<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Georgia

 

VSL sklep II Ip 295/2014

Sodišče:Višje sodišče v Ljubljani
Oddelek:Izvršilni oddelek
ECLI:ECLI:SI:VSLJ:2014:II.IP.295.2014
Evidenčna številka:VSL0061072
Datum odločbe:09.04.2014
Senat, sodnik posameznik:Elizabeta Žgajnar (preds.), dr. Martina Šetinc Tekavc (poroč.), mag. Damjan Orož
Področje:IZVRŠILNO PRAVO
Institut:ugovorni razlog - insolventnost - neobrazložen ugovor

Jedro

Dejstvo, da je bil v času podajanja ugovora dolžnik insolventen, ni dejstvo, ki bi vplivalo na dovolitev izvršbe, saj plačilo zapadle terjatve ne pomeni privilegiranja upnika nasproti drugim upnikom.

Izrek

I. Pritožba se zavrne in se sklep potrdi.

II. Upnik sam nosi svoje stroške odgovora na pritožbo.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je z izpodbijanim sklepom zavrnilo ugovor dolžnika.

2. Zoper sklep pravočasno vlaga pritožbo dolžnik in navaja, da je bil v času podajanja ugovora insolventen ter da zato skladno s 34. členom ZFPPIPP ni smel opravljati nobenih plačil ali prevzemati novih obveznosti, razen tistih, ki so bile nujne za redno poslovanje družbe, terjatve upnika pa niso sodile med prednostne terjatve po prvem odstavku 21. člena ZFPPIPP, niti med tekoče stroške poslovanja družbe ali tekoče dobave blaga ali storitev, potrebnih za redno poslovanje dolžnika. Meni, da bi plačilo terjatve upniku pomenilo privilegiran položaj upnika v razmerju do ostalih upnikov. Pove, da je 14. 10. 2013 predlagal začetek stečajnega postopka, ki je bil kasneje na predlog dolžnika ustavljen, če pa bi se nadaljeval bi bilo dejanje plačila terjatve upnika izpodbojno. Pove, da je po umiku predloga za začetek stečajnega postopka delno poravnal račun upnika z dne 6. 5. 2013 v znesku 1.912,80 EUR, ki je zapadel v plačilo 5. 7. 2013, in sicer s kompenzacijo 45,87 EUR in z nakazilom 500,00 EUR na TRR upnika. Navaja, da dolg dolžnika ne znaša 26.723,99 EUR, temveč 26.178,12 EUR.

3. Pritožba je bila vročena upniku, ki nanjo po pooblaščenki odgovarja in predlaga njeno zavrnitev s stroškovno posledico ter priglaša stroške odgovora na pritožbo.

4. Pritožba ni utemeljena.

5. Pritožbeno sodišče je izpodbijani sklep preizkusilo v okviru zatrjevanih pravno pomembnih pritožbenih razlogov in razlogov, na katere pazi po uradni dolžnosti po drugem odstavku 350. člena v zvezi s 366. členom Zakona o pravdnem postopku (ZPP) in v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ).

6. Po določbi drugega odstavka 53. člena ZIZ v zvezi s prvim in drugim odstavkom 61. člena ZIZ mora biti ugovor dolžnika obrazložen. V ugovoru mora dolžnik navesti dejstva, s katerimi ga utemeljuje in predlagati dokaze, sicer se ugovor šteje kot neutemeljen. Pri tem pa mora dolžnik navajati in dokazovati taka dejstva, zaradi katerih bi bil v primeru, če bi se izkazala za resnična, tožbeni zahtevek upnika v pravdi zavrnjen. Kot takšnih dejstev ni mogoče upoštevati ugovornih trditev, da je dolžnik insolventen in zato ne sme opravljati nobenih plačil ali prevzemati novih obveznosti razen tistih, ki so nujne za redno poslovanje, terjatev upnika pa ne sodi med prednostne terjatve in ne med tekoče stroške poslovanja družbe ali tekoče dobave blaga ali storitev, potrebne za redno poslovanje upnikov. S takimi navedbami dolžnik terjatvi upnika ne nasprotuje ne po temelju ne po višini, dejstvo, da je bil v času podajanja ugovora insolventen, pa ni dejstvo, ki bi vplivalo na dovolitev izvršbe, saj plačilo zapadle terjatve ne pomeni privilegiranja upnika nasproti drugim upnikom.

7. Glede na navedeno je odločitev sodišča prve stopnje pravilna. Ugovor ni obrazložen in je tako neutemeljen (drugi odstavek 53. člena ZIZ). Tak ugovor pa sodišče zavrne (četrti odstavek 58. in peti odstavek 62. člena ZIZ).

8. Pritožba tako ni utemeljena in ker pritožbeno sodišče ni našlo nobenih kršitev, na katere mora paziti po uradni dolžnosti (drugi odstavek 350. člena ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ), je na podlagi 353. člena ZPP v zvezi z 2. točko 365. člena ZPP in 15. členom ZIZ pritožbo zavrnilo in sklep sodišča prve stopnje potrdilo.

9. Upnik sam krije stroške odgovora na pritožbo, saj odgovor na pritožbo ni v ničemer pripomogel k odločanju pritožbenega sodišča in tako ni bil potreben za postopek (prvi odstavek 165. člena in prvi odstavek 155. člena ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ).

10. Pritožbene navedbe, da je po umiku predloga za začetek stečajnega postopka dolžnik delno poravnal račun upnika z dne 6. 5. 2013, na pravilnost odločitve o ugovoru ne vplivajo, bo pa sodišče prve stopnje navedene trditve presodilo v povezavi s predlogom za utesnitev izvršbe, ki ga je podal upnik v odgovoru na pritožbo, oziroma kot ugovor po izteku roka, če bo sodišče prve stopnje ugotovilo, da so za to podani pogoji.


Zveza:

ZIZ člen 53, 53/2, 61/1, 61, 61/2.

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
10.09.2014

Opombe:

P2RvYy0yMDEyMDMyMTEzMDY5NjA3