<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Civilni oddelek

Sklep II Ips 539/2007
ECLI:SI:VSRS:2008:II.IPS.539.2007

Evidenčna številka:VS0011027
Datum odločbe:10.07.2008
Opravilna številka II.stopnje:VSL I Cp 390/2007
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:dovoljenost revizije - nasprotna tožba - vrednost spornega predmeta - zavrženje revizije

Jedro

Nasprotna tožba se šteje za samostojno tožbo, kolikor gre za navedbo vrednosti spornega predmeta. Ker tožnika po nasprotni tožbi vrednosti spornega predmeta v nasprotni tožbi nista navedla, njuna revizija ni dovoljena.

Izrek

Revizija se zavrže.

Obrazložitev

V pravdni zadevi Okrožnega sodišča v Ljubljani P 3312/2004-I tožeče stranke M., zoper F. K. in L. B. K., je tožeča stranka uveljavljala plačilo uporabnine za poslovni prostor. Med pravdo sta tamkajšnja toženca vložila zoper tožečo stranko nasprotno tožbo na ugotovitev, da med strankama ne obstoji nikakršno pravno razmerje. Sodišče prve stopnje nasprotne tožbe ni obravnavalo skupaj s tožbo, ampak jo je izločilo in obravnavalo posebej. Tožbo F. K. in L. B. K. je zavrglo, sodišče druge stopnje pa je njuno pritožbo zavrnilo in sklep sodišča prve stopnje potrdilo.

Tožnika po nasprotni tožbi sta zoper sklep sodišča druge stopnje vložila revizijo. Uveljavljata revizijska razloga zmotne uporabe materialnega prava in bistvene kršitve določb pravdnega postopka ter predlagata spremembo izpodbijanega sklepa tako, da se tožbenemu zahtevku ugodi, podrejeno pa, da se ta sklep razveljavi in zadeva vrne sodišču druge stopnje v novo sojenje.

Po 375. členu Zakona o pravdnem postopku (ZPP, Uradni list RS št. 26/99 in nadalj.) je bila revizija vročena Vrhovnemu državnemu tožilstvu Republike Slovenije in toženi stranki, ki nanjo ni odgovorila.

Revizija ni dovoljena.

V obravnavanem primeru gre za odločitev o nasprotni tožbi. Nasprotno tožbo je treba šteti za samostojno tožbo, kolikor gre za popolnost vloge, navedbo vrednosti spornega predmeta, sodno takso (primerjaj Galič, Pravdni postopek, Zakon s komentarjem, druga knjiga, stran 177). Tožnika po nasprotni tožbi vrednosti spornega predmeta nista navedla. To je pomanjkljivost, zaradi katere nimata pravice do revizije, saj mora stranka, ki uveljavlja tožbeni zahtevek z nedenarnim zahtevkom, v tožbi navesti vrednost spornega predmeta (drugi odstavek 44. člena ZPP), ker je revizija dovoljena le v primerih, če vrednost izpodbijanega dela pravnomočne sodbe presega 4.172,93 EUR (drugi odstavek 367. člena ZPP). Nedovoljeno revizijo je zato revizijsko sodišče zavrglo (377. člen ZPP).


Zveza:

ZPP člen 44, 44/2, 183, 183/1, 183/1-3, 367, 367/2, 377.
Datum zadnje spremembe:
22.08.2009

Opombe:

P2RvYy01MjE=