<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Delovno-socialni oddelek

VSRS sodba VIII Ips 170/2014
ECLI:SI:VSRS:2014:VIII.IPS.170.2014

Evidenčna številka:VS3006251
Datum odločbe:18.11.2014
Opravilna številka II.stopnje:VDSS Psp 164/2014
Senat:Miran Blaha (preds.), Marjana Lubinič (poroč.), mag. Marijan Debelak, dr. Mateja Končina Peternel, mag. Ivan Robnik
Področje:SOCIALNO ZAVAROVANJE - INVALIDI - UPRAVNI POSTOPEK
Institut:obnova postopka - predlog za obnovo postopka - pogoji za obnovo postopka - rok za vložitev predloga

Jedro

Glede na določbo četrtega odstavka 263. člena ZUP je revidentov predlog prepozen, saj je bil vložen po izteku 3-letnega objektivnega roka za obnovo postopka, ki teče od dokončnosti citirane odločbe tožene stranke. Zato je bil njegov predlog pravilno zavržen v skladu z drugim odstavkom 267. člena ZUP.

Izrek

Revizija se zavrne.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je zavrnilo tožbeni zahtevek za odpravo odločb tožene stranke z dne 26. 4. 2013 in 29. 11. 2012 in za obnovo postopka glede odločb tožene stranke z dne 22. 5. 2009 in 22. 7. 2009. Ugotovilo je, da je bila tožnikova zahteva za priznanje pravic iz invalidskega zavarovanja zavrnjena z odločbama tožene stranke 22. 5. 2009 in 22. 7. 2009; slednja pa je bila vročena tožniku 25. 7. 2009. Tožnikov predlog z dne 23. 11. 2012 s priloženo medicinsko dokumentacijo za obnovo postopka o priznanju pravic iz invalidskega zavarovanja je prepozen, zato je bil z izpodbijanima odločbama njegov predlog pravilno zavržen po določbi četrtega odstavka 263. člena v zvezi z drugim odstavkom 267. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP, Ur. l. RS, št. 80/99 in naslednji).

2. Sodišče druge stopnje se je strinjalo z dejanskimi razlogi in pravno presojo prvostopenjskega sodišča, zato je zavrnilo tožnikovo pritožbo in potrdilo sodbo sodišča prve stopnje.

3. Zoper pravnomočno sodbo sodišča druge stopnje je tožnik vložil revizijo zaradi zmotne uporabe materialnega prava in bistvenih kršitev določb pravdnega postopka. Navaja, da ga sodišče ni zaslišalo, da bi s tem preverilo tožbene navedbe. Vso dokumentacijo je s pomočjo pooblaščenca prejel šele 21. 11. 2012, zato je bil predlog za obnovo postopka vložen pravočasno. Sodišče bi moralo pridobiti njegov zdravstveni karton in postaviti izvedenca medicinske stroke, ki bi ugotovil, da je invalidnost posledica delovne nesreče v letu 1958.

4. Revizija ni utemeljena.

5. Revizija je izredno pravno sredstvo zoper pravnomočno sodbo, izdano na drugi stopnji (prvi odstavek 367. člena Zakona o pravdnem postopku - ZPP). Revizijsko sodišče preizkusi izpodbijano sodbo samo v tistem delu, v katerem se izpodbija z revizijo, in v mejah razlogov, ki so v njej navedeni (prvi odstavek 371. člena ZPP).

6. Revidentu je bila dokončno zavrnjena zahteva za priznanje pravic iz invalidskega zavarovanja z odločbo tožene stranke z dne 22. 7. 2009, s katero je drugostopenjski organ zavrnil njegovo pritožbo zoper prvostopenjsko zavrnilno odločbo z dne 27. 5. 2009. Revidentu je bila drugostopenjska odločba vročena 25. 7. 2009. Sodnega varstva ni uveljavljal, zato je postala tudi pravnomočna. Dne 23. 11. 2012 je vložil pri toženi stranki predlog za obnovo dokončno zaključenega postopka z odločbo z dne 22. 7. 2009. V predlogu za obnovo postopka je navedel, da je šele 21. 11. 2012 pridobil medicinsko dokumentacijo, s čimer je pridobil nove dokaze, ki bi lahko pripeljali do drugačne odločbe (1. točka 260. člena ZUP).

7. Glede na določbo četrtega odstavka 263. člena ZUP je revidentov predlog prepozen, saj je bil vložen po izteku 3-letnega objektivnega roka za obnovo postopka, ki teče od dokončnosti citirane odločbe tožene stranke. Zato je bil njegov predlog pravilno zavržen v skladu z drugim odstavkom 267. člena ZUP.

8. Revident zadostno ne konkretizira kršitev pravdnega postopka, ki naj bi jih sodišče storilo, ko ni izvedlo dokazov. Sicer pa glede na revizijske navedbe revidentovo zaslišanje in izvedba dokazov o utemeljenosti (ne)priznanja pravice iz invalidskega zavarovanja niti ne bi mogla vplivati na odločitev o zakonitosti predloga za obnovo.

9. Glede na navedeno in v skladu s 378. členom ZPP je revizijsko sodišče revizijo zavrnilo kot neutemeljeno.


Zveza:

ZUP člen 260, 263, 263/4, 267, 267/2.
Datum zadnje spremembe:
18.12.2014

Opombe:

P2RvYy0yMDEyMDMyMTEzMDczMjgy