<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Georgia

 

VSL sklep Cst 120/2012

Sodišče:Višje sodišče v Ljubljani
Oddelek:Gospodarski oddelek
ECLI:ECLI:SI:VSLJ:2012:CST.120.2012
Evidenčna številka:VSL0074316
Datum odločbe:08.05.2012
Področje:STEČAJNO PRAVO
Institut:zavrženje predloga za začetek postopka osebnega stečaja - poročilo o stanju dolžnikovega premoženja

Jedro

Pritožnik neutemeljeno opozarja, da bi moralo sodišče prve stopnje namesto poročila o stanju njegovega premoženja (vsebino poročila določa drugi odstavek 384. člena ZFPPIPP), na katerem bi moral biti podpis dolžnika notarsko overjen) postopek osebnega stečaja začeti kar na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v Gornji Radgoni z dne 25. 07. 2011, v katerem je navedeno vse njegovo premoženje. Višje sodišče ugotavlja, da navedeni sklep ne more nadomestiti poročila dolžnika o stanju njegovega premoženja in zato na njegovi podlagi ni mogoče začeti postopka osebnega stečaja.

Izrek

Pritožba se zavrne in se potrdi sklep sodišča prve stopnje.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je z izpodbijanim sklepom zavrglo predlog za začetek postopka osebnega stečaja nad dolžnikom.

2. Zoper navedeni sklep se je pritožil dolžnik. Navedel je, da bi sodišču kot poročilo o stanju njegovega premoženja moral zadoščati sklep Okrajnega sodišča v Gornji Radgoni z dne 25. 07. 2011, v katerem je navedeno vse njegovo premoženje.

3. Pritožba ni utemeljena.

4. Sodišče prve stopnje je dolžniku s sklepom z dne 09. 01. 2012 (med drugim) naložilo, da v roku 15 dni od prejema sklepa v skladu s četrtim odstavkom 384. člena ZFPPIPP v zvezi s prvim odstavkom istega člena dopolni predlog za začetek stečajnega postopka tako, da predloži poročilo o stanju svojega premoženja in notarsko overjeno izjavo, da je v poročilu navedeno vse premoženje, za katero ve in vsi njegovi transakcijski računi. Hkrati ga je tudi poučilo, da lahko da v istem roku na zapisnik na naroku pri sodišču prizna svoj podpis na pisnem poročilu o stanju svojega premoženja. Opozorilo ga je, da bo v primeru, če ne bo ravnal v skladu s tem sklepom, njegov predlog za začetek stečajnega postopka zavrglo (5. odst. 233. člena ZFPPIPP).

5. Dolžnik je v postavljenem roku svoj predlog sicer deloma dopolnil, vendar še vedno ni predložil notarsko overjene izjave, da je v poročilu o stanju njegovega premoženja navedeno vse njegovo premoženje (četrti odstavek 384. člena ZFPPIPP).

6. Pritožnik neutemeljeno opozarja, da bi moralo sodišče prve stopnje namesto poročila o stanju njegovega premoženja (vsebino poročila določa drugi odstavek 384. člena ZFPPIPP), na katerem bi moral biti podpis dolžnika notarsko overjen) postopek osebnega stečaja začeti kar na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v Gornji Radgoni z dne 25. 07. 2011, v katerem je navedeno vse njegovo premoženje. Višje sodišče ugotavlja, da navedeni sklep ne more nadomestiti poročila dolžnika o stanju njegovega premoženja in zato na njegovi podlagi ni mogoče začeti postopka osebnega stečaja. Sodišče prve stopnje je zato pravilno zavrglo dolžnikov predlog za začetek osebnega stečaja (peti odstavek 108. člena ZPP v zvezi s prvim odstavkom 121. člena ZFPPIPP).

7. Ker pritožbeni razlogi niso podani in tudi ne razlogi, na katere višje sodišče pazi po uradni dolžnosti (2. odstavek 350. člena ZPP v zvezi s 366. členom ZPP), je višje sodišče pritožbo kot neutemeljeno zavrnilo in potrdilo sklep sodišča prve stopnje (2. točka 365. člena ZPP v zvezi s prvim odstavkom 121. člena ZFPPIPP).


Zveza:

ZFPPIPP člen 233, 233/5, 384, 384/1, 384/4.
ZPP člen 108.

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
09.08.2012

Opombe:

P2RvYy0yMDEyMDMyMTEzMDQ1OTU0