<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Upravno sodišče
Javne finance

UPRS sodba II U 386/2015
ECLI:SI:UPRS:2016:II.U.386.2015

Evidenčna številka:UM0012799
Datum odločbe:21.12.2016
Senat, sodnik posameznik:Majda Kovačič (preds.), Melita Ambrož (poroč.), Vlasta Švagelj Gabrovec
Področje:DAVKI - STEČAJNO PRAVO
Institut:davčna izvršba - prispevki za socialno varnost - prednostne terjatve - odpust obveznosti

Jedro

Predmet izterjave so obveznosti, ki temeljijo na obračunih, vloženih preko sistema eDavkov, ki imajo v skladu z določbo prvega in drugega odstavka 21. člena ZFPPIPP naravo prednostnih (nezavarovanih) terjatev. To pomeni, da se plačujejo prednostno, pred poplačilom navadnih (nezavarovanih) terjatev. Za tovrstne obveznosti pa odpust obveznosti ne učinkuje, kot je določeno v drugem odstavku 408. člena ZFPPIPP.

Izrek

Tožba se zavrne.

Obrazložitev

1. Prvostopenjski organ, Finančna uprava Republike Slovenije, je z izpodbijanim sklepom zoper A.A. začel davčno izvršbo dolžnega zneska obveznosti, ki znaša na dan izdaje izpodbijanega sklepa, skupaj z obračunanimi zamudnimi obrestmi in stroški sklepa, 3.398,13 EUR, ter določil način davčne izvršbe z rubežem zavezančevih denarnih prejemkov. Odločitev je prvostopenjski organ oprl na seznam izvršilnih naslovov ter določbo 143. člena Zakona o davčnem postopku (v nadaljevanju ZDavP-2).

2. Pritožbo zavezanca zoper prvostopenjski sklep je drugostopenjski organ zavrnil. Pojasnil je, da ima izpodbijani sklep vse sestavine določene v 151. člena ZDavP-2 in da se izterjujejo neplačani prispevki za socialno varnost od dohodka iz zaposlitve na podlagi obračuna davčnih odtegljajev od dohodkov iz delovnega razmerja - REK-1 za obdobje junij in julij 2010 ter iz naslova prispevkov za socialno varnost za zasebnika na podlagi obračunov prispevkov za socialno varnost za zasebnike - OPSVZ za obdobje od julija 2010 do oktobra 2010. Okrožno sodišče v Mariboru je 29. 11. 2010 začelo postopek osebnega stečaja nad dolžnikom in 11. 2. 2015 izdalo sklep o odpustu obveznosti. Glede na vsebino sklepa o odpustu obveznosti je drugostopenjski organ ugotovil, da je sodišče pritožniku odpustilo vse navadne terjatve, ki so nastale do 29. 11. 2010 in ki niso izvzete iz odpusta obveznosti po drugem odstavku 408. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (v nadaljevanju ZFPPIPP). Upoštevaje določbo 408. člena ZFPPIPP in določbo prvega odstavka 390. člena istega zakona, je pritožbeni organ ugotovil, da se od pritožnika terjajo obveznosti, ki so nastale do začetka postopka osebnega stečaja in ki jih je po samem zakonu šteti za prednostne terjatve in da na to ugotovitev ne more vplivati okoliščina, da so bile prednostne terjatve v stečajnem postopku priznane le v znesku 922,83 EUR, iz naslova dajatev do ZZZS in da so bile vse ostale terjatve priznane kot navadne.

3. Tožnik v tožbi odločitvi oporeka in navaja, da so bile njegove obveznosti 11. 2. 2015, z izdajo sklepa o odpustu obveznosti, odpuščene. Sklicuje se tudi na višino prednostnih terjatev 922,83 EUR, ki izhaja iz seznama preizkušenih terjatev in meni, da je zato izpodbijana odločitev nepravilna. Sodišču predlaga odpravo izpodbijane odločbe.

4. Tožena stranka je sodišču poslala upravne spise in odgovor na tožbo, v katerem prereka tožbene navedbe in vztraja pri razlogih iz obrazložitev upravnih odločb. Sodišču predlaga zavrnitev tožbe kot neutemeljene.

5. Tožba ni utemeljena.

6. Po presoji sodišča je odločitev organa prve stopnje, potrjena z odločitvijo organa druge stopnje, pravilna in zakonita, zato se sodišče sklicuje na razloge navedene v obrazložitvi sklepa organa prve stopnje, dopolnjene z razlogi organa druge stopnje (drugi odstavek 71. člena Zakona o upravnem sporu, v nadaljevanju ZUS-1). V zvezi s tožbenimi ugovori pa dodaja:

7. Sodišče uvodoma ugotavlja, da se v sporni zadevi izterjujejo izterjujejo neplačani prispevki za socialno varnost od dohodka iz zaposlitve na podlagi obračuna davčnih odtegljajev od dohodkov iz delovnega razmerja - REK-1 za obdobje junij in julij 2010 ter iz naslova prispevkov za socialno varnost za zasebnika na podlagi obračunov prispevkov za socialno varnost za zasebnike - OPSVZ za obdobje od julija 2010 do oktobra 2010. Gre za obveznosti, ki temeljijo na obračunih vloženih preko sistema eDavkov, ki imajo v skladu z določbo prvega in drugega odstavka 21. člena ZFPPIPP naravo prednostnih (nezavarovanih) terjatev. To pomeni, da se plačujejo prednostno, pred poplačilom navadnih (nezavarovanih) terjatev. Za tovrstne obveznosti pa odpust obveznosti ne učinkuje, kot je določeno v drugem odstavku 408. člena ZFPPIPP. Ta že od začetka uporabe tega zakona, dne 1. 10. 2008, določa, da odpust obveznosti ne učinkuje za prednostne terjatve iz prvega odstavka 390. člena tega zakona (terjatve iz prvega in drugega odstavka 21. člena tega zakona in terjatve do stečajnega dolžnika na podlagi zakonite preživnine, odškodnine za škodo, nastalo zaradi zmanjšanja življenjskih aktivnosti ali zmanjšanja ali izgube delovne zmožnosti ter odškodnine za izgubljeno preživnino zaradi smrti tistega, ki jo je dajal) in za prednostne terjatve iz prvega odstavka 21. člena tega zakona.

8. Sodišče na podlagi nespornega podatka, da je Okrožno sodišče v Mariboru 29. 11. 2010 začelo postopek osebnega stečaja nad dolžnikom in 11. 2. 2015 izdalo sklep o odpustu obveznosti, ter presoje, da se od tožnika izterjuje dolgovani znesek, na katerega odpust obveznosti ne učinkuje, zavrača tudi tožbeni ugovor, da bi prvostopenjski organ moral upoštevati končni seznam preizkušenih terjatev v delu, ki se nanaša na terjatve ZZZS, v višini 922,83 EUR.

9. Glede na navedeno je sodišče presodilo, da tožba ni utemeljena in jo je zavrnilo na podlagi prvega odstavka 63. člena ZUS-1.


Zveza:

ZFPPIPP člen 21, 408.

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
25.01.2017

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDAyMTM3