<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Upravni oddelek

VSRS sklep I Up 218/2016
ECLI:SI:VSRS:2016:I.UP.218.2016

Evidenčna številka:VS1015800
Datum odločbe:24.08.2016
Opravilna številka II.stopnje:Sklep UPRS III U 194/2015
Senat:Peter Golob (preds.), mag. Tatjana Steinman (poroč.), Brigita Domjan Pavlin
Področje:UPRAVNI SPOR - ČLOVEKOVE PRAVICE
Institut:varstvo ustavnih pravic - sodno varstvo - vpogled v spis

Jedro

Vpogled v spis lahko dovoli le sodišče oziroma organ, ki obravnava zadevo, na katero se nanaša spis, v katerega želi stranka vpogledati. Zadevo, v katero želi tožnik vpogledati, pa ne obravnava upravno sodišče.

Pravilno je torej stališče sodišča prve stopnje, da na podlagi 150. člena ZPP ne more dovoliti vpogleda v navedeni spis, saj ne gre za spis zadeve, ki jo (je) obravnava(lo).

Izrek

I. Pritožba se zavrne in se potrdi izpodbijani sklep.

II. Tožeča stranka sama trpi svoje stroške pritožbenega postopka.

Obrazložitev

1. Z izpodbijanim sklepom je sodišče prve stopnje zavrnilo zahtevo tožeče stranke za vpogled v spis Okrožnega sodišča v Novi Gorici I Pom-i xxxx, ker ne gre za sodni spis v postopku upravnega spora, v katerega bi stranka lahko vpogledala na podlagi 150. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP), ki se v tem postopku primerno uporablja na podlagi prvega odstavka 22. člena Zakona o upravnem sporu (v nadaljevanju ZUS-1).

2. Iz obrazložitve sklepa je razvidno, da je bil navedeni spis Okrožnega sodišča v Novi Gorici Upravnemu sodišču poslan po pozivu Upravnega sodišča v zvezi s tožbo v upravnem sporu, ki jo je vložila tožeča stranka. Sodišče prve stopnje pojasnjuje, da je šlo v tem upravnem sporu, v katerem tožeča stranka zahteva vpogled v spis, za vprašanje vpogleda v navedeni kazenski spis in da je bila tožba zavržena, takšno odločitev pa je potrdilo tudi Vrhovno sodišče s sklepom I Up 178/2015 z dne 6. 4. 2016.

3. Zoper navedeni sklep tožeča stranka vlaga pritožbo, v kateri navaja, da jo vlaga zaradi zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja, zmotne uporabe materialnega prava in zaradi bistvenih kršitev pravil postopka. Navaja, da sta v konkretnem primeru tako sodišče prve stopnje kot Vrhovno sodišče odločili na podlagi preučitve listin, ki jih je Upravnemu sodišču poslalo Okrožno sodišče. Če je Okrožno sodišče spise Upravnemu sodišču poslalo, je po mnenju tožeče stranke, pristalo, da jih bo lahko tudi nasprotna stranka pregledovala in prepisovala v skladu z določbami "procesnih civilnih oziroma upravnih predpisov". Sklicevanje na kazenski procesni predpis pa naj bi bilo neupoštevno. Glede na določbe ZPP, pravno teorijo in sodno prakso meni, da pomeni izpodbijana odločitev kršitev procesnih in ustavnih pravic tožeče stranke in njenega pooblaščenca. Sklicuje se še na vse navedeno v vlogi z dne 21. 3. 2016, zahtevi za posredovanje informacij in odgovora z dne 4. 5. 2016 in na dopis z dne 4. 5. 2016. Kot dokaz poleg navedenih listin predlaga tudi zaslišanje odvetnika mag. A. B. Vrhovnemu sodišču predlaga, naj pritožbi ugodi, izpodbijani sklep razveljavi ter zadevo vrne v ponovno odločanje "prvostopnemu organu", ter toženi stranki naloži v plačilo vse pritožbene stroške tožeče stranke.

4. Pritožba ni utemeljena.

5. Pregled spisa lahko upravičeni osebi v skladu s procesnim zakonom, dovoli le sodnik, ki zadevo obravnava (prvi odstavek 74. člena Sodnega reda). V primeru njegove daljše odsotnosti, ali če je zadeva že končana, pa predsednik sodišča ali sodnik, ki ga on določi (drugi odstavek 74. člena Sodnega reda).

6. Tožeča stranka želi z zahtevo za vpogled v spis Okrožnega sodišča v Novi Gorici v kazenski zadevi mednarodne pravne pomoči, ki ga je Upravno sodišče pribavilo v zvezi s tožbo tožeče stranke v upravnem sporu po 4. členu ZUS-1. Upravno sodišče je to tožbo s sklepom III U 194/2015-6 z dne 29. 7. 2015 zavrglo, ker je tožeča stranka z njo izpodbijala odločitev, ki jo je drugo sodišče sprejelo kot nosilec sodne veje oblasti pri izvrševanju svoje pristojnosti. Vrhovno sodišče pa je v sklepu o zavrnitvi pritožbe (sklep I Up 178/2015) pojasnilo še, da zoper odločitve sodnika dodatno (ponovno) sodno varstvo v subsidiarnem upravnem sporu po 4. členu ZUS-1 ni potrebno oziroma zahtevano.

7. Ker navedena odločitev o zavrženju tožbe pomeni, da tožba v upravnem sporu ni pravno sredstvo zoper ravnanje in odločitve preiskovalnega sodnika, navedeni spis Okrožnega sodišča v Novi Gorici tudi ni mogel postati del enotnega spisa upravnega spora, kot to tožeča stranka zmotno uveljavlja v pritožbi. Kot je bilo že pojasnjeno, vpogled v spis lahko dovoli le sodišče oziroma organ, ki obravnava zadevo, na katero se nanaša spis, v katerega želi stranka vpogledati. Zadevo I Pom-1 xxxx pa ne obravnava upravno sodišče. Zato na drugačno stališče ne morejo vplivati niti dejstva, da je Upravno sodišče (po nepotrebnem) pozivalo Okrožno sodišče v Novi Gorici na predložitev spisa, da ga je to sodišče predložilo, in da je Upravno sodišče vanj vpogledalo. Spisu upravnega spora III U 194/2015 namreč ta spis ni bil ne priložen ne pridružen (249. in 250. člen Sodnega reda).

8. Pravilno je torej stališče sodišča prve stopnje, da na podlagi 150. člena ZPP ne more dovoliti vpogleda v navedeni spis, saj ne gre za spis zadeve, ki jo (je) obravnava(lo). Neutemeljen pa je pritožbeni očitek, da izpodbijana odločitev tožeči stranki odreka vpogled v omenjeni spis, pomeni le, da zahtevi za vpogled v ta spis ni mogoče ugoditi v okviru upravnega spora.

9. Ker torej niso podani pritožbeni razlogi in ne razlogi, na katere mora paziti po uradni dolžnosti, je Vrhovno sodišče na podlagi 76. člena ZUS-1 zavrnilo pritožbo kot neutemeljeno in potrdilo izpodbijano sodbo sodišča prve stopnje.

10. Tožeča stranka s pritožbo ni uspela, zato v skladu s prvim odstavkom 154. člena in prvim odstavkom 165. člena ZPP v zvezi s prvim odstavkom 22. člena ZUS-1 sama trpi svoje stroške pritožbenega postopka.


Zveza:

Sodni red člen 74, 74/1, 74/2. ZPP člen 150.
Datum zadnje spremembe:
29.12.2016

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDAxMjU3