<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Mariboru
Civilni oddelek

VSM sklep I Cp 44/2003
ECLI:SI:VSMB:2003:I.CP.44.2003

Evidenčna številka:VSM20147
Datum odločbe:19.08.2003
Področje:civilno procesno pravo
Institut:poslovna sposobnost

Jedro

V času zadnje glavne obravnave, ko je sodišče zaslišalo mater mladoletne tožnice, je le ta bila stara 15 let in s tem tudi delno poslovno sposobna (108. člen Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih - ZZZDR), tako da je pritožbeno sodišče prepričano, da je bila sposobna razumeti pomen in pravne posledice svojih dejanj, zato bi jo sodišče prve stopnje moralo zaslišati. Še posebej zato, ker so duševne bolečine zaradi izgube starša tako intimne narave, da lahko o njih verodostojno pove le prizadeta hčerka. Njena mama je lahko samo zaslišana kot priča o drugih okoliščinah, pomembnih za ugotavljanje duševnih bolečin svoje že skoraj odrasle hčerke.

 

Izrek

Pritožbi se ugodi, izpodbijana sodba se razveljavi in se zadeva vrne sodišču prve stopnje v novo sojenje. Odločitev o pritožbenih stroških se pridrži za končno odločbo.

 

Obrazložitev

: Sodišče prve stopnje je z izpodbijano sodbo zavrnilo tožničin tožbeni zahtevek, da ji je tožena stranka dolžna plačati odškodnino za nepremoženjsko škodo v znesku 1,750.000,00 SIT z zakonskimi zamudnimi obrestmi od vložitve tožbe dalje do plačila skupaj s pravdnimi stroški. Sodišče prve stopnje je svojo odločitev obrazložilo s tem, da tožnica ni upravičena do odškodnine za duševne bolečine zaradi smrti bližnjega, v obravnavanem primeru očeta, ker pri tožnici glede na izpovedbo matere ni ugotovilo tovrstnih duševnih bolečin, saj z očetom zunajzakonska hči ni imela nobenih stikov. Nadalje je sodišče odločilo, da je tožeča stranka dolžna povrniti toženi stranki pravdne stroške v višini 107.245,00 SIT z zakonskimi zamudnimi obrestmi od izdaje sodbe do plačila, vse v 15 dneh pod izvršbo. Citirano sodbo s pritožbo izpodbija tožeča stranka, ki uveljavlja pritožbena razloga zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja ter zmotne uporabe materialnega prava. Pritožba prvostopnemu sodišču očita, da ni zaslišalo mladoletne tožnice in s tem posledično napačno ugotovilo, da tožnica ne trpi duševnih bolečin zaradi izgube očeta. Pritožbenemu sodišču predlaga, da pritožbi ugodi in izpodbijano sodbo razveljavi ter vrne zadevo sodišču prve stopnje v ponovno odločanje. Pritožba je utemeljena. Prvi odstavek 260. člena Zakona o pravdnem postopku - ZPP določa, da se za stranko, ki nima pravdne sposobnosti, zasliši njen zakoniti zastopnik. Sodišče pa lahko sklene, da se namesto zakonitega zastopnika ali poleg njega zasliši sama stranka, če je to zaslišanje mogoče. Tako mora sodišče pod pogojem, da je zaslišanje mladoletne stranke mogoče, zaslišati tudi njo, poleg zaslišanja njenega zakonitega zastopnika. Ta pa se zasliši pod pogojem, da se z njegovo izjavo lahko ugotovijo sporna dejstva, pomembna za odločitev, za katera je zakoniti zastopnik zvedel vsled zastopanja stranke oziroma izvajanja dolžnosti zakonitega zastopanja. O vseh drugih okoliščinah se zakonitega zastopnika zasliši kot pričo. V času zadnje glavne obravnave, ko je sodišče zaslišalo mater mladoletne tožnice, je le ta bila stara 15 let in s tem tudi delno poslovno sposobna (108. člen Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih - ZZZDR), tako da je pritožbeno sodišče prepričano, da je bila sposobna razumeti pomen in pravne posledice svojih dejanj, zato bi jo sodišče prve stopnje moralo zaslišati. Še posebej zato, ker so duševne bolečine zaradi izgube starša tako intimne narave, da lahko o njih verodostojno pove le prizadeta hčerka. Njena mama je lahko samo zaslišana kot priča o drugih okoliščinah, pomembnih za ugotavljanje duševnih bolečin svoje že skoraj odrasle hčerke. Ker je treba za pravilno ugotovitev dejanskega stanja ugotoviti nova dejstva oz. izvesti nov dokaz, ki ga sodišče kljub predlogu v prvem sojenju ni izvedlo, je pritožbeno sodišče izpodbijano prvostopno sodbo razveljavilo ter vrnilo zadevo sodišču prve stopnje v novo sojenje (355. člen ZPP). V novem sojenju naj sodišče prve stopnje tako sledi dokaznemu predlogu tožeče stranke in o duševnih bolečinah zasliši mladoletno tožnico, nato pa naj v zadevi ponovno odloči. Ker je pritožbeno sodišče razveljavilo prvostopno odločbo, je odločitev o pritožbenih stroških v zvezi s pravnim sredstvom pridržalo za končno odločbo (tretji odstavek 165. člena ZPP).

 


Zveza:

ZZZDR člen 108, 108. ZPP člen 165, 165/3, 260, 260/1, 355, 165, 165/3, 260, 260/1, 355.
Datum zadnje spremembe:
22.08.2009

Opombe:

P2RvYy0zMjI2NQ==