<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Civilni oddelek

Sklep II Ips 864/2008
ECLI:SI:VSRS:2009:II.IPS.577.2008

Evidenčna številka:VS0011574
Datum odločbe:29.01.2009
Opravilna številka II.stopnje:VSL I Cp 1029/2008
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:dovoljenost revizije - vrednost spornega predmeta - zavrženje revizije

Jedro

Ker označena vrednost spornega predmeta ne presega revizijskega praga, revizija ni dovoljena.

Izrek

Revizija se zavrže.

Tožeča stranka in stranski intervenient krijeta sama svoje stroške revizijskega postopka.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je zavrnilo tožbeni zahtevek za ugotovitev, da je tožnik lastnik nepremičnine parc. št. 775, vl. št. 181, k.o. ... in za izstavitev zemljiškoknjižnega dovolila za vknjižbo lastninske pravice glede navedene nepremičnine. Odločilo je, da je tožnik dolžan toženkama povrniti njune stroške postopka.

2. Sodišče druge stopnje je pritožbi tožeče stranke ugodilo in sodbo sodišča prve stopnje spremenilo tako, da je tožbenemu zahtevku ugodilo. Toženima strankama je naložilo plačilo tožnikovih stroškov postopka.

3. Toženi stranki vlagata revizijo iz razlogov zmotne uporabe materialnega prava in bistvenih kršitev določb postopka. Predlagata, naj revizijsko sodišče sodbo sodišča druge stopnje spremeni, podredno pa naj vrne zadevo sodišču prve stopnje v novo sojenje.

4. Revizija je bila vročena Vrhovnemu državnemu tožilstvu Republike Slovenije in tožeči stranki ter stranskemu intervenientu, ki sta na revizijo odgovorila.

5. Revizija ni dovoljena.

6. V skladu z drugim odstavkom 367. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP; Uradni list RS, št. 73/07 - UPB3 in 45/08) je revizija v premoženjskih sporih dovoljena, če vrednost izpodbijanega dela pravnomočne sodbe presega 4.172,93 EUR (prej 1.000.000 SIT). Ker vrednost spornega predmeta, ki znaša 1.000.000 SIT (sedaj 4.172,93 EUR), ne presega revizijskega praga, ni dovoljena. Glede na navedeno jo je revizijsko sodišče zavrglo (377. člen ZPP).

7. Tožnikovi in intervenientovi stroški revizijskega odgovora niso bili potrebni. V njem sta vsebinsko odgovarjala na revizijo, razlog za odločitev revizijskega sodišča pa je procesne narave. Zato morata te stroške v skladu s prvim odstavkom 155. člena ZPP kriti sama.


Zveza:

ZPP člen 367, 367/2, 377.
Datum zadnje spremembe:
22.08.2009

Opombe:

P2RvYy0xMDY3