<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Upravno sodišče
Upravni oddelek

UPRS sodba III U 43/2013
ECLI:SI:UPRS:2014:III.U.43.2013

Evidenčna številka:UN0021193
Datum odločbe:10.01.2014
Senat, sodnik posameznik:Nevenka Zajc (preds.), Igor Lučovnik (poroč.), Andrej Orel
Področje:UPRAVNI POSTOPEK
Institut:upravni postopek - žalitev uradne osebe - denarna kazen

Jedro

Po presoji sodišča so tožnikove navedbe, ki jih je v vlogi večkrat ponovil "Ker se zločinsko, kriminalno, nestrokovni maloumno lažnivi A.A..." hudo žaljive in nedostojne. Tožena stranka je zato pravilno in zakonito uporabila tretji odstavek 111. člena ZUP in na tej podlagi tožniku izrekla denarno kazen.

Izrek

Tožba se zavrne.

Obrazložitev

Z izpodbijanim sklepom je Inšpektorat RS za promet, energetiko in prostor, Območna enota Ljubljana-Kranj, tožeči stranki naložil plačilo denarne kazni zaradi žalitve v višini 500,00 EUR-ov, ker je v svoji vlogi z dne 10. 8. 2012, knjižena 20. 8. 2012, listina 1377, grobo žalila uradno osebo državnega organa Republike Slovenije.

Iz obrazložitve izpodbijanega sklepa izhaja, da tožeča stranka v navedeni vlogi večkrat ponovi: "Ker se zločinsko, kriminalno, nestrokovni maloumno lažnivi A.A...". Navedeno besedilo je naslovila na gp.irsop@gov.si, in s tem žalila uradno osebo državnega organa Republike Slovenije. Zakon o splošnem upravnem postopku (v nadaljevanju ZUP) v tretjem odstavku 111. člena določa, da lahko organ kaznuje z denarno kaznijo do 500 EUR-ov tistega, ki v vlogi žali organ, stranko z nasprotnim interesom ali druge udeležence v postopku. Ker je tožeča stranka hote in grobo žalila uradno osebo državnega organa je izrek najvišje možne kazni primeren.

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je pritožbo tožeče stranke zoper izpodbijani sklep zavrnilo z odločbo št. 0612-160/2011-307-06421124 z dne 27. 11. 2012.

Tožeča stranka v tožbi navaja, da kategorično prereka sklep o denarni kazni saj oseba, ki je zlorabila uradni žig državnega organa, ni bila nikoli pooblaščena za kakršnokoli delovanje v njeni zadevi. Sicer pa v tožbi navaja predvsem dejstva v zvezi z glavnim postopkom, in sicer porušitvijo stanovanjskega objekta na naslovu ..., kar naj bi vse potekalo brez pravne podlage. Pričakuje, da bo sodišče izpodbijani sklep odpravilo.

Tožena stranka odgovora na tožbo ni podala, poslala pa je upravne spise.

Tožba ni utemeljena.

V skladu s prvim odstavkom 109. člena ZUP mora uradna oseba, ki vodi dejanje postopka skrbeti za dostojanstvo organa. Prav tako lahko organ po prvem odstavku 111. člena ZUP z denarno kaznijo do 500,00 EUR-a kaznuje tistega, ki pri dejanju postopka huje krši red ali zagreši večjo nedostojnost. Pri tem je žalitev organa ali uradne osebe treba pojmovati zlasti kot poseg v dostojanstvo organa, t.j. v njegov ugled, zunanjo ali objektivno čast ter dobro ime v javnosti.

Glede na dejansko stanje, kot izhaja iz upravnih spisov, in glede na navedbe tožeče stranke v tožbi, se tudi sodišče strinja s stališčem tožene stranke, da so izjave tožeče stranke v spornem dopisu hudo žaljive in nedostojne. Ob tem sodišče dodaja, da ima tožeča stranka sicer nesporno pravico, da se ne strinja z odločitvijo upravnih organov, vendar pa mora izraziti svoje nestrinjanje na povsem drugačen in spoštljiv način. Tudi ugovor tožeče stranke, da gradbeni inšpektor A.A. ni pooblaščena urada oseba, ki bi lahko vodila izvršbo v njeni zadevi, ne opravičuje tako neprimernih zapisov v dopisu. Po presoji sodišča so v zapisanih izjavah, ki so v upravnih spisih, podani elementi ravnanj zaradi katerih je tožena stranka pravilno in zakonito uporabila tretji odstavek 111. člena ZUP in tožeči stranki izrekla denarno kazen.

Glede na vse navedeno je sodišče tožbo, kot neutemeljeno, v skladu s prvim odstavkom 63. člena Zakona o upravnem sporu (v nadaljevanju ZUS-1) zavrnilo saj je ugotovilo, da je bil postopek pred izdajo izpodbijanega upravnega akta pravilen in da je sklep pravilen in na zakonu utemeljen.


Zveza:

ZUP člen 109, 109/1, 111, 111/3.
Datum zadnje spremembe:
15.12.2014

Opombe:

P2RvYy0yMDEyMDMyMTEzMDczMjI3