<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Upravno sodišče
Javne finance

UPRS sodba III U 314/2014
ECLI:SI:UPRS:2015:III.U.314.2014

Evidenčna številka:UN0021806
Datum odločbe:18.05.2015
Senat, sodnik posameznik:Lara Bartenjev (preds.), mag. Damjan Gantar (poroč.), Zdenka Štucin
Področje:IZVRŠILNO PRAVO
Institut:davčna izvršba - izvršba drugih denarnih nedavčnih obveznosti - izvršljivost - izpodbijanje izvršilnega naslova

Jedro

Izvršiti je mogoče le pravni naslov, ki je opremljen s klavzulo o izvršljivosti. Iz listin predloženega spisa izhaja, da je plačilni nalog opremljen s klavzulo izvršljivosti, ki je podpisana in opremljena s štampiljko.

Zoper utemeljenost samega izvršilnega naslova, to je v konkretnem primeru plačilnega naloga, je možno pravno varstvo z vložitvijo zahteve za sodno varstvo, ki se vloži pri prekrškovnem organu, na kar je bil tožnik tudi opozorjen v plačilnem nalogu.

Izrek

Tožba se zavrne.

Obrazložitev

1. Prvostopenjski organ je z izpodbijanim sklepom tožniku naložil, da je dolžan na podlagi plačilnega naloga z dne 26. 7. 2013, ki ga je izdala Policijska postaja Nova Gorica in je postal izvršljiv dne 4. 9. 2013, plačati denarno kazen v znesku 625,94 EUR in stroške izdaje tega sklepa v višini 25,00 EUR. Odločil je, da se zoper tožnika opravi izvršba z rubežem denarnih sredstev, ki jih ima pri Novi Ljubljanski banki. V obrazložitvi sklepa navaja, da je policija prvostopenjskemu organu poslala predlog za izterjavo denarne terjatve. Ker tožnik ni poravnal dolgovane denarne obveznosti, je bilo potrebno zoper njega v skladu z določbo 143. člena Zakona o davčnem postopku (v nadaljevanju ZDavP-2) začeti davčno izvršbo. V primerih, ko davčni organ na podlagi zakona izterjuje druge denarne nedavčne obveznosti, je v skladu s 146. členom ZDavP-2 izvršilni naslov med drugim tudi plačilni nalog, opremljen s potrdilom o izvršljivosti.

2. Tožnik se je zoper prvostopenjski sklep pritožil, drugostopenjski organ pa je pritožbo zavrnil, s tem da je popravil datum izvršljivosti, ki se pravilno glasi "5. 9. 2013". Drugostopenjski organ ugotavlja, da izpodbijani sklep vsebuje vse sestavine, ki jih določa 151. člen ZDavP-2. Pomanjkljivo je bil naveden le datum izvršljivosti, saj je postal plačilni nalog izvršljiv 5. 9. 2013 in ne 4. 9. 2013. Izpolnjeni so pogoji za izvršbo. Potrdilo o izvršljivosti predstavlja potrdilo v smislu 179. člena Zakona o splošnem upravnem postopku.

3. Tožnik v tožbi podrobno opisuje dogodek z dne 26. 7. 2013, zaradi katerega mu je bil izdan plačilni nalog. Navaja, da sta prišla dva policista, napisala zapisnik o dogodku in izdala položnice v vrednosti 625,00 EUR, sam nima nič pri tem, ker je bil sam napaden. Nadalje opisuje, kaj je po njegovem mnenju razlog, da je prišlo do dogodka. Smiselno predlaga, naj sodišče izpodbijani sklep odpravi, ker sam ni zagrešil prekrška.

4. Tožena stranka v odgovoru na tožbo prereka tožbene navedbe, vztraja pri razlogih iz obrazložitev upravnih aktov in navaja, da s pritožbo zoper sklep o davčni izvršbi ni možno izpodbijati samega izvršilnega naslova, ki se izvršuje. Predlaga, naj sodišče tožbo kot neutemeljeno zavrne.

5. Tožba ni utemeljena.

6. V obravnavani zadevi gre za prisilno izterjavo dolžnega zneska denarne kazni na podlagi plačilnega naloga Policijske postaje Nova Gorica. Gre za odločanje na podlagi prvega odstavka 146. člena ZDavP-2. Izterjava se uvede z izdajo sklepa o prisilni izterjavi, ki mora imeti vse v določbi 151. člena ZDavP-2 predpisane sestavine.

7. Po pregledu spisov in izpodbijanega sklepa sodišče ugotavlja, da je izpodbijani sklep zakonit in pravilen. Izčrpni in pravilni so tudi razlogi, s katerimi svojo odločitev utemeljujeta pristojna organa in jih zato sodišče ne ponavlja, temveč se nanje v skladu z 71. členom Zakona o upravnem sporu (v nadaljevanju ZUS-1) sklicuje. Izpodbijani sklep ima vse z zakonom prepisane sestavine, tudi v 3. točki 151. člena ZDavP-2 zahtevan podatek o izvršilnem naslovu z navedbo, kdaj je nastopila izvršljivost. Izvršiti je mogoče le pravni naslov, ki je opremljen s klavzulo o izvršljivosti. Iz listin predloženega spisa izhaja, da je plačilni nalog opremljen s klavzulo izvršljivosti, ki je podpisana in opremljena s štampiljko, nalog pa je postal izvršljiv dne 5. 9. 2013.

8. Glede na vse navedeno je bila po presoji sodišča odločitev prvostopenjskega organa pravilna, vsi tožbeni ugovori pa se nanašajo na samo storitev prekrška oziroma utemeljenost plačilnega naloga, tega pa v skladu z določbo petega odstavka 157. člena ZDavP-2 v postopku izvršbe ni mogoče uveljavljati. Zoper utemeljenost samega izvršilnega naslova, to je v konkretnem primeru plačilnega naloga, je možno pravno varstvo z vložitvijo zahteve za sodno varstvo, ki se vloži pri prekrškovnem organu, na kar je bil tožnik tudi opozorjen v plačilnem nalogu. Glede na navedeno je sodišče presodilo, da je tožba neutemeljena, zato jo je na podlagi prvega odstavka 63. člena ZUS-1 zavrnilo.


Zveza:

ZDavP-2 člen 146, 146/1, 151, 157, 157/5.

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
25.02.2016

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExMzkxMTU0