<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Upravni oddelek

Sodba I Up 916/2004
ECLI:SI:VSRS:2004:I.UP.916.2004

Evidenčna številka:VS16096
Datum odločbe:20.10.2004
Področje:INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO - UPRAVNI POSTOPEK
Institut:inšpekcijski ukrep - upravni postopek - posamični upravni akt - dopis - pritožba zoper dopis

Jedro

Zoper dopis, ki ni niti po vsebini niti po obliki posamični upravni akt in s katerim ni bilo odločeno o kakšni tožnikovi pravici, obveznosti ali pravni koristi, ni mogoče vložiti pritožbe po ZUP.

Izrek

1. Pritožba se zavrne in se potrdi izpodbijana sodba sodišča prve stopnje. 2. Tožeča stranka sama trpi stroške pritožbenega postopka.

Obrazložitev

Z izpodbijano sodbo je sodišče prve stopnje na podlagi 1. odstavka 59. člena Zakona o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 50/97 in 70/2000, ZUS) zavrnilo tožnikovo tožbo zoper odločbo tožene stranke z dne 17.7.2002, s katero je ta zavrgla tožnikovo pritožbo zoper dopis energetskega inšpektorja Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor, Enote K. z dne 18.10.2001. Z navedenim dopisom je bil tožnik kot prijavitelj seznanjen z ugotovitvami v zvezi z njegovo prijavo z dne 26.4.2001.

V obrazložitvi izpodbijane sodbe sodišče prve stopnje pritrjuje obrazložitvi in razlogom tožene stranke v njeni odločbi in se sklicuje na 2. odstavek 67. člena ZUS. Poudarja, da se inšpekcijski postopek uvede po uradni dolžnosti zaradi javnega interesa. Tožnik kot predlagatelj uvedbe postopka pa nima položaja stranke, zato v inšpekcijskem postopku, ki ni uveden zoper tožnika, pač pa zoper investitorja, za katerega je tožnik predlagal uvedbo postopka, lahko upravni organ odloči le o stvari, ki zadeva investitorja, zoper katerega je bil inšpekcijski postopek uveden.

Tožnik vlaga pritožbo iz vseh pritožbenih razlogov. Navaja, da bi bila pomembna sodna ugotovitev, ali izdana vloga organa, z dne 18.10.2001 pod št. 318/178/01, predstavlja odločbo o stvari v upravnem postopku, ali ne, ter ali je ta vloga izdana v predpisani obliki po ZUP, ali ne. Če se sodišče z njeno vsebino ne ukvarja, gre po presoji tožnika za nerazumljivo razlago izpodbijane sodbe in preuranjeno odločitev sodišča v zvezi z vloženo tožbo, ki je ni mogoče preizkusiti. Napačen je sklep v obrazložitvi sodbe, da tožnik nima položaja stranke, ker inšpekcijski organ ni uvedel postopka zoper njega, temveč zoper investitorja. Zmotna je ugotovitev v obrazložitvi sodbe, da organ prve stopnje ni uvedel inšpekcijskega postopka. Ta trditev je v nasprotju z ugotovitvami v vlogi organa prve stopnje z dne 18.10.2002, in kaže na zmotno ter nepravilno ugotovitev dejanskega stanja. Sodišče prve stopnje zmotno razlaga določbo 2. odstavka 129. člena ZUP. Po eni strani so bili izpolnjeni pogoji za uvedbo upravnega postopka (faza pobude), po drugi strani pa teh pogojev za uvedbo postopka ni (129. člen ZUP). Prvostopenjski organ, tožena stranka in sodišče prve stopnje so s tem posegli v ustavne pravice tožnika kot posameznika, saj nezakonito dejanje še vedno traja. Priglaša stroške postopka.

Tožena stranka na pritožbo ni odgovorila.

K 1. točki izreka:

Pritožba ni utemeljena.

Pritožbeno sodišče se strinja z odločitvijo sodišča prve stopnje.

Kot izhaja iz predloženih spisov, je v obravnavani zadevi prvostopenjski inšpekcijski organ z dopisom z dne 18.10.2001 tožnika preko njegovega odvetnika seznanil s svojimi ugotovitvami po opravljenem inšpekcijskem pregledu hišnega električnega priključka za objekt H., v zvezi s katerim je tožnik podal prijavo in s tem pobudo za inšpekcijsko ukrepanje. Navedeni dopis energetskega inšpektorja Inšpektorata RS za okolje in prostor, Območne enote K., z dne 18.10.2001, ki je med predloženimi spisi, in ima naslov "Ugotovitve v zvezi s prijavo - izvedba hišnega električnega priključka za objekt H.", ni niti po vsebini niti po obliki posamični upravni akt (sklep ali odločba), s katerim bi bilo odločeno o tožnikovi pravici, obveznosti ali pravni koristi. Zato zoper ta dopis ni mogoče uveljavljati pravnega varstva v upravnem postopku z vlaganjem pravnih sredstev. Tudi po presoji pritožbenega sodišča zoper dopis, ki ni posamični upravni akt, in s katerim ni bilo odločeno o kakšni tožnikovi pravici, obveznosti ali pravni koristi, ni mogoče vložiti pritožbe po določbah ZUP. Zato je tožena stranka na podlagi 246.

člena ZUP tožnikovo pritožbo zoper navedeni dopis pravilno zavrgla kot nedovoljeno. To je pravilno ugotovilo tudi sodišče prve stopnje in se je pri tem sklicevalo na določbe 2. odstavka 67. člena ZUS, po katerem sodišču ni treba navajati razlogov za odločitev, kolikor sledi utemeljitvi upravnega akta in to v sodbi ugotovi. Res je, da je sodišče prve stopnje poleg navedenega, v zvezi s tožbenimi ugovori v izpodbijani sodbi, obrazložilo, da se inšpekcijski postopek uvede po uradni dolžnosti zaradi javnega interesa in da tožnik kot predlagatelj uvedbe postopka v inšpekcijskem postopku, ki ni bil uveden zoper njega, nima položaja stranke. Vendar ta dodatna obrazložitev, ki je le pojasnjevalne narave, ne more vplivati na drugačno odločitev pritožbenega sodišča. Po določbi 1. odstavka 246. člena ZUP, na podlagi katere je tožena stranka zavrgla tožnikovo pritožbo, se namreč pritožba zavrže, če ni dovoljena, če je prepozna ali če jo je vložila neupravičena oseba. Tožena stranka pa je pritožbo kot nedovoljeno zavrgla že zato, ker ni bila vložena zoper upravni akt. Nadaljnje razlogovanje sodišča prve stopnje o statusu tožnika v inšpekcijskem postopku zoper drugega investitorja, zato niti ni bilo potrebno. Pritožbeni ugovori pa na drugačno odločitev pritožbenega sodišča ne morejo vplivati, saj niso utemeljeni.

Glede na navedeno je pritožbeno sodišče na podlagi 73. člena ZUS pritožbo zavrnilo kot neutemeljeno in potrdilo izpodbijano sodbo sodišča prve stopnje.

K 2. točki izreka:

Odločitev o stroških postopka temelji na določbi 3. odstavka 23.

člena ZUS, po kateri trpi vsaka stranka svoje stroške postopka, kadar sodišče v upravnem sporu odloča le o zakonitosti upravnega akta, kar pa je bilo v obravnavanem primeru podano.


Zveza:

ZUS člen 23, 59, 67, 73.ZUP člen 246, 246/1.
Datum zadnje spremembe:
22.08.2009

Opombe:

P2RvYy0xODcyMw==