<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Upravni oddelek

VSRS Sklep X DoR 10/2018-3
ECLI:SI:VSRS:2018:X.DOR.10.2018.3

Evidenčna številka:VS00011278
Datum odločbe:11.04.2018
Opravilna številka II.stopnje:Sodba UPRS I U 501/2016
Datum odločbe II.stopnje:05.12.2017
Senat:Peter Golob (preds.), dr. Erik Kerševan (poroč.), Brigita Domjan Pavlin
Področje:DAVKI - UPRAVNI SPOR
Institut:dopuščena revizija - davki - odkup odpadnih surovin - dohodki iz drugega pogodbenega razmerja

Jedro

Revizija se dopusti glede vprašanj:

Ali se v primeru, ko fizične osebe premičnin ne odsvajajo v okviru registrirane dejavnosti, tovrstni odkup premičnin od fizičnih oseb obravnava po določbi 32. člena ali po določbi 38. člena ZDoh-2? Kateri so kriteriji, ki jih mora uporabiti davčni organ, ko odloča, ali bo določen odkup premičnin davčno obravnaval po določbi 32. člena ZDoh-2 oziroma po 38. členu ZDoh-2?

Izrek

Revizija se dopusti glede vprašanj:

Ali se v primeru, ko fizične osebe premičnin ne odsvajajo v okviru registrirane dejavnosti, tovrstni odkup premičnin od fizičnih oseb obravnava po določbi 32. člena ali po določbi 38. člena ZDoh-2? Kateri so kriteriji, ki jih mora uporabiti davčni organ, ko odloča, ali bo določen odkup premičnin davčno obravnaval po določbi 32. člena ZDoh-2 oziroma po 38. členu ZDoh-2?

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je z izpodbijano sodbo zavrnilo tožbo tožnice zoper odločbo Davčne uprave RS, št. DT 0610-58/2013 02-2001-02 z dne 12. 12. 2013, s katero je v relevantni I.2 točki izreka odločbe davčni organ prve stopnje dodatno odmeril akontacijo dohodnine od dohodkov iz drugega pogodbenega razmerja za leto 2012 od davčne osnove 846.407,43 EUR po stopnji 25 % v znesku 211.601,88 EUR in pripadajoče obresti v znesku 2.022,31 EUR. V II. točki izreka je davčni organ prve stopnje ugotovil, da je bil dodatno odmerjen davek s pripadajočimi obrestmi plačan 28. 5. 2013. Davčni organ druge stopnje je pritožbo tožnice z odločbo št. DT 499-16-33/2014-3 z dne 24. 2. 2016 zavrnil.

2. Iz sodbe sodišča prve stopnje izhaja, da je tožnica v letu 2012 od fizičnih oseb odkupovala odpadne surovine, pri čemer pri izplačilih dohodka fizičnim osebam ni obračunala davčnega odtegljaja, oziroma ga je obračunala zgolj nekaterim. Sodišče prve stopnje je sprejelo kot pravilno stališče davčnega organa, da se dohodki, doseženi s prodajo zbranega odpadnega materiala, pridobljenega z aktivnostjo zbiranja, pri čemer ne gre za trajno opravljanje te aktivnosti, obravnavajo kot dohodek iz drugega pogodbenega razmerja po tretjem odstavku 38. člena Zakona o dohodnini (v nadaljevanju ZDoh-2). Ne gre za prodajo premičnin, ki bi jo bilo mogoče subsumirati pod 32. člen ZDoh-2 (in posledično oprostitev plačila dohodnine). V zvezi s tožničinim sklicevanjem, da naj bi fizične osebe prodajale tudi lastne rabljene predmete, je bilo ugotovljeno, da tožnica ob odkupu odpadnih surovin od fizičnih oseb ni ugotavljala, ali gre pri tem za prodajo lastnih rabljenih predmetov ali za prodajo odpadnih surovin, pridobljenih s priložnostnim zbiranjem, niti ni o tem vodila evidenc.

3. Tožnica je na Vrhovno sodišče vložila predlog za dopustitev revizije po 367. členu Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP) v zvezi s prvim odstavkom 22. člena Zakona o upravnem sporu (v nadaljevanju ZUS-1) in predlagala, da Vrhovno sodišče dopusti revizijo zoper izpodbijano sodbo zaradi pomembnega pravnega vprašanja.

4. Predlog za dopustitev revizije je utemeljen.

5. Vrhovno sodišče je ugotovilo, da so pogoji za dopustitev revizije iz prvega odstavka 367.a člena ZPP glede vprašanj, navedenih v izreku tega sklepa, izpolnjeni, zato je predlogu tožnice za dopustitev revizije ugodilo (tretji odstavek 367.c člena ZPP). Gre namreč za medsebojno povezani pomembni pravni vprašanji, o katerih Vrhovno sodišče še ni odločalo in sta pomembni za enotnost in razvoj sodne prakse, saj se bosta lahko pojavili še v drugih postopkih pri uporabi 32. oziroma 38. člena ZDoh-2. Zadevni vprašanji po pomenu presegata s strani predlagateljice zastavljen okvir, ki se osredotoča (predvsem) na del premičnin, to je odpadne surovine. Odgovor Vrhovnega sodišča se po naravi pravnih vprašanj namreč ne more omejiti le na določeno vrsto premičnin, temveč bo v primeru vložene revizije obravnaval navedene zakonske norme, ki se nanašajo na odsvajanje oziroma odkup (vseh) premičnin v razmerju do pridobivanja dohodka iz odvisnega pogodbenega razmerja, s tem pa na veliko število primerov iz prakse davčnih organov in sodišč v upravnem sporu.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o dohodnini (2006) - ZDoh-2 - člen 32, 38
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 367a

Pridruženi dokumenti:*

Opr. št: VSRS Sklep X DoR 219/2019-3, z dne 20.05.2020, ECLI:SI:VSRS:2020:X.DOR.219.2019.3

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
10.06.2020

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDE4Mjc3