<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Upravno sodišče
Upravni oddelek

UPRS sodba III U 401/2012
ECLI:SI:UPRS:2013:III.U.401.2012

Evidenčna številka:UN0021191
Datum odločbe:06.09.2013
Senat, sodnik posameznik:Igor Lučovnik (preds.), Nevenka Zajc (poroč.), Andrej Orel
Področje:UPRAVNI POSTOPEK
Institut:upravni postopek - žalitev upravnega organa - žalitev uradne osebe - denarna kazen

Jedro

Po presoji sodišča je tožnik z navedbami v vlogi, ki jih tožena stranka v izpodbijanem sklepu citira, hudo žalil predstojnico organa, uradne osebe in državi organ RS. Upravni organ prve stopnje mu je zato upravičeno izrekel denarno kazen.

Izrek

Tožba se zavrne.

Obrazložitev

V.d. glavne inšpektorice (v nadaljevanju upravni organ prve stopnje) je z izpodbijanim sklepom pod točko 1. izreka odločila, da je A.A. (v nadaljevanju tožnik), dolžan plačati denarno kazen v višini 500 eurov, ker je v svoji vlogi z dne 17. 8. 2012 hudo žalil predstojnico organa, uradne osebe in državni organ Republike Slovenije. Pod točko 2. izreka izpodbijanega sklepa je upravni organ prve stopnje odločil, da je tožnik dolžan plačati denarno kazen v 8 dneh po prejemu izpodbijanega sklepa na račun s številko 0110-0100-0518-755. Pod točko 3. izreka je upravni organ prve stopnje tožnika opozoril, da če ne bo plačal kazni v predpisanem roku in v znesku, se izpodbijani sklep pošlje carinskemu organu v izvršitev, brez predhodnega pisnega opomina. Pod točko 4. izreka izpodbijanega sklepa pa je upravni organ prve stopnje še odločil, da posebnih stroškov postopka ni. Iz obrazložitve izhaja, da je tožnik v vlogi z dne 17. 8. 2012, ki jo je prvostopenjski organ prejel 27. 8. 2012, naslovljeni kot "Pridobitev dokumentacije - odgovor na poziv za dopolnitev vloge" hudo žalil predstojnico, uradne osebe organa, tukajšnji organ in uradne osebe drugega organa. Na prvi strani vloge so za upravni organ prve stopnje žaljive naslednje navedbe: "hinavsko licemerna tov. B.B.", "se ponovno maloumno sprenevedate /dlakocepite/ zavlačujete", "psihično bolne C.C.", "v predmetnem idiotkretenskem 42-stranskem maloumnem konstruktu ovadbe nastopata samo še glavna skorumpiranca RS MIP IRSPEP.", "hinavsko licemerne tov. B.B.", "je B.B. vdano sledila vsem abotnim nebulozam psihično bolne C.C.", "licemerna hinavka B.B.", "pro/udbovskim uslužbencem MNZ tov. D.D.", "psihično bolna C.C. preko osebnega računalnika/PC-ja tov. B.B. piše skorumpiranemu generalnemu direktorju policije tov. E.E.", "lažnivega konstrukta idiokretenske ovadbe", "psihično bolni absolutno moralno sprijeni C.C.", "Vredno absolutno sprijene psihično bolne C.C.!", "če v vaši birokratski zaplankanosti razumete". Na drugi strani vloge pa so žaljive naslednje navedbe: "je bilo v dani zadevi toliko idiotkretenskega sprenevedanja/zavajanja in laganja ", "da ste prvotno idiotkretensko javno LAGALI", "Dandanes se vam lastnemu idiotkretenizmu - še krave režijo ...", "dokumentacija, ki jo je podpisal skorumpirani F.F., ko je osebno poskušal reševati zločinsko kriminalno nestrokovnega in maloumno lažnivega G.G. iz njemu lastnega govna", "omenjeni dokument je dokument - 5/pet strani maloumno koruptivnega kozlanja - ki sta ga v zaščito zločinsko kriminalno nestrokovnega in maloumno lažnivega G.G. podpisala skorumpirani F.F. in psihično bolna C.C." ter "p.s.: lahko se sprenevedate/lažete/zavajate/zavlačujete kot največji idiotkreteni, kategorija Časa vas bo postavila točno tja kamor spadate...". Na koncu je napisana še žaljivka: "SMRT kučanovemu udbofašizmu, svoboda Slovenskemu narodu ...". Na podlagi navedenega, upravni organ ugotavlja, da je zavezanec hote in grobo žalil organ, predstojnico organa in uradne osebe in je zato v skladu s tretjim odstavkom izrekel tožniku najvišjo možno kazen.

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (v nadaljevanju pritožbeni organ) je z odločbo z dne 27. 11. 2012, kot neutemeljeno zavrnilo tožnikovo pritožbo zoper izpodbijani sklep.

Tožnik v tožbi navaja, da kategorično prereka izpodbijani sklep o denarni kazni zato, ker mu je bila kazen izrečena za dokumentirano resnico in ker je bil sklep izdan ob večkratni zlorabi ZUP. S sklicevanjem na strokovne članke v zvezi z delovanjem obeh upravnih organov, na poročila Komisije za preprečevanje korupcije in na podatke v spisih organov, utemeljuje resničnost dejstev zapisanih v svoji vlogi z dne 17. 8. 2012. Sodišču predlaga, da izpodbijani sklep odpravi.

Tožba ni utemeljena.

Po presoji sodišča je izpodbijana odločba pravilna in zakonita, ima oporo v navedenih predpisih ter izhaja iz podatkov v upravnih spisih. Sodišče zaradi tega v celoti sledi obrazložitvi izpodbijane odločbe, dopolnjeni z obrazložitvijo odločbe pritožbenega organa (drugi odstavek 71. člena Zakona o upravnem sporu, v nadaljevanju ZUS-1). V zvezi s tožbenimi ugovori pa še dodaja:

V tretjem odstavku 111. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (v nadaljevanju ZUP) je določeno, da organ lahko kaznuje z denarno kaznijo do 500 EUR tistega, ki v vlogi žali organ, uradno osebo, stranko z nasprotnim interesom ali druge udeležence v postopku. Žalitev organa ali uradne osebe predstavlja zlasti poseg v dostojanstvo organa (ugled, zunanjo in objektivno čast, osebno ime v javnosti).

Iz upravnega spisa in izpodbijanega sklepa nedvomno izhaja, da je tožnik v svoji vlogi z dne 17. 8. 2012 zapisal besede, s katerimi je, po presoji tožene stranke hudo žalil predstojnico organa, uradne osebe in državni organ Republike Slovenije. Ob upoštevanju tega dejstva in tožbenih navedb, se tudi sodišče strinja s stališčem tožene stranke, da so izjave tožnika v spornem dopisu hudo žaljive in nedostojne. Po oceni sodišča je namreč zmotno stališče tožnika, ki meni, da ne gre za žalitve, pač pa za dokumentirano resnico. Navedbe v sporni vlogi so namreč žaljive in neprimerne. Opravičiti jih zato tožnik ne more, čeprav se z vodenjem postopka ali odločitvami upravnega organa prve stopnje v njegovih zadevah ne strinja. S tem v zvezi sodišče tožniku pojasnjuje, da ima kot stranka možnost, da svoje nestrinjanje s postopkom in odločitvijo upravnih organov izrazi v mejah dostojnosti in v okviru pravnih sredstev. V sporni vlogi zapisanih izjavah so po presoji sodišča podani elementi ravnanja iz tretjega odstavka 111. člena ZUP. Zato je upravni organ prve stopnje upravičeno izrekel tožniku denarno kazen.

Ker je izpodbijani sklep upravnega organa prve stopnje pravilen in zakonit, sodišče pa v postopku pred njegovo izdajo ni našlo nepravilnosti, na katere je dolžno paziti po uradni dolžnosti, je na podlagi prvega odstavka 63. člena ZUS-1 tožbo kot neutemeljeno zavrnilo.


Zveza:

ZUP člen 109, 109/1, 111, 111/3.
Datum zadnje spremembe:
15.12.2014

Opombe:

P2RvYy0yMDEyMDMyMTEzMDczMjI1