<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Upravni oddelek

VSRS Sklep X DoR 175/2019
ECLI:SI:VSRS:2020:X.DOR.175.2019

Evidenčna številka:VS00032874
Datum odločbe:13.02.2020
Opravilna številka II.stopnje:UPRS Sodba I U 1139/2018
Datum odločbe II.stopnje:20.08.2019
Senat:dr. Erik Kerševan (preds.), mag. Tatjana Steinman (poroč.), Borivoj Rozman
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO - DAVKI - UPRAVNI SPOR
Institut:dopuščena revizija - zavarovanje izpolnitve in plačila davčne obveznosti - davčna obveznost - ugotovitev davčne obveznosti - obračunavanje in plačevanje davčnih obveznosti - vprašanje, pomembno za razvoj prava prek sodne prakse

Jedro

Revizija se dopusti glede vprašanja, ali pojem davčne obveznosti po tretjem odstavku 111. člena ZDavP-2 (zavarovanje izpolnitve in plačila davčne obveznosti) obsega poleg davka (glavnice) tudi obresti, obračunane v postopku davčnega nadzora (95. člen ZDavP-2).

Izrek

Revizija se dopusti glede vprašanja:

Ali pojem davčne obveznosti po tretjem odstavku 111. člena ZDavP-2 (zavarovanje izpolnitve in plačila davčne obveznosti) obsega poleg davka (glavnice) tudi obresti, obračunane v postopku davčnega nadzora (95. člen ZDavP-2)?

Obrazložitev

1. Upravno sodišče Republike Slovenije je na podlagi prvega odstavka 63. člena Zakona o upravnem sporu (ZUS-1) zavrnilo tožbo tožnika zoper sklep Finančne uprave Republike Slovenije, št. DT 0610-1781/2017-26-01314-11 z dne 12. 1. 2018, s katerim je davčni organ tožniku naložil, da za zavarovanje izpolnitve davčne obveznosti po odločbi, ki mu bo izdana v postopku ponovnega davčnega inšpekcijskega nadzora davka od dohodkov pravnih oseb, predloži instrument zavarovanja, ki zagotavlja izpolnitev davčne obveznosti v višini 170.016,27 EUR.

2. Iz sodbe izhaja, da je davčni organ ugotovil verjeten obstoj davčne obveznosti, ki brez obresti znaša 660.076,38 EUR. Za plačilo navedene obveznosti bo tožniku izdana odmerna odločba, v kateri bodo obračunane tudi obresti po 95. členu Zakona o davčnem postopku (v nadaljevanju ZDavP-2). Navedene obresti do predvidenega datuma izdaje odločbe, tj. 25. 1. 2018, znašajo 200.128,66 EUR, od katerih je bil znesek 30.112,39 EUR že plačan po prvotni odločbi, neporavnan pa ostaja znesek 170.016,27 EUR, ki je predmet zavarovanja. Pojem davčne obveznosti iz tretjega odstavka 111. člena ZDavP-2 sodišče prve stopnje ob upoštevanju drugega in četrtega odstavka 3. člena ZDavP-2 razloži tako, da navedeni pojem zajema tako davek (glavnico) kot pripadajoče dajatve, med katere spadajo tudi obresti. Zato se sklep lahko izda tudi za zavarovanje izpolnitve obveznosti iz naslova neplačanih obresti, ne zgolj glavnice.

3. Tožnik nasprotuje takšni razlagi določb ZDavP-2, zato je na Vrhovno sodišče vložil predlog za dopustitev revizije po 367. členu Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP) v zvezi s prvim odstavkom 22. člena ZUS-1 in predlagal, naj Vrhovno sodišče dopusti revizijo glede več pomembnih pravnih vprašanj.

4. Predlog za dopustitev revizije je delno utemeljen.

5. Vrhovno sodišče je ugotovilo, da so pogoji za dopustitev revizije iz prvega odstavka 367.a člena ZPP glede vprašanja, navedenega v izreku tega sklepa, izpolnjeni, zato je predlogu tožnika za dopustitev revizije v tem delu ugodilo (tretji odstavek 367.c člena ZPP). Vprašanje se nanaša na razlago določbe 111. člena ZDavP-2 glede izdaje sklepa o zavarovanju izpolnitve davčne obveznosti v povezavi z obrestmi, ki jih davčni organ po določbi 95. člena ZDavP-2 obračuna v postopku davčnega inšpekcijskega nadzora za čas do izdaje odmerne odločbe. Odgovor na navedeno vprašanje je pomemben za enotnost in razvoj sodne prakse glede uporabe določb ZDavP-2, saj davčni organi sklep o zavarovanju izpolnitve davčnih obveznosti izdajo v mnogih sporih davčnih zavezancev, nanj pa Vrhovno sodišče še ni odgovorilo.

6. V preostalem delu Vrhovno sodišče revizije ni dopustilo, saj za to niso izpolnjeni zakonski pogoji.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o davčnem postopku (2006) - ZDavP-2 - člen 3, 3/2, 3/4, 95, 111, 111/3
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 367a, 367a/1, 367c, 367c/3
Datum zadnje spremembe:
01.06.2020

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDM2NzEz