<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Upravno sodišče
Upravni oddelek

UPRS Sklep I U 1530/2018-4
ECLI:SI:UPRS:2018:I.U.1530.2018.4

Evidenčna številka:UP00013639
Datum odločbe:13.07.2018
Senat, sodnik posameznik:Lara Bartenjev
Področje:IGRE NA SREČO
Institut:nadzor nad prirejanjem iger na srečo - omejitev dostopa do spletne strani

Jedro

Z odločbo, ki je priložena predlogu in na katero se predlagatelj sklicuje, so po presoji sodišča izkazana dejstva, ki jih predlagatelj zatrjuje. To je, da je gospodarski družbi B. s sedežem na naslovu ..., kot zavezanki z izvršljivo odločbo prepovedano prirejanje iger na srečo v Republiki Sloveniji. Predlagatelj je predlog oprl še na ugotovitev dejstev v postopku nadzora prirejanja iger na srečo po internetu oziroma drugih telekomunikacijskih sredstvih, in sicer da (namreč) zavezanka navedene odločbe ne izvrši.

Izrek

Predlogu se ugodi tako, da se nasprotni stranki A., odredi:

I. da mora naslednji dan po pravnomočnosti tega sklepa omejiti dostop do spletne strani ...com, in sicer s preusmeritvijo na drugo spletno stran na način, da se na DNS strežnikih, ki jih ima ponudnik storitev informacijske družbe v lasti ali v upravljanju, onemogoči pretvorba tekstovnega spletnega naslova ...com v pravi IP naslov tako, da vrne IP naslov spletne strani ...si, ter

II. da mora v roku 8 dni po omejitvi dostopa do spletnih strani Posebnemu davčnemu uradu poslati poročilo o izvedbi naloženega ukrepa z navedbo imen in IP naslovov DNS strežnikov, na katerih je nasprotna stranka izvršila naloženi ukrep preusmeritve.

Obrazložitev

1. Predlagatelj svoj predlog utemeljuje z navedbami, da je v okviru postopka nadzora prirejanja iger na srečo po internetu oziroma drugih telekomunikacijskih sredstev ugotovil, da v Republiki Sloveniji preko interneta na spletnem naslovu ...com družba B. s sedežem na naslovu ..., še vedno prireja igre na srečo brez dovoljenja oziroma koncesije Vlade Republike Slovenije. Trdi, da je navedeni družbi z odločbo prepovedal prirejanje iger na srečo v Republiki Sloveniji. Nadalje trdi, da zavezanka odločbe, ki je izvršljiva, ni izvršila, čeprav bi to lahko storila, in sicer da dejavnosti ne bi več opravljala v Republiki Sloveniji, tako da bi npr. izvršila tehnične in organizacijske ukrepe, kot so blokada slovenskih IP naslovov, umaknila informacije v slovenskem jeziku, preprečila prijave v sistem igralcem s prebivališčem Republiki Sloveniji. Zato predlaga ukrep omejitve na način, opredeljen v Zakonu o igrah na srečo (v nadaljevanju ZIS). Ob upoštevanju načela sorazmernosti predlaga, da se nasprotni stranki odredi, da naslednji dan po pravnomočnosti odločbe omeji dostop do navedene spletne strani, in sicer na način, ki je zanjo najmanj obremenjujoč in ima najmanj stranskih učinkov, to je z onemogočitvijo pretvorbe tekstovnega spletnega naslova ...com v IP naslov na DNS strežnikih, ki jih ima v lasti ali upravljanju, s preusmeritvijo na IP naslov spletne strani ...si, na kateri je objavljena informacija o preusmeritvi in razlog zanjo. Hkrati predlaga, da se nasprotni stranki odredi, da mora v osmih dneh po omejitvi dostopa do spletne strani predlagatelju poslati poročilo o izvedbi naloženega ukrepa z navedbo imen in IP naslovov DNS strežnikov, na katerih je ponudnik izvršil naloženi ukrep preusmeritve.

2. Nasprotna stranka je predlog prejela 12. 7. 2018 in v odrejenem roku nanj ni odgovorila.

3. Predlog je utemeljen v obsegu in na način, kot je razvidno iz izreka in obrazloženo v nadaljevanju.

4. Po 107. a členu ZIS lahko sodišče, če zavezanec iz odločbe o prepovedi prirejanja iger na srečo te ne izvrši, na predlog nadzornega organa (zdaj Finančna uprava RS, Posebni finančni urad) ponudniku storitev informacijske družbe odredi omejitev dostopa do spletnih strani, preko katerih se prirejajo spletne igre na srečo brez koncesije vlade (prvi in drugi odstavek). V predlogu mora biti ob upoštevanju načela sorazmernosti in v okviru tehničnih možnosti določen obseg omejitve in način njene izvršitve (tretji odstavek). Omejitev dostopa do spletnih strani se lahko izvrši le v obsegu, ki je nujno potreben za izvršitev odločbe o prepovedi prirejanja igre na srečo, in na način, ki je najmanj obremenjujoč za ponudnika storitev informacijske družbe (četrti odstavek).

5. Z odločbo, ki je priložena predlogu in na katero se predlagatelj sklicuje, so po presoji sodišča izkazana dejstva, ki jih predlagatelj zatrjuje. To je, da je gospodarski družbi B. s sedežem na naslovu ..., kot zavezanki z izvršljivo odločbo prepovedano prirejanje iger na srečo v Republiki Sloveniji. Predlagatelj je predlog oprl še na ugotovitev dejstev v postopku nadzora prirejanja iger na srečo po internetu oziroma drugih telekomunikacijskih sredstvih, in sicer da (namreč) zavezanka navedene odločbe ne izvrši. Vsa navedena dejstva pa predstavljajo dejansko podlago, ki glede na citirano zakonsko določbo prvega odstavka 107. a člena ZIS sodišču dopušča, da nasprotni stranki odredi omejitev dostopa do spletnih strani, preko katerih se prirejajo spletne igre na srečo brez koncesije vlade. Navedena dejstva in dejstvo, da je nasprotna stranka ponudnik storitev informacijske družbe, s strani nasprotne stranke niso prerekana.

6. Po presoji sodišča sta tudi v predlogu predlagana obseg omejitve dostopa do spletne strani in način izvršitve podana ob upoštevanju načela sorazmernosti in v okviru tehničnih možnosti, saj je predlagatelj predlagani obseg omejitve in način izvršitve utemeljil z upoštevanjem okoliščin, ki jih določa ZIS v navedeni določbi (da je predlagani obseg nujno potreben in da je način izvršitve za nasprotno stranko kot ponudnika storitev informacijske družbe najmanj obremenjujoč in z najmanj stranskimi učinki). Tudi teh ocen nasprotna stranka ne prereka.

7. Ker dejstva in dokazi, ki jih je navedel oziroma predložil predlagatelj, odreditev predlagane omejitve dostopa do spletnih strani na podlagi prvega odstavka 107. a člena ZIS dopuščajo, nasprotna stranka pa tudi ni podala navedb oziroma dokazov, ki bi temu nasprotovali, je sodišče predlogu predlagatelja ugodilo.

8. Sodišče je sledilo predlogu, da se kot rok za izvršitev naložene obveznosti določi naslednji dan po pravnomočnosti tega sklepa. Ob upoštevanju določb drugega in četrtega odstavka 111. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi s prvim odstavkom 22. člena Zakona o upravnem sporu (ZUS-1) namreč sodi, da ta rok za nasprotno stranko, ki ni navedla ničesar, kar bi ji preprečevalo izpolnitev obveznosti v relativno kratkem predlaganem roku, ne pomeni nesorazmernega bremena.

9. Sodišče je sledilo predlogu tudi v delu, da se nasprotni stranki odredi, da mora predlagatelju poslati poročilo o izvršenem ukrepu, saj je štelo, da gre za nujno informacijo, ki mora biti predlagatelju zagotovljena zaradi izvajanja nadzora v skladu z določbami ZIS.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o igrah na srečo (1995) - ZIS - člen 107
Datum zadnje spremembe:
28.08.2018

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDIxMDY1