<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Izvršilni oddelek

VSL sklep III Ip 2511/2015
ECLI:SI:VSLJ:2015:III.IP.2511.2015

Evidenčna številka:VSL0075805
Datum odločbe:08.07.2015
Senat, sodnik posameznik:Magda Gombač Gluhak (preds.), Irena Balažic (poroč.), Tjaša Potparič Janežič
Področje:IZVRŠILNO PRAVO
Institut:izvršba na podlagi verodostojne listine - ugovor zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine - ugovor nepristojnosti sodišča zaradi sklenjenega arbitražnega sporazuma - prehodne določbe ZIZ-J

Jedro

Za primer, da sta stranki glede terjatve, zaradi katere upnik zahteva izvršbo na podlagi verodostojne listine, sklenili arbitražni sporazum, je le upniku dana možnost, da v predlogu za izvršbo predlaga, naj se v primeru dolžnikovega ugovora sodni postopek ustavi, sodišče izreče za nepristojno, razveljavijo v postopku opravljena dejanja in zavrže predlog za izvršbo. Dolžniku pa zaradi sklenjenega arbitražnega sporazuma ni dana možnost ugovornega uveljavljanja sodne nepristojnosti. Navedena določba je bila v ZIZ vnesena z ZIZ-J, uveljavljenim 30. 7. 2014, ki pa se na podlagi 2. odstavka 83. člena ZIZ-J niti še ne uporablja.

Izrek

I. Pritožbi zoper sklep z dne 27. 5. 2015 se ugodi in se sklep razveljavi.

II. Pritožba zoper sklep z dne 20. 4. 2015 se zavrne in sklep potrdi.

III. Dolžnik sam krije svoje stroške, nastale s pritožbami zoper sklepe z dne 15. 12. 2014, 27. 5. 2015 in 20. 4. 2015.

Obrazložitev

1. S sklepom z dne 20. 4. 2015 je sodišče prve stopnje sklenilo, da bo o zahtevku in stroških iz 1. točke izreka sklepa z dne 15. 12. 2014 odločalo sodišče v pravdnem postopku pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani. Dolžnik se je po pooblaščencu pravočasno pritožil. Zaradi vložitve pritožbe je za dolžnika nastala taksna obveznosti in je sodišče prve stopnje izdalo plačilni nalog za plačilo sodne takse z dne 6. 5. 2015. Ugotovilo je, da sodna taksa ni bila plačana in 27. 5. 2015 izdalo sklep, da se pritožba šteje za umaknjeno (tretji odstavek 29.b člena Zakona o izvršbi in zavarovanju, v nadaljevanju ZIZ). Zoper sklep z dne 27. 5. 2015 se je dolžnik po pooblaščencu pravočasno pritožil.

O pritožbi zoper sklep z dne 27. 5. 2015:

2. Dolžnik v pritožbi zatrjuje in dokazuje pravilno plačilo sodne takse za pritožbo. Priglaša stroške pritožbenega postopka.

3. Pritožba je utemeljena.

4. Višje sodišče ugotavlja, da je bil plačilni nalog z dne 6. 5. 2015 dolžniku po pooblaščencu vročen 11. 5. 2015, tako da je rok za plačilo sodne takse za pritožbo iztekel 19. 5. 2015. Dolžnik je pritožbi priložil dokaz o plačilu sodne takse (sicer v nemškem jeziku brez prevoda v slovenskega), sodišče prve stopnje pa je v nadaljnjem postopku tudi preverilo, ali je bila sodna taksa plačana. Ugotovilo je prejem plačila 20. 5. 2015 (uradni zaznamek z dne 17. 6. 2015), kar je glede na določbo 6.b člena Zakona o sodnih taksah (ZST-1) pravočasno.

5. Višje sodišče je glede na navedeno pritožbi ugodilo in sklep razveljavilo (3. točka 365. člena Zakona o pravdnem postopku, v nadaljevanju ZPP, v zvezi s 15. členom ZIZ).

O pritožbi zoper sklep z dne 20. 4. 2015:

6. Dolžnik v pritožbi uveljavlja pritožbena razloga absolutne bistvene kršitve določb postopka in podredno nepravilno uporabo materialnega prava. Predlaga razveljavitev sklepa in vrnitev zadeve sodišču prve stopnje v nov postopek oziroma spremembo sklepa in zavrženje izvršilnega zahtevka zaradi nepristojnosti rednega sodišča, upniku pa naj se naloži plačilo stroškov pritožbenega postopka. Vztraja pri ugovoru nepristojnosti sodišča zaradi sklenjenega arbitražnega sporazuma.

7. Pritožba ni utemeljena.

8. Sodišče prve stopnje je v izpodbijanem sklepu navedlo pravilne razloge, iz katerih ni sledilo dolžnikovemu ugovoru sodne nepristojnosti za nadaljevanje postopka po razveljavitvi dovolilnega dela sklepa o izvršbi. Možnosti odločitve, kot jo predlaga pritožnik, ZIZ ne predvideva, kar je pravilno pojasnilo že sodišče prve stopnje.

9. Višje sodišče dolžniku pojasnjuje, da je v osmem odstavku 41. člena ZIZ za primer, da sta stranki glede terjatve, zaradi katere upnik zahteva izvršbo na podlagi verodostojne listine, sklenili arbitražni sporazum, dana le upniku možnost, da v predlogu za izvršbo predlaga, naj se v primeru dolžnikovega ugovora sodni postopek ustavi, sodišče izreče za nepristojno, razveljavijo v postopku opravljena dejanja in zavrže predlog za izvršbo. Dolžniku pa zaradi sklenjenega arbitražnega sporazuma ni dana možnost ugovornega uveljavljanja sodne nepristojnosti. Navedena določba je bila v ZIZ vnesena z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-J), uveljavljenim 30. 7. 2014, ki pa se na podlagi drugega odstavka 83. člena ZIZ-J niti še ne uporablja. Že vsebina te odločbe kaže na neutemeljenost pritožbenega stališča, da bi bilo izvršilno sodišče na podlagi dolžnikovega ugovora pristojno odločati o izključitvi sodne pristojnosti za reševanje spora med strankama.

10. Višje sodišče je glede na navedeno in ker ni ugotovilo kršitev, na katere pazi po uradni dolžnosti na podlagi drugega odstavka 350. člena ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ, pritožbo zavrnilo in sklep z dne 20. 4. 2015 potrdilo (2. točka 365. člena ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ).

O stroških pritožbenega postopka:

11. Višje sodišče s tem sklepom odloča o stroških, ki jih je dolžnik priglasil v vloženih pritožbah zoper sklepe z dne 15. 12. 2014 (s sklepom višjega sodišča III Ip 1252/2015 je bila odločitev o pritožbenih stroških pridržana za nov sklep), z dne 20. 4. 2015 in z dne 27. 5. 2015. Sklenilo je, da vse stroške dolžnik krije sam.

12. S pritožbo zoper sklep z dne 27. 5. 2015 je dolžnik sicer uspel, vendar je bila odločitev, ki jo je višje sodišče razveljavilo, sprejeta kot posledica ugotovitve sodišča prve stopnje o neplačilu sodne takse, torej izvira kot posledica iz razmerja med državo in dolžnikom. Zato se v tem primeru ne uporablja kriterij (ne)uspeha v postopku s pritožbo, temveč kriterij (ne)utemeljenosti povzročitve stroškov s strani upnika v skladu s šestim odstavkom 38. člena ZIZ. Stroškov pritožbe zoper sklep z dne 27. 5. 2015 dolžniku ni povzročil upnik in zato jih tudi ni dolžan povrniti.

13. Dolžnik je s pritožbo zoper sklep z dne 15. 12. 2014 sicer uspel, vendar pa je bil ta uspeh le začasen, saj je bilo s sklepom z dne 20. 4. 2014 o zadevi ponovno enako odločeno kot prvič, s pritožbo zoper ta sklep pa dolžnik ni uspel. Zato na podlagi prvega odstavka 165. člena in prvega odstavka 154. člena ZPP, oba v zvezi s 15. členom ZIZ, stroške obeh pritožb krije sam.


Zveza:

ZIZ člen 41, 41/8, 61, 61/2, 62, 62/2. ZIZ-J člen 10, 10/2, 83, 83/2.
Datum zadnje spremembe:
30.09.2015

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExMzg1MDMz