<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Georgia

 

VSL sklep III Cp 1954/99

Sodišče:Višje sodišče v Ljubljani
Oddelek:Civilni oddelek
ECLI:ECLI:SI:VSLJ:1999:III.CP.1954.99
Evidenčna številka:VSL42324
Datum odločbe:08.12.1999
Področje:IZVRŠILNO PRAVO
Institut:neobrazložen ugovor

Jedro

Zgolj navedba ugovora, da dolžnik ugovarja sklepu naslovnika, ne predstavlja obrazloženega ugovora.

 

Izrek

Pritožba se zavrne kot neutemeljena in se potrdi sklep sodišča prve stopnje.

 

Obrazložitev

Sodišče prve stopnje je z izpodbijanim sklepom o izvršbi na podlagi verodostojne listine naložilo dolžniku, da v roku 8 dni plača upniku glavnico 84.089,00 ATS s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi in stroški izvršilnega postopka ter dovolilo izvršbo z rubežem premičnih stvari dolžnika za poplačilo upnikove terjatve.

Dolžnik je proti sklepu pravočasno ugovarjal.

Sodišče prve stopnje je ugovor štelo kot neobrazložen in ga na podlagi petega odstavka 62. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju - ZIZ poslalo višjemu sodišču, da o njem odloči kot o pritožbi.

Pritožba ni utemeljena.

Sodišče druge stopnje ob preizkusu izpodbijanega sklepa v skladu z določbo 365. člena v zvezi s členom 381 Zakona o pravdnem postopku (ZPP/77) in 15. člena ZIZ ugotavlja, da je sodišče prve stopnje ravnalo prav, ko je ugovor dolžnika odstopilo v reševanje višjemu sodišču na podlagi petega odstavka 62. člena ZIZ. Ta določba ureja postopek pri ugovoru zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine, tudi v primeru, če dolžnik ugovora ne obrazloži v skladu z določbo 53. člena istega zakona. Ugovor mora biti obrazložen, kar pomeni, da mora dolžnik v ugovoru navesti dejstva, s katerimi ga utemeljuje in zanje predložiti dokaze. Zgolj navedba ugovora, da dolžnik ugovarja sklepu naslovnika, ne predstavlja obrazloženega ugovora, takšen ugovor pa se po določbi drugega odstavka 53. člena ZIZ šteje kot neutemeljen. Zato je sodišče druge stopnje na podlagi 2. točke 380. člena ZPP/77 v zvezi s 15. členom ZIZ pritožbo zavrnilo kot neutemeljeno in potrdilo sklep sodišča prve stopnje.

 


Zveza:

ZIZ člen 53, 53/2, 62, 62/5, 53, 53/2, 62, 62/5.

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
23.08.2009

Opombe:

P2RvYy01MDQ1MA==