<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Georgia

 

VSRS Sklep X DoR 120/2021-3

Sodišče:Vrhovno sodišče
Oddelek:Upravni oddelek
ECLI:ECLI:SI:VSRS:2021:X.DOR.120.2021.3
Evidenčna številka:VS00046567
Datum odločbe:26.05.2021
Opravilna številka II.stopnje:UPRS Sodba I U 1151/2019
Datum odločbe II.stopnje:16.02.2021
Senat:dr. Erik Kerševan (preds.), Brigita Domjan Pavlin (poroč.), Marko Prijatelj
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO - SOCIALNO ZAVAROVANJE - UPRAVNI SPOR
Institut:predlog za dopustitev revizije - odmera prispevkov za socialno varnost - ugotovitvena odločba - ugotovitev lastnosti zavarovanca - dopuščena revizija - vprašanje, pomembno za razvoj prava prek sodne prakse

Jedro

Revizija se dopusti glede vprašanja, ali je pravilno stališče Upravnega sodišča, da ugotovitvena odločba Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje o obstoju lastnosti tožeče stranke kot zavarovanca pokojninskega in invalidskega zavarovanja Finančni upravi Republike Slovenije predstavlja podlago za odmero socialnih prispevkov za vsa druga socialna zavarovanja.

Izrek

Revizija se dopusti glede vprašanja:

Ali je pravilno stališče Upravnega sodišča, da ugotovitvena odločba Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje o obstoju lastnosti tožeče stranke kot zavarovanca pokojninskega in invalidskega zavarovanja Finančni upravi Republike Slovenije predstavlja podlago za odmero socialnih prispevkov za vsa druga socialna zavarovanja?

Obrazložitev

1. Upravno sodišče Republike Slovenije (v nadaljevanju Upravno sodišče) je na podlagi prvega odstavka 63. člena Zakona o upravnem sporu (v nadaljevanju ZUS-1) zavrnilo tožbo zoper odločbo Finančne uprave Republike Slovenije DT 4250-33-01069/2019 12-141-01 z dne 5. 3. 2018 (I. točka izreka) in odločilo o stroških postopka (II. točka izreka). Z navedeno odločbo je prvostopenjski davčni organ tožniku za mesec september 2017 odmeril in naložil v plačilo prispevke za socialno varnost s pripadajočimi obrestmi, in sicer prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje zavarovanca in delodajalca, zdravstveno zavarovanje zavarovanca in delodajalca, poškodbe pri delu in poklicne bolezni ter starševsko varstvo zavarovanca in delodajalca, vse skupaj v višini 494,77 EUR. Odločil je tudi o roku za plačilo, začetku teka zamudnih obresti in stroških postopka ter ugotovil, da pritožba zoper odločbo ne zadrži njene izvršitve. Ministrstvo za finance je tožnikovo pritožbo zoper prvostopenjsko odločbo kot neutemeljeno zavrnilo.

2. Iz obrazložitve pravnomočne sodbe izhaja, da je Upravno sodišče pritrdilo odločitvi in razlogom davčnih organov obeh stopenj. Tudi po njegovi presoji odločba Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (v nadaljevanju ZPIZ) o ugotovitvi lastnosti zavarovanca velja za vse ostale obvezne prispevke za socialno varnost. Zato je zavrnilo tožnikov ugovor, da je davčni organ odločal tudi o zavarovalnih podlagah za druge prispevke za socialno varnost, za kar sicer ni pristojen. Navedlo je še, da za prijavo oseb v obvezno socialno zavarovanje veljajo enotni postopki, davčni organ pa je na podlagi 353. in 353.a člena Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) in 17. člena Zakona o prispevkih za socialno varnost (ZPSV) pristojen le za nadzor nad obračunavanjem in plačevanjem prispevkov za socialno varnost. Ker ni bilo sporno, da je bil tožnik v obdobju od 3. 8. 2017 do 3. 10. 2017 ustanovitelj in poslovodna oseba zavoda ..., z odločbo ZPIZ pa je bila za to obdobje ugotovljena tožnikova lastnost zavarovanca na podlagi prvega odstavka 16. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), je izpodbijana odločba po presoji Upravnega sodišča pravilna in zakonita.

3. Tožnik je vložil predlog za dopustitev revizije po 367. členu Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP) v zvezi s prvim odstavkom 22. člena ZUS-1 in Vrhovnemu sodišču predlagal, naj dopusti revizijo zaradi več pomembnih pravnih vprašanj.

4. Predlog za dopustitev revizije je delno utemeljen.

5. Vrhovno sodišče je ugotovilo, da so pogoji za dopustitev revizije iz prvega odstavka 367.a člena ZPP glede vprašanja, navedenega v izreku tega sklepa, izpolnjeni, zato je v tem obsegu predlogu ugodilo (tretji odstavek 367.c člena ZPP). Gre namreč za pomembno pravno vprašanje, o katerem Vrhovno sodišče v času nastanka pravice vložiti obravnavani predlog za dopustitev revizije še ni odločalo.

6. Glede ostalih vprašanj Vrhovno sodišče revizije ni dopustilo, saj zanjo niso izpolnjeni zakonski pogoji.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 367a, 367a/1, 367c, 367c/3
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (2012) - ZPIZ-2 - člen 16
Zakon o prispevkih za socialno varnost (1996) - ZPSV - člen 17
Zakon o davčnem postopku (2006) - ZDavP-2 - člen 353, 353a

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
12.07.2021

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDQ4ODA3