<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Upravni oddelek

VSRS Sklep X DoR 158/2018-4
ECLI:SI:VSRS:2019:X.DOR.158.2018.4

Evidenčna številka:VS00023198
Datum odločbe:03.04.2019
Opravilna številka II.stopnje:UPRS Sodba I U 653/2017
Datum odločbe II.stopnje:12.06.2018
Senat:Peter Golob (preds.), dr. Erik Kerševan (poroč.), Brigita Domjan Pavlin
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO - DAVKI - UPRAVNI SPOR
Institut:dopuščena revizija - davek na dodano vrednost (DDV) - finančni najem - sale and lease back - dvakratna prodaja

Jedro

Revizija se dopusti glede vprašanja:

- ali se pravni posel prodaje in takojšnjega finančnega najema, ki se izvede med istima pogodbenima strankama (t.i. sale and lease back) z vidika DDV pravil kvalificira kot dvakratna prodaja blaga ali kot posel dajanja kredita?

Izrek

Revizija se dopusti glede vprašanja, ali se pravni posel prodaje in takojšnjega finančnega najema, ki se izvede med istima pogodbenima strankama (t.i. sale and lease back) z vidika DDV pravil kvalificira kot dvakratna prodaja blaga ali kot posel dajanja kredita?

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je s sodbo zavrnilo tožnikovo tožbo zoper odločbo Republike Slovenije, Ministrstva za finance, Finančne uprave Republike Slovenije,št. DT 0610-11671/2015-7 08-530-15 z dne 20. 4. 2016, in odločilo, da vsaka stranka trpi svoje stroške postopka. V zvezi z ugovorom, da naj bi šlo pri poslih prodaje in povratnega najema (sale and lease-back poslih), kakršen je obravnavani, za enotno finančno transakcijo, ki je po alineji a) 4. točke 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) oproščena DDV, zaradi česar bi moral davčni organ tožniku priznati pravico do popravka (zmanjšanja) obračunanega DDV od zadevne prodaje nepremičnin v obračunu za davčno obdobje september 2007, se je sodišče prve stopnje sklicevalo na stališče davčnih organov. Pojasnilo je, da je pravna in vsebinska povezanost prodajne pogodbe in pogodbe o finančnem leasingu nedvomna in hkrati razvidna že iz samih pogodb, vendar pa ta povezanost še ne pomeni, da ni prišlo do dveh dobav v smislu6. člena ZDDV-1, ki sta obe predmet obdavčitve z DDV.

2. Tožnik (v nadaljevanju predlagatelj) je zoper sodbo sodišča prve stopnje vložil predlog za dopustitev revizije. Pomembnost predlaganih vprašanj je utemeljeval s pomenom za sodno prakso, ki presega pomen konkretne zadeve.

3. Predlog je delno utemeljen.

4. Vrhovno sodišče je ugotovilo, da je glede vprašanja, navedenega v izreku tega sklepa, izpolnjen pogoj za dopustitev revizije iz prvega odstavka 367.a člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP). Sodišče Evropske unije je namreč v zadevi C-201/18 z dne 27. 3. 2019, Mydibel SA proti Belgiji, podalo odgovore na predhodna vprašanja, ki razlagajo upoštevne člene Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. 11. 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost, ki bi lahko bili podlaga tudi za odločitev o dopuščenem pomembnem pravnem vprašanju v naknadnem revizijskem postopku. Ker gre za pravno vprašanje, glede katerega sodne prakse Vrhovnega sodišča ob upoštevanju stališč iz navedene sodbe Sodišča Evropske unije še ni, je revizijo na podlagi tretjega odstavka 367.c člena ZPP dopustilo.

5. Drugi predlagani pravni vprašanji nista pomembni pravni vprašanji v smislu 367.a člena ZPP.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 367a, 367a/1, 367c, 367c/3
Datum zadnje spremembe:
11.06.2019

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDI5MTk2