Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 5522cT1kYXZlayZkYXRhYmFzZSU1QlNPVlMlNUQ9U09WUyZkYXRhYmFzZSU1QlVQUlMlNUQ9VVBSUyZfc3VibWl0PWklQzUlQTElQzQlOERpJnJvd3NQZXJQYWdlPTIwJm9yZGVyPWRhdGUmZGlyZWN0aW9uPWFzYw==
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
Sodba II Ips 412/92Vrhovno sodiščeCivilni oddelek07.01.1993ničnost prodajne pogodbe za stanovanjeTožnik ne more uveljavljati ničnosti prodajne pogodbe za stanovanje, če je kot imetnik stanovanjske pravice pri sklenitvi sam sodeloval kot pogodbena stranka, ni pa poskrbel za overjeno izjavo o soglasju, da kupi solastninski delež hkrati tudi njegova izvenzakonska partnerka. Njegovo ravnanje je v nasprotju z načelom vestnosti in poštenja v pravnem prometu (12. čl. Zakona o obligacijskih razmerjih).
Sodba U 395/92-6Vrhovno sodiščeUpravni oddelek14.01.1993prometni davek - prisilna izterjavaPogoji za prisilno izterjavo prometnega davka od avtoprevozniške dejavnosti po zakonu o davkih občanov.
Sodba U 394/92-5Vrhovno sodiščeUpravni oddelek14.01.1993prometni davek - vračilo prometnega davka za uvoženi osebni avtomobilUvoženi osebni avtomobil, vložen kot kapitalski vložek, ni oproščen plačila prometnega davka.
Sodba U 433/92-7Vrhovno sodiščeUpravni oddelek22.01.1993prenehanje obratovalnice - poroštvo za poravnavo davčnih obveznostiPoroštvo v zvezi s plačilom zapadlega dolga lahko zahteva le davčni organ, odločbo o prenehanju iz obrtne dejavnosti pa izda pristojni občinski upravni organ (5. točka 97. člen DZ). Za poroštveno izjavo morajo biti izpolnjeni posebni pogoji.
Sodba U 215/92-6Vrhovno sodiščeUpravni oddelek01.02.1993davek od dohodkov iz gospodarske dejavnostiOsebno vozilo je lahko osnovno sredstvo obratovalnice, če je njegova uporaba namenjena poslovanju obratovalnice.
Sodba U 362/92-6Vrhovno sodiščeUpravni oddelek04.02.1993davek na darilo - razveljavitev darilne pogodbe in vrnitev nepremičnine - plačilo davkaVrnitev nepremičnin na podlagi sporazumne razveljavitve darilne pogodbe zaradi nehvaležnosti ni darilo, temveč prenehanje pravne podlage.
Sodba U 446/92-8Vrhovno sodiščeUpravni oddelek11.02.1993naknadna odmera temeljnega prometnega davkaPo uveljavitvi predpisov o deviznem postopku se za naknadno odmero prometnega davka uporabljajo carinski predpisi.
Sodba U 253/92-7Vrhovno sodiščeUpravni oddelek18.02.1993davek od dohodka iz gospodarske dejavnosti - zavezanec za davke in prispevkeDavčni zavezanec in zavezanec za prispevke od dohodka iz gospodarske dejavnosti je nosilec obrti.
Sodba U 447/92-8Vrhovno sodiščeUpravni oddelek04.03.1993temeljni prometni davek - naknadna odmeraDo uveljavitve predpisov o davčnem postopku se za naknadno odmero prometnega davka uporabljajo pravila postopka carinskega zakona.
Sodba U 410/92-4Vrhovno sodiščeUpravni oddelek04.03.1993plačilo zamudnih obresti po odpravi odmerne odločbeZ odpravo odločbe o odmeri davka so odpravljene vse pravne posledice, zato zavezanca ne morejo zadeti posledice zamude po tej odločbi.
Sodba U 418/92-7Vrhovno sodiščeUpravni oddelek05.03.1993uporaba dislociranega poslovnega prostoraZ odločbo o uporabi dislociranega poslovnega prostora se lahko dovoli uporaba poslovnega prostora le za opravljanje dejavnosti, v okviru obrtnega dovoljenja.
Sodba U 224/92-4Vrhovno sodiščeUpravni oddelek05.03.1993davek od dobička iz kapitala - valorizacija vrednosti nepremičninePri odmeri davka od dobička iz kapitala upravni organ zaradi ugotovitve davčne osnove valorizira vrednost nepremičnine v času pridobitve za čas do prodaje s koeficientom rasti cen na drobno objavljen v Uradnem listu RS. Če upravni organ zaradi lažjega izračunavanja valorizirane vrednosti nepremičnine za daljše obdobje, uporablja drug način izračuna, ga mora obrazložiti tako, da bo iz obrazložitve razvidno, da so bili pri izračunu upoštevani koeficienti rasti cen in kateri.
Sodba Ur 23/92Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek12.03.1993davek od storitev pri zakupu - leasingLeasing je glede davka na promet storitev izenačen z zakupom.
Sodba Ur 21/92Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek12.03.1993oprostitev plačila prometnega davkaProdaja se ne šteje za promet proizvodov za končno potrošnjo če se opravi na podlagi pisne naročilnice, ob obvezni izdaji računa in ob brezgotovinskem plačilu z virmanom z žiro računa kupca na žiro račun prodajalca.
Sodba Ur 12/92Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek12.03.1993oprostitev plačila prometnega davkaPlačilo prometnega davka je pravilo. Prodajalec, ki želi izkoristiti izjemo, ko zakon v določenih primerih prodaje proizvodov ne šteje za promet, od katerega je treba plačati davke, pa mora ravnati natančno tako, kot določa zakon v 6. členu.
Sodba Ur 11/92Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek12.03.1993prejemki, oproščeni davkaOproščena davka je lahko samo socialna pomoč, namenjena prejemniku glede na njegov osebni socialni položaj, ne morejo pa biti deležni davčne oprostitve prejemki vseh delavcev v podjetju, izplačani v enakih zneskih ne glede na socialni položaj vsakega od njih.
Sodba Ur 20/92Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek12.03.1993davek od storitev pri zakupu - leasing1. leasing je posebna oblika zakupa 2. leasing kot posebna oblika zakupa je storitev, od katere se plačuje davek od prometa storitev 3. davčna osnova je celotno plačilo za opravljeno storitev 4. v leasing se lahko daje predmete, ki jih je dajalec leasinga sam vzel v leasing (podzakup) 5. začasen uvoz avtomobilov na podlagi pogodbe o leasingu zavezuje jemalca leasinga k plačilu davka od prometa proizvodov, dajanje teh avtomobilov naprej v leasing pa zavezuje isto osebo sedaj kot dajalca leasinga k plačilu davka od prometa storitev dajanja stvari v leasing.
Sodba Ur 18/92Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek12.03.1993davek od storitev - rent-a-car - prevozna storitev - storitev dajanja v zakup - upravičenja SDKRent-a-car je zakup. SDK je tudi po osamosvojitvi RS upravičen kontrolirati pravilnost finančno-materialnega poslovanja podjetij.
Sodba Ur 26/92Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek12.03.1993revizija zoper dokončno odločbo SDKV revizijskem postopku zoper dokončno odločbo SDK, niti v takem postopku sledečem računskem upravnem sporu ni mogoče uveljavljati zmotne oz. nepopolne ugotovitve dej. stanja. Prispevke po zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, zdravstvenem varstvu in zaposlovanju ter davek po zakonu o dohodnini je treba obremeniti in plačati od celotnega izplačila bruto osebnega dohodka, kot je to izkazano v izplačilnih listah, ne glede na to, če je bil osebni dohodek izplačan deloma v vrednostnih bonih.
Sodba Ur 22/92Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek12.03.1993davek od storitev pri zakupu - leasingLeasing je posebna oblika zakupa. Zato je bilo treba tudi v letih 1990 in 1991 plačati od plačil za storitve dajanje predmetov v leasing davek od prometa storitev.

Izberi vse|Izvozi izbrane