<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Gospodarski oddelek

Sodba Ur 47/93
ECLI:SI:VSRS:1994:UR.47.93

Evidenčna številka:VS01105
Datum odločbe:06.07.1994
Področje:RAČUNSKO UPRAVNI SPOR
Institut:prometni davek - obračun prometnega davka, če je dokumentacija pomanjkljiva

Jedro

Nepopolna dokumentacija in pomanjkljivo knjigovodstvo sta razlog za uporabo določbe 3. odstavka 84. člena zakona o prometnem davku.

Izrek

Tožba se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Služba družbenega knjigovodstva, podružnica ... je s svojo odločbo z dne 21.5.1993 naložila tožeči stranki, da plača prometni davek iz naslova opravljenih storitev prometa proizvodov na debelo v znesku 7.215.058,00 Sit z zamudnimi obrestmi ter v svojem knjigovodstvu opravi ustrezna knjiženja. Ugotovila je, da tožeča stranka ni obračunavala davka od storitev prometa na debelo. Ni predložila nobene dokumentacije, na podlagi katere bi bilo mogoče kontrolirati vrednost nabavljenega blaga in vrednost realizacije. Predložena je bila le glavna knjiga za leto 1992. Glede na to je bila na podlagi določbe 3. odst. 84.čl. zakona o prometnem davku ugotovljena osnova za obračun prometnega davka v znesku 144.301.169,00 Sit, kar je razlika med prihodki od prodaje na debelo in med nabavno vrednostjo blaga, kot je izazana v knjigovodstvu tožeče stranke.

Tožena stranka je z izpodbijano odločbo zavrnila pritožbo tožeče stranke. Zavzela je stališče, da se tožeča stranka neutemeljeno sklicuje na 45.čl. zakona o prometnem davku, ker se ta določba glede na 81. čl. tega zakona do uveljavitve predpisov o davčnem postopku nanaša na zasebnike. Dejstvo, da tožeča stranka ni zagotovila ustrezne dokumentacije in je ni izkazala v knjigovodstvu, je podlaga za uporabo določbe 3. odst. 84.čl. zakona o računovodstvu.

To odločbo izpodbija tožeča stranka s tožbo. Navaja, da od dobaviteljev ni prejemala faktur. Podatki glavne knjige niso popolni in ne prikazujejo pravega stanja. Razlika med nabavno in prodajno ceno ne more biti več kot 2.000 % Določba 84.čl. Zakona o prometnem davku ne more imeti kaznovalnega značaja. Uveljavlja analogno uporabo 45.čl zakona. Meni, da je treba ugotoviti pravo razliko v ceni in s tem pravilno davčno osnovo. Predlaga, da sodišče izpodbijano odločbo odpravi.

Tožena stranka v odgovoru na tožbo vstraja pri svoji odločbi in predlaga, da sodišče tožbo zavrne kot neutemeljeno.

Tožba ni utemeljena.

Nepopolna dokumentacija in pomanjkljivo knjigovodstvo tožeče stranke sta razlog za uporabo določbe 3. odst. 84.čl. zakona o prometnem davku. Tožeča stranka sama navaja, da njena dokumentacija ni popolna. S tem priznava kršitev določbe 14.čl. zakona o računovodstvu in 55.čl. zakona o prometnem davku. Tako dejansko stanje, ki je ugotovljeno v kontrolnem postopku in ki ga tožeča stranka v tožbi izrecno priznava, je podlaga za uporabo 3. odst. 84.čl. zakona o prometnem davku, po katerem SDK obračuna prometni davek na podlagi razpoložljivih podatkov o opravljenem prometu, če teh podatkov ni, pa na podlagi podatkov o nabavi proizvodov. Ta določba torej izrecno ureja položaj, ki je ugotovljen v tem postopku. Zato analogna uporaba 45.čl. zakona ne pride v poštev. Analogija je mogoča, kadar gre za izpolnjevanje pravne praznine. V obravnavani zadevi pa obstoji zakonska določba, ki izrecno ureja nastali položaj, zato ni mogoče uporabiti druge določbe, ki se nanaša na drugovrstne subjekte in za tožečo stranko ne pride v poštev. Podatki o prometu, ki jih je vzela tožena stranka kot osnovo za izračun prometnega davka, izhajajo iz dokumentacije tožeče stranke. Tožeča stranka torej ne more s sklicevanjem na pomanjkljivo dokumentacijo preprečiti uporabe določbe 3. odst. 84.čl. zakona, saj ta določba ureja prav položaj, ko davčni zavezanec ne vodi predpisanih evidenc.

Glede na navedeno je tožena stranka odločila na podlagi pravilne uporabe materialnega prava. Izpodbijana odločba je pravilna. Odločitev sodišča temelji na 42.čl. zakona o upravnih sporih v zvezi z 68.čl. zakona o službi družbenega knjigovodstva.


Zveza:

ZPD člen 84, 84/3.
Datum zadnje spremembe:
22.08.2009

Opombe:

P2RvYy0yMjYz