<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Georgia

 

VSC Sklep I Ip 171/2022

Sodišče:Višje sodišče v Celju
Oddelek:Gospodarski oddelek
ECLI:ECLI:SI:VSCE:2022:I.IP.171.2022
Evidenčna številka:VSC00058380
Datum odločbe:13.07.2022
Senat, sodnik posameznik:mag. Aleksander Urankar (preds.), Sabina Zakošek (poroč.), Karolina Pečnik
Področje:IZVRŠILNO PRAVO
Institut:ugovor zoper sklep o izvršbi - rok za vložitev ugovora - elektronska vloga - vložitev elektronske vloge prek portala e-sodstvo

Jedro

Ugovor zoper sklep o izvršbi je pravno sredstvo. V zvezi s postopkom o ugovoru zoper sklep o izvršbi, ne ZIZ, ne ZPP, ki se v izvršilnem postopku smiselno uporablja na podlagi 15. člena ZIZ, ne predvidevata pozivanja k dopolnitvi oziorma popravi nepopolnih vlog.

Izrek

I. Pritožba se zavrne in se v izpodbijanem delu potrdi sklep sodišča prve stopnje.

II. Dolžnica mora upniku v roku 8 dni po vročitvi tega sklepa povrniti strošek pritožbenega odgovora v znesku 149,33 EUR, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od prvega dne po izteku navedenega roka dalje do plačila.

Obrazložitev

1. Z uvodoma navedenim sklepom je sodišče prve stopnje zavrglo dolžničin ugovor zoper sklep o izvršbi z dne 29. 12. 2021 (I. točka izreka). Sklep o izvršbi je razveljavilo za znesek 33,00 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 23. 12. 2021 dalje in v tem delu ustavilo izvršilni postopek (II. točka izreka) in izvršbo ustavilo še za 6. 1. 2021 plačanih 48,83 EUR (III. točka izreka).

2. Zoper ta sklep se dolžnica pravočasno pritožuje. Pritožbenih razlogov po prvem odstavku 338. člena v zvezi s 366. členom Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju: ZPP) v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju (v nadaljevanju: ZIZ) izrecno ne navaja. Izpostavlja, da sklep izpodbija zaradi nepravilnih podatkov in neupoštevanja 108. člena ZPP. V zvezi z njenim ugovorom z dne 11. 1. 2022 bi jo namreč moralo sodišče prve stopnje skladno z navedenim določilom pozvati, da svojo vlogo dopolni in ji določiti rok za popravo ali dopolnitev (t. j. določiti rok za dopolnitev ugovora s podpisom), ne pa njen ugovor z dne 13. 1. 2022 zavreči kot prepozen. Ob tem se sklicuje na sklep Višjega sodišča v Mariboru I Cp 1218/2016 z dne 6. 12. 2016 in sklep Višjega sodišča v Ljubljani II Cp 2769/2015 z dne 4. 11. 2015. Opozarja še, da so podatki o dnevu njenega plačila napačni, saj je 33,00 EUR plačala 16. 12. 2021 in ne 24. 12. 2021 kot je nepravilno navedeno v sporočilu pooblaščenca in posledično v sklepu, ki ga je prejela. V nadaljevanju ponavlja ugovorne navedbe.

3. Upnik v pravočasnem odgovoru na pritožbo predvsem izpostavlja, da bi morala dolžnica svoj ugovor vložiti pravočasno do 11. 1. 2022, zato je odločitev sodišča prve stopnje, ki je njen ugovor zavrglo kot prepozen, pravilna. Izpostavlja še, da ugovorne navedbe, ki jih podaja v pritožbi niso pravočasne in se opredeljuje do tožničinih navedb v zvezi s plačilom z dne 16. 12. 2021 oziroma 24. 12. 2021. Priglaša stroške pritožbenega odgovora.

4. Pritožba ni utemeljena.

5. Uvodoma sodišče druge stopnje pojasnjuje, da je pritožbo reševalo skladno z njeno vsebino, in sicer kot pritožbo zoper I. točko izreka sklepa sodišča prve stopnje. Po izpodbijanju II. in III. točke izreka, na podlagi katerih je sodišče prve stopnje delno ustavilo postopek izvršbe, dolžnica nima pravnega interesa, saj s pritožbo v tem delu zase ne more doseči boljšega pravnega položaja.

6. Pritožbeno ni sporno, da se je osemdnevni rok za ugovor zoper sklep o izvršbi iz tretjega odstavka 9. člena ZIZ iztekel 11. 1. 2021. Prav tako ni sporno, da je dolžnica 11. 1. 2022 ob 23.23 uri na e-poštni naslov urada sodišča prve stopnje posredovala (nepodpisan) ugovor s pojasnilom, da ji sistem e-Sodstvo javlja napako, ugovor, podpisan s svojim digitalnim potrdilom, pa je vložila po izteku ugovornega roka 13. 1. 2022.

7. Pritožnica neutemeljeno navaja, da bi jo moralo sodišče prve stopnje v skladu s 108. členom ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ pozvati, da svoj ugovor popravi oziroma dopolni s podpisom. Ugovor zoper sklep o izvršbi je namreč pravno sredstvo. V zvezi s postopkom o ugovoru zoper sklep o izvršbi, ne ZIZ, ne ZPP, ki se v izvršilnem postopku smiselno uporablja na podlagi 15. člena ZIZ, ne predvidevata pozivanja k dopolnitvi oziorma popravi nepopolnih vlog, zato očitana kršitev 108. člena ZPP ni podana. Odločbi na kateri se sklicuje dolžnica, pritožbenega razlogovanja ne potrjujeta.1 Glede na to, da pritožnica ne izpodbija obrazložitve sodišča prve stopnje v delu, ko je le-to preverilo, da je sistem e-Sodstvo 11. 1. 2022 (t. j. zadnji dan ugovornega roka) deloval pravilno in da napak v delovanju sistema in pri vlaganju vlog tega dne ni bilo, je odločitev sodišča prve stopnje, ki je njen ugovor z dne 13. 1. 2022 zavrglo kot prepozen, v celoti pravilna (peti odstavek 62. člena ZIZ). Kot je še pravilno pojasnilo sodišče prve stopnje, je napaka, ki jo je ob poskusi vložitve ugovora javil sistem v njeni sferi in jo gre pripisati njenemu neskrbnemu ravnanju. Nepoznavanje delovanja sistema oziroma zahtev za njegovo uporabo pa gre v njeno breme.

8. Pritožnica zgolj številčno citira 9. in 29. člen ZIZ ter. 105. in 105.b člen ZPP. Ker v zvezi z navedenimi določbami pritožbenih očitkov ne podaja, se sodišče prve stopnje do tega ne more opredeliti. Prav tako se sodišče druge stopnje ne opredeljuje do dolžničinih navedb v zvezi z utemeljenostjo njenega ugovora ter pritožbenih navedb glede datuma plačila, saj za odločitev o pritožbi niso pravno odločilne (prvi odstavek 360. člena ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ).

9. Ker pritožbene navedbe niso utemeljene in sodišče druge stopnje ni zasledilo kršitev, na katere pazi po uradni dolžnosti v skladu z drugim odstavkom 350. člena ZPP v zvezi s 366. členom ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ, je pritožbo kot neutemljeno zavrnilo in sklep sodišča prve stopnje v izpodbijanem delu potrdilo (2. točka 365. člena ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ).

10. Sodišče druge stopnje o dolžničinih pritožbenih stroških ni odločilo, saj jih ni priglasila (prvi odstavek 163. člena ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ). Upnik se je v odgovoru na pritožbo obrazloženo opredelil do pritožbenih navedb, zato so stroški v zvezi z njegovim odgovorom na pritožbo potrebni za izvršbo (peti odstavek 38. člena ZIZ). Skladno s priloženim stroškovnikom in Odvetniško tarifo (v nadaljevanju: OT), ti predstavljajo nagrada za sestavo odgovora na pritožbo (tar. št. 27/6 OT) v obsegu 200 odv. točk, slednje povečano za 2 % materialne stroške (tretji odstavek 11. člena OT) v obsegu 4 odv. točk (t. i. v pavšalnem znesku v višini 2 % od skupne vrednosti storitve do 1.000 odv. točk), oboje povečano za zahtevani 22 % DDV (2. člen OT). Ob upoštevanju vrednosti točke v znesku 0,60 EUR, mora dolžnica plačati upniku strošek pritožbenega odgovora v skupnem znesku 149,33 EUR, in sicer v roku 8 dni po prejemu pisnega odpravka tega sklepa, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od prvega dne po izteku tega roka dalje do plačila.

-------------------------------
1 Odločba Višjega sodišča v Mariboru I Cp 1218/2016 z dne 6. 12. 2016 pojasnjuje dopolnitev nesklepčne tožbe, sklep Višjega sodišča v Ljubljani II Cp 2769/2015 z dne 4. 11. 2015 pa se nanaša na nepopolno (nepodpisano) pritožbo, ki jo je navedeno sodišče zavrglo.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o izvršbi in zavarovanju (1998) - ZIZ - člen 9/3, 62/5

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
01.09.2022

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDU5NTAz