<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Civilni oddelek

Sodba II Ips 131/2008
ECLI:SI:VSRS:2008:II.IPS.131.2008

Evidenčna številka:VS0010582
Datum odločbe:13.03.2008
Opravilna številka II.stopnje:VSC Cp 155/2007
Področje:ODŠKODNINSKO PRAVO
Institut:povrnitev nepremoženjske škode - višina denarne odškodnine - načelo individualizacije višine odškodnine - načelo objektivne pogojenosti odškodnine

Jedro

Odmera odškodnine ne more odraziti le oškodovančevega individualnega vrednotenja konkretnih posledic, temveč je potrebno upoštevati še načelo objektivne pogojenosti odškodnine.

Izrek

1. Revizija tožeče stranke se zavrne.

2. Tožeča stranka mora toženi stranki v 15 dneh od vročitve te sodbe povrniti 300,14 EUR stroškov revizijskega postopka.

Obrazložitev

Tožnik se je dne 17.11.1996 poškodoval v prometni nesreči, katero je povzročil zavarovanec tožene stranke. Pri tem je utrpel pretres možganov, obtolčenino leve rame in odrgnino levega ključničnega predela, zaradi česar mu je bilo pravnomočno prisojeno zadoščenje v višini 550.000 SIT (sedaj 2.295,11 EUR) , od tega 200.000 SIT za telesne bolečine, 100.000 SIT za strah in 250.000 SIT za duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti.

Tožnik je vložil revizijo glede višine prisojene odškodnine za nepremoženjsko škodo, in sicer zaradi zmotne uporabe materialnega prava. Meni, da bi moralo biti njegovim zahtevkom v celoti ugodeno. Revident se ponovno sklicuje na vse tiste okoliščine, ki po njegovem mnenju upravičujejo odškodnino v celotnih zahtevanih zneskih in ki jih sodišči prve in druge stopnje nista dovolj upoštevali.

Revizija je bila po 375. členu Zakona o pravdnem postopku (Ur. l. RS 26/99 in nasl., v nadaljevanju ZPP) vročena nasprotni stranki, ki nanjo ni odgovorila, in Vrhovnemu državnemu tožilstvu Republike Slovenije.

Revizija ni utemeljena.

V reviziji uveljavljani revizijski razlog zmotne uporabe materialnega prava v zvezi z odločitvijo o obsegu pripadajočih denarnih odškodnin za posamične oblike nepremoženjske škode tožnik utemeljuje s ponovnim poudarjanjem okoliščin, ki naj bi po njegovem mnenju upravičevale odškodnino v zahtevanih zneskih. Tak način uveljavljanja revizijskega razloga zmotne uporabe materialnega prava je neutemeljen, čim se izkaže, da so bila vsa revizijsko nanizana in pravno relevantna dejstva, obstoj katerih je v sodbah sodišč prve in druge stopnje neizpodbojno ugotovljen (tretji odstavek 370. člena ZPP), ustrezno in pravilno upoštevana že v pravnomočni sodbi. Odmera odškodnine ne more odraziti le oškodovančevega individualnega vrednotenja konkretnih posledic, katerih subjektivno doživljanje je z vidika slehernega oškodovanca že po naravi stvari zanj neugodno. Pomembno je, da ima omenjeno načelo korektiv v načelu objektivne pogojenosti višine odškodnine, ki terja vrednotenje ugotovljenih konkretnih škodnih posledic tudi v primerjavi s škodnimi posledicami številnih drugih oškodovancev v različnih primerih iz sodne prakse. To je namreč pogoj za enotno obravnavanje škod različnega obsega in določanje odškodnin zanje v ustreznih razmerjih. Primerjava s prisojenimi odškodninami v podobnih primerih pokaže, da je bilo to načelo pri odmeri odškodnin za telesne bolečine, za duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti in za strah pravilno upoštevano. Rezultat te primerjave potrjuje primerno umeščenost tožniku pravnomočno prisojene odškodnine v okvir ostalih prisojenih odškodnin za navedene oblike nepremoženjske škode.

Neutemeljeno revizijo je moralo revizijsko sodišče zavrniti (378. člen ZPP).

Tožeča stranka, ki z revizijo ni uspela, mora toženi stranki povrniti njene stroške revizijskega postopka (prvi odstavek 165. in prvi odstavek 154. člena ZPP). Ti stroški obsegajo nagrado za sestavo odgovora na revizijo, poročilo stranki, povečano za davek na dodano vrednost, materialne stroške in sodno takso za odgovor na revizijo ter znašajo skupaj 300,14 EUR. Revizijsko sodišče je na podlagi drugega odstavka 313. člena ZPP določilo tudi rok za izpolnitev obveznosti plačila pravdnih stroškov.


Zveza:

ZOR člen 200.
Datum zadnje spremembe:
22.08.2009

Opombe:

P2RvYy0xMTA=