<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Georgia

 

VSM Sklep I Ip 844/2021

Sodišče:Višje sodišče v Mariboru
Oddelek:Izvršilni oddelek
ECLI:ECLI:SI:VSMB:2022:I.IP.844.2021
Evidenčna številka:VSM00055742
Datum odločbe:02.02.2022
Senat, sodnik posameznik:Metka Jug (preds.), dr. Anja Drev (poroč.), mag. Karolina Peserl
Področje:IZVRŠILNO PRAVO
Institut:elektronska vloga - vložitev pritožbe - nepodpisana pritožba - elektronski podpis - zavrženje pritožbe - nepopolna pritožba

Jedro

Pritožba, ki je bila vložena v obliki sporočila elektronske pošte, poslanega z elektronskega naslova a@gmail.com na elektronski naslov sodišča urad.ojms@sodisce.si, vsebuje le računalniški izpis imena "A. A.", kar pa ne ustreza lastnoročnemu podpisu, kot je opredeljen v tretjem odstavku 105. člena ZPP. Prav tako vloga, ki tudi ni bila vložena v elektronski obliki v informacijskem sistemu sodstva, preko portala e-sodstvo/e-izvršba, ne vsebuje elektronskega podpisa, kot to določata tretji odstavek 105. člena ZPP in 29. člen ZIZ.

Izrek

Pritožba se zavrže.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je s sklepom I 167/2018-17 z dne 8. 9. 2021 odločilo, da se predmetni izvršilni postopek nadaljuje. S sklepom I 167/2018-18 z dne 8. 9. 2021 pa je odločilo, da Okrajno sodišče v Murski Soboti ni krajevno pristojno za opravo izvršbe glede nepremičnin dolžnika A. A.z ID znakom parcela: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 vse do 1/1 (točka I izreka) in da bo po pravnomočnosti tega sklepa zadeva v tem obsegu odstopljena krajevno pristojnemu Okrajnemu sodišču v Lendavi (točka II izreka).

2. Zoper citirana sklepa je laično pritožbo pravočasno vložil dolžnik A. A. Navedel je, da bi moralo sodišče prve stopnje pred svojo odločitvijo o nadaljevanju predmetnega izvršilnega postopka upoštevati sklep Okrajnega sodišča v Gornji Radgoni In 42/2015 z dne 11. 5. 2021, s katerim je to sodišče izvršbo s prodajo nepremičnin odložilo do pravnomočnega konca pravdnega postopka, ki teče pred Okrožnim sodiščem v Murski Soboti P 9/2021.

3. Upnik je v odgovoru na pritožbo tej obrazloženo nasprotoval in predlagal njeno zavrnitev.

4. Pritožba je nepopolna.

5. V skladu s tretjim odstavkom 343. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP) v zvezi s 366. členom ZPP in 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju (v nadaljevanju ZIZ) je pritožba nepopolna, če ne vsebuje sestavin iz 1. in 4. točke 335. člena tega zakona. Sestavina iz 4. točke 335. člena ZPP je podpis pritožnika. Po določbi tretjega odstavka 105. člena ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ se za izviren podpis pritožnika šteje njegov lastnoročni podpis, kot tudi elektronski podpis, ki je enakovreden lastnoročnemu podpisu.

6. Pritožbeno sodišče je ob pregledu predložene pritožbe ugotovilo, da ne vsebuje niti lastnoročnega podpisa pritožnika A. A. niti njegovega varnega elektronskega podpisa. Pritožba, ki je bila vložena v obliki sporočila elektronske pošte, poslanega z elektronskega naslova a@gmail.com na elektronski naslov sodišča urad.ojms@sodisce.si, namreč vsebuje le računalniški izpis imena „A. A.“, kar pa ne ustreza lastnoročnemu podpisu, kot je opredeljen v tretjem odstavku 105. člena ZPP. Prav tako pa vloga, ki tudi ni bila vložena v elektronski obliki v informacijskem sistemu sodstva, preko portala e-sodstvo/e-izvršba, ne vsebuje elektronskega podpisa, kot to določata tretji odstavek 105. člena ZPP in 29. člen ZIZ.

7. Ker pritožba ne vsebuje podpisa pritožnika, v skladu s 336. členom ZPP v zvezi s 366. členom ZPP in 15. členom ZIZ pa se v postopku s pritožbo ne uporabljajo določbe 108. člena tega zakona o vračanju nepopolnih vlog v dopolnitev, na kar je bil pritožnik v pravnem pouku izpodbijanih sklepov izrecno opozorjen (šesti odstavek 324. člena ZPP v zvezi s 332. členom ZPP in 15. členom ZIZ), jo je pritožbeno sodišče kot nepopolno zavrglo (1. točka 365. člena ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ).1

8. Kljub takšni odločitvi pa pritožbeno sodišče v zvezi s pritožbenimi navedbami o tem, da bi sodišče prve stopnje moralo upoštevati odločitev o odlogu izvršbe, ki jo je sodišče sprejelo v zadevi In 42/2015, še dodaja, da je sodišče prve stopnje zadevno vlogo pritožnika obravnavalo tudi kot predlog za odlog izvršbe in na njeni podlagi tudi v obravnavani zadevi s sklepom I 167/2018-28 z dne 21. 10. 2021 (l. št. 172 – 175 spisa) izvršbo s prodajo nepremičnine v predmetnem izvršilnem postopku odložilo do pravnomočnega končanja pravdnega postopka, ki teče pred Okrožnim sodiščem v Murski soboti pod opr. št. P 9/2021.

-------------------------------
1 Tako tudi VSL Sklep II Cp 2494/2018 z dne 19. 12. 2018, VSL sklep II Cp 1518/2016 z dne 30. 8. 2016, VSL sklep II Cp 2769/2015 z dne 4. 11. 2015.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o izvršbi in zavarovanju (1998) - ZIZ - člen 15, 29.
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 105, 105/3, 108, 324, 324/6, 332, 335, 335-4, 343, 343/3, 365, 365/1.

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
06.06.2022

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDU3MTk3