<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Upravni oddelek

VSRS Sklep X DoR 190/2019-3
ECLI:SI:VSRS:2020:X.DOR.190.2019.3

Evidenčna številka:VS00033995
Datum odločbe:20.05.2020
Opravilna številka II.stopnje:UPRS Sodba I U 1441/2017
Datum odločbe II.stopnje:17.09.2019
Senat:dr. Erik Kerševan (preds.), Brigita Domjan Pavlin (poroč.), Marko Prijatelj
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO - DAVKI - UPRAVNI SPOR
Institut:predlog za dopustitev revizije - odmera akontacije dohodnine od dohodka - davčna obveznost - obrestovanje - zamudne obresti od odmerjene davčne obveznosti - obrestna mera - časovna veljavnost procesnega zakona - pomembno pravno vprašanje izkazano - vprašanje, pomembno za razvoj prava prek sodne prakse

Jedro

Revizija se dopusti glede vprašanja, ali se tudi davčne obveznosti, ki jih je davčni organ v postopku davčnega nadzora ugotovil po 1. 1. 2017, obrestujejo po 7% obrestni meri (kot jo določa z ZDavP-2J spremenjena določba 95. člena ZDavP-2), čeprav je rok za plačilo tega davka potekel že pred 1. 1. 2017?

Izrek

Revizija se dopusti glede vprašanja:

Ali se tudi davčne obveznosti, ki jih je davčni organ v postopku davčnega nadzora ugotovil po 1. 1. 2017, obrestujejo po 7% obrestni meri (kot jo določa z ZDavP-2J spremenjena določba 95. člena ZDavP-2), čeprav je rok za plačilo tega davka potekel že pred 1. 1. 2017?

Obrazložitev

1. Z izpodbijano sodbo je sodišče prve stopnje na podlagi prvega odstavka 63. člena Zakona o upravnem sporu (v nadaljevanju ZUS-1) zavrnilo tožnikovo tožbo zoper odločbo Finančne uprave Republike Slovenije, št. DT 0610-13850/2015-34 z dne 30. 1. 2017, s katero so bili tožniku za obdobje od 1. 2. 2013 do 30. 6. 2015 odmerjeni akontacija dohodnine od dohodkov iz zaposlitve in prispevki za socialno varnost (točke I/1 in I/2-10 izreka) ter obresti za čas od poteka roka za plačilo davka in prispevkov do dneva izdaje odločbe, obračunane po obrestni meri 7% letno. Zoper prvostopenjsko odločbo je tožnik vložil pritožbo, ki jo je Ministrstvo za finance z odločbo, št. DT 499-02-7/2017-5 z dne 31. 5. 2017, kot neutemeljeno zavrnilo.

2. Iz obrazložitve sodbe sodišča prve stopnje izhaja, da je sodišče kot pravilno sprejelo tudi stališče toženke, da se obresti od davčnih obveznosti, ki so ugotovljene v postopku davčnega nadzora, obračunajo po, v času izdaje odločbe davčnega organa prve stopnje veljavnem 95. členu Zakona o davčnem postopku (v nadaljevanju ZDavP-2), ki po spremembi z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (v nadaljevanju ZDavP-2J) določa: "Kadar davčni organ v postopku davčnega nadzora ugotovi davčno obveznost, se za čas od poteka roka za plačilo davka oziroma od poteka roka za vložitev davčne napovedi oziroma od dneva neupravičeno vrnjenega davka, iz razlogov, ki so na strani zavezanca za davek, do izdaje odločbe obračunajo obresti po obrestni meri 7 % letno. Za čas od izdaje odločbe do njene izvršljivosti ne tečejo obresti." Pri tem se je prvostopenjsko sodišče oprlo na prvi odstavek (prehodne določbe) 71. člena ZDavP-2J, da se zadeve, glede katerih je postopek ob začetku uporabe tega zakona v teku, končajo po tem zakonu. Ker se to nanaša tako na uporabo postopkovnih kot materialnopravnih določb zakona, je po presoji prvostopenjskega sodišča tožena stranka tožniku utemeljeno obračunala obresti za čas od poteka roka za plačilo obveznosti do izdaje svoje odločbe po obrestni meri 7 % letno. Po oceni sodišča s to odločitvijo ni poseženo v tožnikove pridobljene pravice, saj o njegovi davčni obveznosti do izdaje odločbe prvostopenjskega davčnega organa še ni bilo odločeno (155. oziroma 2. člen Ustave Republike Slovenije).

3. Tožnik (v nadaljevanju predlagatelj) je zoper sodbo sodišča prve stopnje vložil predlog za dopustitev revizije po 367. členu Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP) v zvezi s prvim odstavkom 22. člena ZUS-1 in predlagal, da Vrhovno sodišče dopusti revizijo zoper izpodbijano sodbo zaradi pravnega vprašanja, o katerem se še ni izreklo, je pa pomembno za razvoj prava preko sodne prakse.

4. Predlog je utemeljen.

5. Vrhovno sodišče je presodilo, da je glede vprašanja, navedenega v izreku tega sklepa, izpolnjen pogoj za dopustitev revizije iz prvega odstavka 367.a člena ZPP v zvezi s prvim odstavkom 22. člena ZUS-1. Gre namreč za pomembno pravno vprašanje, ki se nanaša na pravilno razlago 95. člena ZDavP-2, Vrhovno sodišče pa se bo lahko opredelilo tudi do utemeljenosti predlagateljevih navedb, da je razlaga prvostopenjskega sodišča v nasprotju z določbami 2., 33. in 69. člena Ustave.

6. Sodna praksa Vrhovnega sodišča glede zastavljenega vprašanja se še ni oblikovala, odgovor pa se nedvomno nanaša na širok krog davčnih zavezancev in s tem tudi na bodočo davčno upravno in sodno prakso v velikem številu primerov.

7. Zato je Vrhovno sodišče revizijo na podlagi tretjega odstavka 367.c člena ZPP dopustilo.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o davčnem postopku (2006) - ZDavP-2 - člen 95
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (2016) - ZDavP-2J - člen 71, 71/1
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 367a, 367a/1, 367c, 367c/3
Datum zadnje spremembe:
15.06.2020

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDM3MzE3