<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Upravni oddelek

Sodba U 542/93-8
ECLI:SI:VSRS:1995:U.542.93.8

Evidenčna številka:VS11607
Datum odločbe:29.03.1995
Področje:DAVKI
Institut:dohodnina

Jedro

Posebna davčna olajšava se prizna davčnemu zavezancu, če vzdržuje družinske člane, med katere pa ni mogoče šteti izvenzakonskega partnerja, ker ta v 9. členu zakona o dohodnini ni naveden med vzdrževanimi družinskimi člani.

Izrek

Tožba se zavrne.

Obrazložitev

Tožena stranka je z izpodbijano odločbo zavrnila tožničino pritožbo zoper odločbo Republiške uprave za javne prihodke, Izpostava Jesenice št.14-001622 z dne 30.10.1992, s katero ji je bila odmerjena dohodnina za leto 1991, ne da bi ji bila priznana posebna olajšava, ki jo je uveljavljala, ker vzdržuje partnerja, s katerim živi v izvenzakonski skupnosti. V obrazložitvi izpodbijane odločbe tožena stranka navaja, da tožnici navedene olajšave ni mogoče priznati, ker se po določbi 4.člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini partner v izvenzakonski skupnosti ne šteje za vzdrževanega družinskega člana.

Tožnica v tožbi navaja, da od leta 1983 živi v izvenzakonski skupnosti s S.M., s katerim ima tudi otroka. Ker je po veljavnih predpisih izvenzakonska skupnost izenačena z zakonsko zvezo, bi se moralo to upoštevati tudi pri odmeri dohodnine. Navaja še, da je njen izvenzakonski partner od leta 1991 dalje nezaposlen in sama zelo težko preživlja štiričlansko družino. Prosi za ugodno rešitev tožbe. Tožena stranka vztraja pri izpodbijani odločbi zaradi razlogov njene obrazložitve in predlaga, da sodišče tožbo zavrne kot neutemeljeno. Tožba ni utemeljena.

V obravnavanem primeru je sporna posebna olajšava, zaradi katere se po določbi 8. člena zakona o dohodnini (Ur.l.RS, št.48/90,34/91 in 14/92-p.b.) zmanjša osnova za dohodnino davčnim zavezancem, ki vzdržujejo družinske člane. Tožnica se moti, ko meni, da bi ji morala biti po tej določbi priznana posebna olajšava, ker vzdržuje partnerja, s katerim živi v izvenzakonski skupnosti in je nezaposlen. Res je sicer, da ima "izvenzakonska skupnost", ki jo zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih opredeljuje kot dalj časa trajajočo življenjsko skupnost moškega in ženske, ki nista sklenila zakonske zveze, po navedenem zakonu enake posledice kot zakonska zveza (12.člen navedenega zakona), vendar ta zakon v navedenemu členu tudi določa, da ima na drugih področjih taka skupnost pravne posledice le, če tako določa zakon, pri čemer je mišljen tisti zakon, ki ureja posamezno področje. Ker v zakonu o dohodnini med vzdrževanimi družinskimi člani, ki jih ta zakon v 9. členu taksativno našteva, "izvenzakonski partner" ni naveden, je pravilno stališče tožene stranke, da tožnici posebne olajšave za "izvenzakonskega partnerja" ni mogoče priznati.

Glede na navedeno je tožba neutemeljena in je je moralo sodišče zavrniti na podlagi 2.odstavka 42.člena zakona o upravnih sporih, ki ga je uporabilo kot republiški predpis skladno z določbo 1.odstavka 4.člena ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Ur.l.RS, št.1/91-I).


Zveza:

ZDoh člen 8, 9.
Datum zadnje spremembe:
22.08.2009

Opombe:

P2RvYy0xNDUyNg==