<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Gospodarski oddelek

VSL sklep Cst 22/2018
ECLI:SI:VSLJ:2018:CST.22.2018

Evidenčna številka:VSL00009396
Datum odločbe:23.01.2018
Senat, sodnik posameznik:Irena Dovnik (preds.), mag. Damjan Orož (poroč.), Andreja Strmčnik Izak
Področje:SODNE TAKSE - STEČAJNO PRAVO
Institut:sklep o zavrnitvi ugovora zoper plačilni nalog - sklep o prodaji - pritožba zoper sklep o prodaji

Jedro

Sklep o prodaji ni sklep procesnega vodstva. V smislu ZST-1 je treba pritožbo proti takemu sklepu razumeti v okviru tar. št. 5122 ZST-1.

Izrek

Pritožba se zavrne in se izpodbijani sklep potrdi.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je z izpodbijanim sklepom zavrnilo ugovor zoper plačilni nalog za sodno takso za pritožbo z dne 27. 11. 2017 (pd 216).

2. Upnica se je zoper sklep pritožila.

3. Pritožba ni utemeljena.

4. Višje sodišče se v celoti strinja z odločitvijo in razlogi sodišča prva stopnje. Na pritožbeno vztrajanje, da je sklep o prodaji procesni sklep, zato ga ni pravilno subsumirati pod tar. št. 5122 Zakona o sodnih taksah (ZST-1), pa odgovarja, da sklep o prodaji, s katerim sodišče določi predmet prodaje, način prodaje, izhodiščno ali izklicno ceno in višino varščine (glej 331. člen Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju; ZFPPIPP) ter hkrati preveri dopustnost prodaje (na primer tretji odstavek 330. člena ZFPPIPP), ni sklep procesnega vodstva. V smislu ZST-1 je treba pritožbo proti takemu sklepu razumeti v okviru tar.št. 5122 ZST-1.

5. Pritožba ni utemeljena in niso podani razlogi, na katere višje sodišče pazi po uradni dolžnosti (drugi odstavek 350. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s prvim odstavkom 121. člena ZFPPIPP), zato je pritožbo zavrnilo in izpodbijani sklep potrdilo (2. točka 365. člena ZPP).

Ta pisni odpravek se ujema z elektronskim izvirnikom sklepa.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (2007) - ZFPPIPP - člen 330, 330/3, 331
Zakon o sodnih taksah (2008) - ZST-1 - tarifna številka 5122

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
25.04.2018

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDE3NDQz