<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Georgia

 

VSRS sklep VIII DoR 13/2016

Sodišče:Vrhovno sodišče
Oddelek:Delovno-socialni oddelek
ECLI:ECLI:SI:VSRS:2016:VIII.DOR.13.2016
Evidenčna številka:VS3006855
Datum odločbe:09.03.2016
Opravilna številka II.stopnje:VDSS Pdp 527/2015
Senat:mag. Ivan Robnik (preds.), Borut Vukovič (poroč.), Marjana Lubinič
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO - DELOVNO PRAVO - JAVNI USLUŽBENCI
Institut:dopuščena revizija - disciplinski postopek - zastaranje - zastaralni rok - začetek teka zastaralnega roka - javni uslužbenci

Jedro

Revizija se dopusti glede vprašanja, kdaj je v tej zadevi pričelo teči zastaranje vodenja disciplinskega postopka.

Izrek

Revizija se dopusti glede vprašanja, kdaj je v tej zadevi pričelo teči zastaranje vodenja disciplinskega postopka.

Obrazložitev

1. Disciplinska komisija tožene stranke je tožnici izrekla disciplinski ukrep denarne kazni v višini 10 % plače za polni delovni čas, izplačane za mesec september 2013. Sodišče prve stopnje je zavrnilo tožničin zahtevek za razveljavitev odločbe disciplinske komisije in sklepa komisije za pritožbe iz delovnega razmerja pri Vladi Republike Slovenije, kakor tudi zahtevek za plačilo odtegnjenega zneska denarne kazni v višini 114,33 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 6. 3. 2014. Postavilo se je na stališče, da je zastaranje pričelo teči z dnem, ko je bil dan predlog za uvedbo disciplinskega postopka to je 8. 10. 2013 in da se je vodenje disciplinskega postopka končalo z odločitvijo organa druge stopnje 8. 1. 2014, torej zadnji dan trimesečnega zastaralnega roka.

2. Sodišče druge stopnje je ugodilo pritožbi tožnice in izpodbijano sodbo spremenilo tako, da je v celoti ugodilo tožničinemu zahtevku. Postavilo se je na stališče, da je v skladu s šestim odstavkom 128. člena Zakona o javnih uslužbencih (v nadaljevanju ZJU, Ur. l. RS, št. 56/2002 s spremembami) vodenje disciplinskega postopka zastaralo, saj se je za kršitev in storilca izvedelo že ob sami storitvi kršitve, to je 17. 9. 2013 in je tako do odločanja disciplinskega organa druge stopnje preteklo več kot tri mesece.

3. Tožena stranka predlaga dopustitev revizije, ker je sodišče druge stopnje odstopilo od enotne sodne prakse Vrhovnega sodišča v identičnih zadevah glede vprašanja, kdaj prične teči zastaralni rok za vodenje disciplinskega postopka. Vprašanje je tako, ali zastaralni rok za vodenje disciplinskega postopka začne teči z uvedbo disciplinskega postopka, ki ga uvede predstojnik na lastno pobudo ali predlog osebe, ki je javnemu uslužbencu nadrejena, inšpektorja ali reprezentativnega sindikata v organu, ali že z dnem, ko je bila disciplinska kršitev storjena in je zanjo in za storilce izvedel javnemu uslužbencu neposredno nadrejeni. Sporna odločitev naj bi kazala na neenotno sodno prakso sodišč druge stopnje, razen tega pa gre tudi za odločitev o pravnem vprašanju, ki je pomembno za zagotovitev pravne varnosti, enotne uporabe prava in razvoj prava preko sodne prakse.

4. Predlog je utemeljen.

5. V skladu s prvim odstavkom 367.a člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP, Ur. l. RS, št. 26/99 s spremembami) Vrhovno sodišče dopusti revizijo, če je od njegove odločitve mogoče pričakovati odločitev o pravnem vprašanju, ki je pomembno za zagotovitev pravne varnosti, enotne uporabe prava ali za razvoj prava preko sodne prakse. Sodišče dopusti revizijo zlasti v primerih, če gre za pravno vprašanje, glede katerega odločitev sodišča druge stopnje odstopa od sodne prakse Vrhovnega sodišča ali če gre za pravno vprašanje, glede katerega sodne prakse Vrhovnega sodišča ni, še zlasti, če sodna praksa višjih sodišč ni enotna ali če gre za pravno vprašanje, glede katerega sodna praksa Vrhovnega sodišča ni enotna.

6. Vrhovno sodišče ugotavlja, da so podani v prvem odstavku 367.a člena ZPP navedeni razlogi za dopustitev revizije, zato je revizijo dopustilo glede vprašanja, ki je opredeljeno v izreku.


Zveza:

ZPP člen 367a, 367a/1. ZJU člen 128, 128/6.

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
26.07.2016

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExMzk1OTMw