stečajni postopek - nepopolna ugotovitev dejanskega stanja - prijava terjatve

Jedro

Preverba pravočasnosti prijave terjatve in hipoteke se opravi šele na podlagi pravnomočnega sklepa o preizkusu terjatev. To pomeni, da lahko sodišče po drugem odstavku 280. člena ZFPPIPP postopa šele po pravnomočnosti sklepa o preizkusu terjatev.

Izrek

Pritožbi se ugodi, sklep se razveljavi in zadeva vrne sodišču prve stopnje v nov postopek.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je izvršbo ustavilo ter odločilo, da ločitvena pravica upnika na nepremičninah z ID znaki 01, 02 in 03 ostane v veljavi.

2. Zoper navedeni sklep vlaga upnik pravočasno pritožbo, v kateri predlaga, da višje sodišče sklep razveljavi in vrne zadevo sodišču prve stopnje v nov postopek. Izdani sklep je nepravilen iz razloga, ker je mogoče v skladu z Zakonom o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (v nadaljevanju ZFPPIPP) ustaviti izvršbo šele po pravnomočnem sklepu o preizkusu terjatev (280. člen ZFPPIPP). V stečajnem postopku nad dolžnikom tak sklep ne obstaja. Tudi 298.a člen ZFPPIPP ne daje podlage za drugačno odločitev. Opozarja pa, da je upnik pridobil ločitveno pravico in jo ima glede na osnovni seznam preizkušenih terjatev tudi priznano pri 2/3 nepremičnine 04, vendar pa o tem sodišče ni odločilo. Priglaša pritožbene stroške.

3. Pritožba je utemeljena.

4. Sodišče prve stopnje je zmotno uporabilo 298.a člen ZFPPIPP, ne da bi upoštevalo tudi 1. točko drugega odstavka 280. člena ZFPPIPP, zato je dejansko stanje ostalo pomanjkljivo ugotovljeno. Res določba 1. točke drugega odstavka 298.a člena olajšuje položaj hipotekarnih upnikov, saj mora ločitveno pravico na podlagi hipoteke in terjatev zavarovano z njo upravitelj vključiti v osnovni seznam prijavljenih terjatev, čeprav je upnik ni priglasil s posebno procesno vlogo in jo preizkusiti, vendar pa ni mogoče pritrditi stališču sodišča prve stopnje, da je že zgolj to dejstvo dovolj za takojšnje postopanje ustavitve izvršbe po 1. točki drugega odstavka 280. člena ZFPPIPP. Zakonska dikcija drugega odstavka 280. člena ZFPPIPP namreč jasno in izrecno ter brez izjem določa, da se preverba pravočasnosti prijave terjatve in hipoteke (tudi če se pravočasnost domneva na podlagi 298.a člena ZFPPIPP) opravi šele na podlagi pravnomočnega sklepa o preizkusu terjatev. To pomeni, da sodišče po drugem odstavku 280. člena ZFPPIPP lahko postopa šele po pravnomočnosti sklepa o preizkusu terjatev. Dejstvo, ali je bil sklep o preizkusu terjatev že pravnomočen, pa v izpodbijanem sklepu ni ugotovljeno. Ob dejstvu, da pritožnik zatrjuje, da tak sklep ne obstaja, je bilo potrebno pritožbi ugoditi, sklep razveljaviti in zadevo vrniti sodišču prve stopnje v nov postopek (3. točka 365. člena Zakona o pravdnem postopku, ZPP, v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju, ZIZ).

5. Kolikor pa pritožnik trdi, da ni bilo odločeno o pridobitvi ločitvene pravice na 2/3 nepremičnine 04, pa v tem delu trditve v pritožbi predstavljajo predlog za izdajo dopolnilnega sklepa, o katerem pa odloča sodišče prve stopnje.

6. O stroških pritožbenega postopka bo odločeno s končno odločbo (tretji odstavek 165. člena ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ).


Zveza:

ZFPPIPP člen 280, 280/2, 280/2-1, 298a, 298a/2, 298a/2-1.

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
26.05.2017

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDA3Nzg3