<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Upravni oddelek

VSRS Sklep I Up 83/2021
ECLI:SI:VSRS:2021:I.UP.83.2021

Evidenčna številka:VS00046555
Datum odločbe:05.05.2021
Opravilna številka II.stopnje:UPRS Sklep I U 535/2021
Datum odločbe II.stopnje:08.04.2021
Senat:Peter Golob (preds.), Marko Prijatelj (poroč.), Nataša Smrekar
Področje:UPRAVNI SPOR
Institut:začasna odredba - zahteva za razpis referenduma - podaljšanje roka za zbiranje podpisov - subsidiarni upravni spor - odložitvena začasna odredba - zavrnitev zahteve za izdajo začasne odredbe - zavrnitev pritožbe

Jedro

Predlagana začasna odredba je glede na v tožbi postavljeni tožbeni zahtevek nepotrebna. Pritožnik namreč v tožbi zahteva presojo zakonitosti ravnanja oziroma opustitve župana toženke na podlagi 4. člena ZUS-1 ter odpravo te nezakonitosti z določitvijo novega roka za zbiranje podpisov. Za določitev novega roka pa ni bistveno, ali rok, določen v sklepu župana, zadržanje katerega zahteva pritožnik, teče oziroma se izteče. Potek tega roka namreč nima vpliva na to, kar zahteva pritožnik, to je na določitev novega roka za zbiranje podpisov volivcev za podporo zahtevi za razpis referenduma. V primeru uspeha s tožbo bo torej pritožnik, kljub poteku roka iz sklepa župana, lahko dosegel cilj konkretnega upravnega spora.

Z zahtevano začasno odredbo ni mogoče urejati pretečenega stanja.

Izrek

I. Pritožba se zavrne in se potrdi izpodbijani sklep.

II. Tožeča stranka sama trpi svoje stroške pritožbenega postopka.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je z izpodbijanim sklepom zavrnilo zahtevo za izdajo začasne odredbe (I. točka izreka) in sklenilo, da se odločitev o stroških postopka pridrži do odločitve o tožbi (II. točka izreka).

2. Iz obrazložitve tega sklepa izhaja, da je tožnik v tožbi postavil ugotovitveni zahtevek, in sicer je zahteval, da se ugotovi, da je župan Občine A. ravnal v nasprotju s pravico zahtevati referendum s tem, ko 31. 3. 2021 ni odredil prekinitve teka roka za zbiranje podpisov volivcev za podporo zahtevi za razpis referenduma o Odloku o programu opremljanja stavbnih zemljišč za Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje „D29 Brinje 1“, ki ga je občinski svet Občine A. sprejel na seji 18. 6. 2020. Poleg tega je postavil tudi predlog, da se toženki naloži ukrepe za odpravo nezakonitega stanja, in sicer da mora toženka zaradi ugotovljene kršitve ponovno razpisati rok za zbiranje podpisov volivcev za podporo zahtevi za razpis navedenega referenduma. V zahtevi za izdajo začasne odredbe pa je tožnik predlagal zadržanje izvršitve sklepa župana Občine A. št. 0070-14/2020 z dne 23. 3. 2021 (s katerim je bil določen rok za zbiranje podpisov podpore volivcev od 3. 3. 2021 do 6. 4. 2021) in da se od 1. 4. 2021 do 6. 4. 2021 prekine tek roka za zbiranje podpisov podpore volivcev k zahtevi za razpis navedenega referenduma. Sodišče prve stopnje je pojasnilo, da se lahko z začasno odredbo zadrži le tisti akt, ki se izpodbija v upravnem sporu, za začasno urejanje razmerij ali za zadržanje upravnih aktov, ki niso predmet upravnega spora, ki je v teku, pa sodišče v upravnem sporu nima zakonskega pooblastila. Ker je v obravnavani zadevi predmet presoje utemeljenost tožbenega zahtevka na podlagi 4. člena Zakona o upravnem sporu (v nadaljevanju ZUS-1) in ne zakonitost sklepa župana, zadržanje izvršitve katerega zahteva tožnik, je sodišče prve stopnje zahtevo za izdajo začasne odredbe zavrnilo.

3. Tožnik (v nadaljevanju pritožnik) je zoper navedeni sklep vložil pritožbo zaradi zmotne ugotovitve dejanskega stanja in bistvene kršitve določb postopka v upravnem sporu. Navaja, da je zmotna presoja sodišča prve stopnje, da je s predlagano začasno odredbo zahteval zadržanje izvršitve akta, presoja katerega ni predmet upravnega spora. Trdi, da ima neustavno ravnanje toženke za posledico bistveno poslabšanje tožnikovega položaja kot pobudnika referenduma, da zbere potrebno število podpisov podpore v času izvajanja strogih vladnih ukrepov in pozivanja k opustitvi javnega življenja. Takšno sporno razmerje pa bi sodišče lahko in moralo začasno urediti s predlagano začasno odredbo. Trdi, da če se odredi prekinitev teka roka za zbiranje podpisov, se v vsakem primeru zadrži tudi izvršitev ali pravno učinkovanje sklepa, ki je tek roka določil, ne glede na to ali je to v izreku sklepa izrecno navedeno ali je posledica učinka siceršnjega izreka o prekinitvi teka roka. Izpodbijanje tega sklepa torej ne more biti procesna ovira za vsebinsko odločanje o predlaganem ukrepu začasnega zadržanja. Navaja, da bi sodišče prve stopnje lahko odločilo tudi o delu zahteve, s katerim od sodišča zahteva, da od 1. 4. 2021 do 6. 4. 2021 prekine tek roka za zbiranje podpisov. Predlaga, naj Vrhovno sodišče pritožbi ugodi in predlogu za izdajo začasne odredbe ugodi tako, da ugotovi, da je od 1. 4. 2021 do 6. 4. 2021 tek roka za zbiranje podpisov podpore volivcev k zahtevi za razpis obravnavanega referenduma prekinjen in da se ta do pravnomočne odločitve v tem upravnem sporu ne izteče. Podrejeno predlaga, da pritožbi ugodi in izpodbijani sklep razveljavi ter zadevo vrne sodišču prve stopnje v novo sojenje. Zahteva tudi povrnitev stroškov pritožbenega postopka.

4. Tožena stranka na pritožbo ni odgovorila.

K I. točki izreka

5. Pritožba ni utemeljena.

6. Na podlagi drugega odstavka 32. člena ZUS-1 sodišče na tožnikovo zahtevo odloži izvršitev izpodbijanega akta do izdaje pravnomočne odločbe, če bi se z izvršitvijo akta tožniku prizadela težko popravljiva škoda; pri odločanju pa mora sodišče skladno z načelom sorazmernosti upoštevati tudi prizadetost javne koristi ter koristi nasprotnih strank. Po tretjem odstavku 32. člena ZUS-1 lahko tožnik iz razlogov iz prejšnjega odstavka zahteva tudi izdajo začasne odredbe za začasno ureditev stanja glede na sporno pravno razmerje, če se ta ureditev, zlasti pri trajajočih pravnih razmerjih, kot verjetna izkaže za potrebno.

7. Začasna odredba po 32. členu ZUS-1 torej predstavlja nujen ukrep, s katerim sodišče, če so izpolnjeni z zakonom predpisani pogoji, začasno zadrži izvršitev dokončnega upravnega akta oziroma začasno uredi stanje, pri čemer je začasna odredba, s katero se zadrži izvršitev upravnega akta, namenjena upravnim sporom, v katerih sodišče odloča o zakonitosti dokončnega upravnega akta iz 2. člena ZUS-1.

8. Po presoji Vrhovnega sodišča je predlagana začasna odredba glede na v tožbi postavljeni tožbeni zahtevek nepotrebna. Pritožnik namreč v tožbi zahteva presojo zakonitosti ravnanja oziroma opustitve župana toženke na podlagi 4. člena ZUS-1 ter odpravo te zakonitosti z določitvijo novega roka za zbiranje podpisov. Za določitev novega roka pa ni bistveno, ali rok, določen v sklepu župana, zadržanje katerega zahteva pritožnik, teče oziroma se izteče. Potek tega roka namreč nima vpliva na to, kar zahteva pritožnik, to je na določitev novega roka za zbiranje podpisov volivcev za podporo zahtevi za razpis referenduma. V primeru uspeha s tožbo bo torej pritožnik, kljub poteku roka iz sklepa župana, lahko dosegel cilj konkretnega upravnega spora.

9. Glede pritožbenih navedb, da bi sodišče prve stopnje lahko odločilo o prekinitvi teka roka za zbiranje podpisov, Vrhovno sodišče še dodaja, da je rok, ki ga je župan za zbiranje podpisov podpore zahtevi za razpis referenduma določil od 3. 3. 2021 do 6. 4. 2021, že potekel, zato pritožnik ne more zahtevati njegove prekinitve (od 1. 4. 2021 do 6. 4. 2021). Z zahtevano začasno odredbo namreč ni mogoče urejati pretečenega stanja.

10. Ker pritožbene navedbe niso utemeljene in niso podani razlogi, na katere mora sodišče paziti po uradni dolžnosti, je Vrhovno sodišče na podlagi 76. člena v zvezi z 82. členom ZUS-1 pritožbo kot neutemeljeno zavrnilo in potrdilo izpodbijani sklep sodišča prve stopnje.

K II. točki izreka

11. Pritožnik s pritožbo ni uspel, zato sam trpi svoje stroške pritožbenega postopka (prvi odstavek 165. člena in prvi odstavek 154. člena ZPP v zvezi s prvim odstavkom 22. člena ZUS-1).


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o upravnem sporu (2006) - ZUS-1 - člen 2, 4, 32, 32/2

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
01.07.2021

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDQ4MzQx