<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Georgia

 

VSL sklep III Cp 867/2005

Sodišče:Višje sodišče v Ljubljani
Oddelek:Civilni oddelek
ECLI:ECLI:SI:VSLJ:2005:III.CP.867.2005
Evidenčna številka:VSL48511
Datum odločbe:13.04.2005
Področje:IZVRŠILNO PRAVO
Institut:neobrazložen ugovor

Jedro

Dolžnika nista za ugovorne navedbe predložila nobenih dokazov, zato

je njun ugovor neobrazložen.

 

Izrek

Pritožba se zavrne in se potrdi sklep sodišča prve stopnje.

 

Obrazložitev

Z izpodbijanim sklepom je sodišče prve stopnje zavrnilo ugovor

dolžnikov proti sklepu o izvršbi, istega sodišča, opr. št. 0001 I

2002/00095-7 z dne 29.4.2002, s katerim je bila zoper oba dolžnika

dovoljena izterjava tolarske protivrednosti glavnice 5.800 DEM;

izterjava zamudnih obresti od glavnice po obrestni meri za devizne

vloge na vpogled po prodajnem menjalniškem tečaju NLB d.d. Ljubljana

od 2.1.1996 do 31.10.1998; izterjava zakonskih zamudnih obresti od

tolarske protivrednosti od dneva zamude do plačila; izterjava

pravdnih stroškov 5.500,00 SIT skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi

od 24.2.1998 do plačila; ter izterjava izvršilnih stroškov 29.980,00

SIT skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 29.4.2002 do plačila.

Proti sklepu sta dolžnika vložila pritožbo brez opredelitve

pritožbenih razlogov. Vztrajata pri ugovornih navedbah, da je upnik

prejel plačilo na roke (na pošti v Šmartnem), obenem pa predlagata

višjemu sodišču, da preveri "notarsko potrdilo", na katerem je

podpisan prvodolžnik, ker naj bi šlo za nepravilno vložitev zahtevka.

Pritožba ni utemeljena.

Zakon o izvršbi in zavarovanju (uradno prečiščeno besedilo, Ur.l. RS,

št. 40/2004, v nadaljevanju: ZIZ) določa v 8. tč. 1. odst. 55. člena

ZIZ, da je ugovor zoper sklep o izvršbi mogoče vložiti tudi iz

razloga, da je terjatev prenehala na podlagi dejstva, ki je nastopilo

po izvršljivosti odločbe ali sodne poravnave. Dolžnika sta namreč

ugovarjala, da naj bi upniku dala "določeno vsoto denarja" (osebno in

po pošti), zato naj bi upnikova terjatev, ki temelji na izvršljivi

sodni poravnavi (priloga A 2) in predstavlja v tej zadevi izvršilni

naslov (1. tč. 2. odst. 17. člena ZIZ), delno ali v celoti prenehala.

Vendar pa nista za svoje navedbe predložila nobenih dokazov, zato je

sodišče prve stopnje pravilno štelo, da je njun ugovor neutemeljen.

Po določbi 2. odst. 53. člena ZIZ mora biti ugovor obrazložen. V

ugovoru mora dolžnik navesti dejstva, s katerim ga utemeljuje in

predložiti dokaze, sicer se ugovor šteje za neutemeljen. Ker dolžnika

nista za svoje trditve o smiselno uveljavljanjem ugovornem razlogu

prenehanja terjatve iz 8. točke 1. odst. 55. člena ZIZ predložila

sodišču nobenih konkretnih dokazov, kdaj in kako so bila zatrjevana

plačila izvršena, ugovora nista obrazložila na način, kot ga

predpisuje zakon. Ugovor dolžnikov torej ni utemeljen na podlagi 2.

odst. 53. člena ZIZ. Kar zadeva predlog dolžnikov, da naj sodišče

preveri "notarsko potrdilo", na katerem je podpisan prvodolžnik, pa

pritožbeno sodišče ugotavlja, da gre za trditve, ki jih dolžnika

brez opravičljivega razloga prvič navajata v pritožbi. Ker gre tako

za nedovoljene pritožbene novote, jih pritožbeno sodišče ni smelo

vzeti v presojo (1. odst. 337. člena Zakona o pravdnem postopku,

drugo uradno prečiščeno besedilo, Ur. l. RS, št. 36/2004, v

nadaljevanju ZPP v povezavi s 15. členom ZIZ).

Pritožbeno sodišče je zato in v skladu z 2. tč. 365. člena ZPP v

zvezi s 15. členom ZIZ zavrnilo neutemeljeno pritožbo in potrdilo

sklep sodišča prve stopnje.

 


Zveza:

ZIZ člen 53, 53/2, 53, 53/2.

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
23.08.2009

Opombe:

P2RvYy0zNDg1OA==