<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Upravni oddelek

VSRS Sklep X DoR 178/2019-4
ECLI:SI:VSRS:2020:X.DOR.178.2019.4

Evidenčna številka:VS00033988
Datum odločbe:13.05.2020
Opravilna številka II.stopnje:UPRS Sodba I U 2487/2018
Datum odločbe II.stopnje:20.08.2019
Senat:dr. Erik Kerševan (preds.), mag. Tatjana Steinman (poroč.), Borivoj Rozman
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO - DAVKI - UPRAVNI SPOR
Institut:predlog za dopustitev revizije - dohodnina od dobička iz kapitala - davčna osnova - davčna izguba - prisilna poravnava - zmanjšanje osnovnega kapitala - odsvojitev kapitala - pomembno pravno vprašanje izkazano

Jedro

Revizija se dopusti glede vprašanja, ali se razveljavitev delnic zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala do vrednosti 0, do katerega pride zaradi korporacijskega prestrukturiranja v postopku prisilne poravnave, ne šteje za odsvojitev kapitala na podlagi 8. točke 95. člena ZDoh-2, ali se taka izguba delnic šteje za odsvojitev kapitala po 94. členu ZDoh-2.

Izrek

Revizija se dopusti glede vprašanja:

Ali se razveljavitev delnic zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala do vrednosti 0, do katerega pride zaradi korporacijskega prestrukturiranja v postopku prisilne poravnave, ne šteje za odsvojitev kapitala na podlagi 8. točke 95. člena ZDoh-2, ali se taka izguba delnic šteje za odsvojitev kapitala po 94. členu ZDoh-2?

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je v izpodbijani sodbi zavrnilo tožnikovo tožbo (v nadaljevanju predlagatelj) zoper odločbo Finančne uprave Republike Slovenije, št. DT 24 07544 z dne 29. 9. 2017, s katero je davčni organ odločil, da se predlagatelju dodatno odmeri dohodnino od dobička iz kapitala od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov za leto 2016 v višini 36.350,36 EUR. Navedeni davek je bil odmerjen od pozitivne davčne osnove, ki je nastala tako, da se je od dobička od prodaje delnic Zavarovalnice Triglav in od Pivovarne Laško (skupaj 147.654,42 EUR), katerih imetnik je bil predlagatelj tega predloga za dopustitev revizije, odštela izguba (2.253,00 EUR). Davčni organ pri odmeri ni upošteval dejstva, da je predlagatelj v postopku prisilne poravnave družbe Save, d. d., izgubil 500 delnic te družbe. Davčni organ druge stopnje je pritožbo tožnika glede neupoštevanja izgube delnic kot davčno priznane izgube zavrnil z odločbo, št. DT-499-05-147/2017-2 z dne 12. 11. 2018.

2. Upravno sodišče je potrdilo odločitev davčnih organov, in sicer da takšno zmanjšanje predlagateljevih delnic do 0 (nič) zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala na 0 (nič) v postopku prisilne poravnave ne pomeni davčno priznane izgube, saj ne gre za odsvojitev kapitala po 94. členu Zakona o dohodnini (v nadaljevanju ZDoh-2), temveč za zmanjšanje osnovnega kapitala po 8. točki 95. člena ZDoh-2, ki pa ni obdavčljivo.

3. Tožeča stranka je na Vrhovno sodišče vložila predlog za dopustitev revizije po 367. členu Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP) in predlagala, da Vrhovno sodišče dopusti revizijo zoper izpodbijano sodbo zaradi pomembnih pravnih vprašanj, s katerimi po vsebini sprašuje, ali se mora opisana situacija obravnavati kot odsvojitev kapitala po 94. členu ZDoh-2 in je zato mogoče uveljavljati izgubo ali pa gre za zmanjšanje osnovnega kapitala (za namen pokritja izgub) in se izguba ne more uveljavljati.

4. Predlog za dopustitev revizije je delno utemeljen.

5. Vrhovno sodišče je ugotovilo, da so pogoji za dopustitev revizije iz prvega odstavka 367.a člena ZPP glede vprašanja, navedenega v izreku tega sklepa, izpolnjeni, zato je v tem obsegu predlogu tožeče stranke za dopustitev revizije ugodilo (tretji odstavek 367.c člena ZPP). Gre za pomembno pravno vprašanje, ki se nanaša na razlago 94. člena in 8. točke 95. člena ZDoh-2, tudi v korelaciji do načela enakosti pred zakonom (drugi odstavek 14. člena Ustave Republike Slovenije) o katerem Vrhovno sodišče, ob takih okoliščinah, kot izhajajo iz primera, še ni odločalo. Rešitev tega pravnega vprašanja bo prispevala k zagotovitvi pravne varnosti in k enotni uporabi prava. V preostalem delu revizije ni dopustilo, ker za to niso izpolnjeni zakonski pogoji.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o dohodnini (2006) - ZDoh-2 - člen 94, 95, 95-8
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 367a, 367a/1, 367c, 367c/3
Datum zadnje spremembe:
12.06.2020

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDM3Mjg5