<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Georgia

 

VSC sodba Cp 726/2011

Sodišče:Višje sodišče v Celju
Oddelek:Civilni oddelek
ECLI:ECLI:SI:VSCE:2012:CP.726.2011
Evidenčna številka:VSC0003103
Datum odločbe:15.02.2012
Področje:OBLIGACIJSKO PRAVO
Institut:odgovornost samostojnega podjetnika - prenos podjetja podjetnika posameznika na novo kapitalsko družbo - obveznosti nastale pred vpisom prenosa podjetja v register

Jedro

Upnik lahko s tožbo zahteva, da mu (bivši) samostojni podjetnik, kot fizična oseba, izpolni obveznost, ki mu je nastala kot samostojnemu podjetniku v zvezi s podjetjem pred vpisom prenosa podjetja v register, če družba, ki se je ustanovila zaradi prenosa podjetnikovega premoženja in ki je tudi univerzalni pravni naslednik podjetnika, ne izpolni obveznosti, ki so nastale podjetniku v zvezi s podjetjem pred vpisom prenosa podjetja v register.

Izrek

Pritožba se zavrne in se v izpodbijanem delu (tč. I in III) potrdi sodba sodišča prve stopnje.

Obrazložitev

Sodišče prve stopnje je z izpodbijano sodbo v točki I. odločilo, da ostane sklep o izvršbi Okrajnega sodišča v Ljubljani VL 157242/2010 z dne 10. 11. 2010 v dajatvenem delu v veljavi v tistem delu, s katerim je bilo toženi stranki naloženo, da mora v roku 8 dni po vročitvi sklepa o izvršbi tožeči stranki poravnati neplačane zavarovalne premije v znesku 2.159,23 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 16. 11. 2010 dalje do plačila; v točki II v preostalem delu, to je glede plačila zneska 340,43 EUR zaradi skrčitve tožbenega zahtevka tožeče stranke zgoraj citirani sklep razveljavilo in tožbeni zahtevek zavrnilo; v točki III pa odločilo, da mora tožena stranka tožeči povrniti 192,22 EUR pravdnih stroškov z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki začno teči prvi dan po izteku 15 dnevnega roka za prostovoljno povrnitev stroškov postopka, ki začne teči prvi dan po vročitvi prepisa sodbe stranki, ki ji je naložena izpolnitev, in tečejo vse do plačila, pod izvršbo.

Tožena stranka v pritožbi zoper sodbo ponavlja navedbe, podane že v postopku na prvi stopnji. Navaja, da sodišče ni upoštevalo, da je pri njej prišlo do spremembe statusa in da je s.p. preoblikovala v d.o.o., . Pojasnjuje, da je družba S. S. I. m., d.o.o., univerzalni pravni naslednik samostojnega podjetnika S. V., M. IN G. S. I., s.p. (izbrisanega po uradni dolžnosti zaradi statusnega preoblikovanja v kapitalsko družbo), ki je imel dolg do tožeče stranke. Ker družba kot univerzalni pravni naslednik vstopi v vsa pravna razmerja v zvezi s prenesenim podjetjem podjetnika, odgovarja za obveznosti samostojnega podjetnika I. S. Zato predlaga, da sodišče ugotovit, da je družba S. S. I., d.o.o. dolžna v celoti izpolniti obveznosti do tožeče stranke.

Tožeča stranka na pritožbo ni odgovorila.

Pritožba ni utemeljena.

Tožena stranka dejanskih ugotovitev sodišča prve stopnje ne izpodbija, ne strinja pa se z zaključkom sodišča o neutemeljenosti ugovora pasivne legitimacije. Sodišče druge stopnje njenega vztrajnega stališča, ponovljenega v pritožbi, ne more sprejeti. Prvostopenjsko sodišče je v obravnavani zadevi ugotovilo, da je zavarovalne police, navedene v 8. tč. obrazložitve izpodbijane sodbe, s tožečo stranko sklenila v letu 2009 tožena stranka s statusom samostojne podjetnice S. S. I. s.p., ter nadalje, da se je samostojna podjetnica S. S. I. s.p. statusno preoblikovala, in sicer je bila 29. 6. 2010 ustanovljena družba S. S. I. m. d.o.o.. Družba je bila ustanovljena zaradi izvedbe prenosa podjetja podjetnika na novo kapitalsko družbo. Vtoževana terjatev tožeče stranke izvira iz navedenih sklenjenih zavarovalnih pogodb v letu 2009 in je torej nastala do tožene stranke kot samostojne podjetnice v času pred vpisom prenosa podjetja v register, saj so obveznosti tožene stranke kot samostojne podjetnice po zavarovalnih policah zapadle v plačilo še pred statusnim preoblikovanjem tožene stranke kot samostojne podjetnice v kapitalsko družbo, kot je ugotovilo in obrazložilo sodišče v točki 10 obrazložitve izpodbijane sodbe. Ob vložitvi izvršilnega predloga (tožbe) dne 10. 11. 2010 tožena stranka torej ni bila več samostojna podjetnica, temveč je bilo njeno podjetje, kot samostojne podjetnice, preneseno na novo kapitalsko družbo, ustanovljeno 29. 6. 2010. Te ugotovitve, ki kot rečeno pritožbeno niso izpodbijane, in nadaljnja prav tako neizpodbijana ugotovitev, da S. S. I. m., d.o.o. ni izpolnila v celoti obveznosti po policah do tožeče stranke niti do vložitve predloga za izvršbo (tožbe) niti kasneje, pa utemeljujejo zaključek prvostopenjskega sodišča, da za obveznosti, ki so nastale toženi stranki kot bivši podjetnici v zvezi s podjetjem pred vpisom podjetja v register, kot je bilo dogovorjeno v zavarovalnih policah, odgovarja tožena stranka kot fizična oseba, bivša samostojna podjetnica, z vsem svojim premoženjem. Kot je pravilno pojasnilo sodišče prve stopnje, namreč glede na določilo 672. člena ZGD-1 (v zvezi z drugim odstavkom 667. čl. ZGD-1), če družba ne izpolni obveznosti, ki so nastale podjetniku v zvezi s podjetjem pred vpisom prenosa podjetja v register, odgovarja zanje podjetnik z vsem svojim premoženjem. To torej pomeni, da odgovarja (bivši) podjetnik, kot fizična oseba, z vsem svojim premoženjem za vse obveznosti, ki so mu nastale kot podjetniku v zvezi s podjetjem pred vpisom prenosa podjetja v register, takrat, ko družba, ki se je ustanovila zaradi prenosa podjetnikovega premoženja in ki je tudi univerzalni pravni naslednik podjetnika, ki vstopi v vsa pravna razmerja v zvezi s prenesenim podjetjem podjetnika, ne izpolni obveznosti, ki so nastale podjetniku v zvezi s podjetjem pred vpisom podjetja v register. Sodišče prve stopnje je pravilno ugotovilo in izčrpno obrazložilo, da je odgovornost bivšega samostojnega podjetnika za tako obveznost neomejena, subsidiarna in solidarna. Tožeča stranka je zato povsem upravičeno zahtevala plačilo dolgovane terjatve od tožene stranke. Sodišče prve stopnje je tako pri odločanju o tožbenem zahtevku tožeče stranke povsem pravilno uporabilo materialno pravo.

Neutemeljeno pritožbo je, potem ko je ugotovilo, da tudi niso podani tisti razlogi, na katere pazi po uradni dolžnosti (drugi odstavek 350. člena ZPP), pritožbeno sodišče zavrnilo in v izpodbijanem delu (tč. I in III) potrdilo sodbo sodišča prve stopnje (353. člen ZPP).


Zveza:

ZGD-1 člen 667, 667/1, 667/2, 672.

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
02.01.2013

Opombe:

P2RvYy0yMDEyMDMyMTEzMDUwMzEy