<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Gospodarski oddelek

Sodba Ur 18/93
ECLI:SI:VSRS:1993:UR.18.93

Evidenčna številka:VS00694
Datum odločbe:23.11.1993
Področje:RAČUNSKO UPRAVNI SPOR
Institut:davek od osebnih dohodkov - zamudne obresti od odmerjene davčne obveznosti

Jedro

Izplačevalec osebnih dohodkov mora davek od osebnih prejemkov in prispevke za socialno varnost plačati v 6 dneh po izplačilu OD.

Izrek

Tožba se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

SDK Podružnica je z odločbo št. 37000-025/030-VPI-79/92-BD z dne 19.10.1992 naložila tožeči stranki, da poveča obveznosti za prispevke in davke od bruto osebnih dohodkov v višini 1.226.799,60 Sit in za enak znesek poveča stroške za bruto osebne dohodke ter obračuna zamudne obresti od nepravočasno plačanih obveznosti od dneva zapadlosti do dneva plačila, da davke, prispevke in obresti plača na ustrezne račune in opravi ustrezna knjiženja. Ugotovila je, da je tožeča stranka izplačevala bone, da bi se izognila plačilu davkov in prispevkov od osebnih dohodkov. Od izplačanih bonov mora obračunati in plačati davke in prispevke.

Zoper to odločbo se je tožeča stranka pritožila samo v zvezi z zamudnimi obrestmi in sicer, da te tečejo šele po 30 dneh od vročitve odločbe. Tožena stranka je z izpodbijano odločbo pritožbo zavrnila in svoje stališče oprla na 103.čl. zakona o dohodnini. Izrecno je navedla predpise, po katerih se obračunavajo zamudne obresti v posameznih obdobjih.

To odločbo izpodbija tožeča stranka s tožbo. Uveljavlja zmotno uporabo materialnega prava in predlaga, da sodišče izpodbijano odločbo odpravi. Navaja, da tečejo zamudne obresti po 30 dneh od dokončnosti prvostopne odločbe. Šele tedaj so bile ugotovljene in odmerjene obveznosti za prispevke in davke. Meni, da se izpodbijana odločba napačno sklicuje na 20. in 103.čl. zakona o dohodnini. Navaja še, da je izplačilo bonov odredil direktor. Izplačilo je bilo opravljeno na račun nižjih osebnih dohodkov delavcev. Plačilo zamudnih obresti bi tožeči stranki povzročilo likvidnostne težave, v skrajnem primeru celo stečaj.

Tožena stranka v odgovoru na tožbo zavrača tožbene navedbe in vstraja pri svoji odločbi.

Tožba ni utemeljena.

Pravilno je stališče izpodbijane odločbe, ki se glede zapadlosti plačila davka od osebnih dohodkov sklicuje na 20. čl. in 2. odst.103.čl. zakona o dohodnini (Ur.l. RS 48/90 - 14/92), ki napotuje na 4. odst.5.čl. Zakona o prispevkih za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje (U.l. RS št. 48/90 in 10/93). Po teh določbah plača davek od osebnih prejemkov in prispevke za socialno varnost izplačevalec osebnih dohodkov v 6 dneh po izplačilu, vendar najpozneje do prvega naslednjega izplačila osebnih dohodkov. Pri tako določnem in natačnem predpisu, ki velja za izplačevalce osebnih dohodkov, je sklicevanje na 104.čl. zakona o dohodnini, neutemeljeno. Ta določba velja za zavezance za dohodnino in druge davke, ki so bili odmerjeni z odločbo. Položaj teh zavezancev je drugačen od položaja izplačevalca osebnih dohodkov, ki mora sam obračunati davek od osebnega dohodka in prispevke za socialno varnost.

Pač pa je treba glede na obrazložitev izpodbijane odločbe opozoriti, da bo treba glede obrestne mere zamudnih obresti upoštevati tudi odlok o poračunu zamudnih obresti za davke, prispevke, carine in druge uvozne davščine (Ur.l. RS št. 47/92). Izpodbijana odločba potrjuje prvostopno odločbo, ki v tč. I/2 nalaga tožeči stranki zamudne obresti, ne navaja pa niti obrestne mere, niti predpisov, ki določajo obrestno mero. Tak izrek kljub temu ni nezakonit, ker so zamudne obresti opredeljene z vsakokrat veljavnim prepisom. Med tem ko od začetka veljavnosti zakona o obrestni meri zamudnih obresti (Ur.l. RS 14/92 in 13/93) o višini obresti ni nobenega dvoma, pa je za prejšnje obdobje treba upoštevati tudi odlok o poračunu zamudnih obresti..(Ur.l. RS 47/92). Obrazložitev izpodbijane odločbe tega ne upošteva, zato jo je treba v tem pogledu popraviti. Zaradi obravnavane napake izpodbijane odločbe ni treba odpraviti, ker izrek napotuje na obračun zamudnih obresti glede na veljavne predpise - opozoriti je treba le, da obrazložitev odločbe ne upošteva odloka o poračunu zamudnih obresti, ki pa bi ga morala upoštevati.

Napačno je tudi to, da v odločbi ni naveden datum, od katerega za posamezne zneske tečejo zamudne obresti. V interesu jasnosti odločbe je, da je ta podatek vsebovan v izreku. Vendar, ker je mogoče na podlagi obrazložitve te podatke ugotoviti, sodišče tudi tega ni štelo kot razlog, zaradi katerega bi bilo treba izpodbijano odločbo odpraviti.

Odločitev sodišča temelji na 42.čl. zakona o upravnih sporih v zvezi z 68.čl. zakona o službi družnemega knjigovodstva.


Zveza:

ZDoh člen 103, 103/2.
Datum zadnje spremembe:
22.08.2009

Opombe:

P2RvYy0xODUy
http://localhost:8983/solr/collection1/select?indent=on&version=2.2&hl=true&mm=100&qf=id&q=*:*