Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 5083cT1kYXZlayZkYXRhYmFzZSU1QlNPVlMlNUQ9U09WUyZkYXRhYmFzZSU1QlVQUlMlNUQ9VVBSUyZfc3VibWl0PWklQzUlQTElQzQlOERpJm9yZGVyPWNoYW5nZURhdGUmZGlyZWN0aW9uPWRlc2Mmcm93c1BlclBhZ2U9MjAmcGFnZT0yNTQ=
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
Sodba II IPs 1022/2007Vrhovno sodiščeCivilni oddelek14.02.2008povrnitev nepremoženjske škode – višina denarne odškodnine – načelo individualizacije odškodnine – načelo objektivne pogojenosti odškodnine – duševne bolečine zaradi smrti bližnjega - posredni oškodovanci - bistvena kršitev določb pravdnega postopka – obrazložitev zatrjevanih procesnih kršitevOdmera odškodnine ne more odraziti le oškodovančevega individualnega vrednotenja konkretnih posledic. Pomembno je, da ima omenjeno načelo korektiv v načelu objektivne pogojenosti višine odškodnine. Vsak očitek bistvene kršitve postopka je potrebno konkretizirati. Standardu obrazloženosti bistvenih kršitev postopka ne zadostuje, da tožnici zgolj navedeta, da sta prerekali določeno trditev. Morali bi tudi navesti, kdaj in na kakšen način naj bi to storili.
Sodba II Ips 131/2008Vrhovno sodiščeCivilni oddelek13.03.2008povrnitev nepremoženjske škode – višina denarne odškodnine - načelo individualizacije višine odškodnine – načelo objektivne pogojenosti odškodnineOdmera odškodnine ne more odraziti le oškodovančevega individualnega vrednotenja konkretnih posledic, temveč je potrebno upoštevati še načelo objektivne pogojenosti odškodnine.
Sodba II Ips 412/92Vrhovno sodiščeCivilni oddelek07.01.1993ničnost prodajne pogodbe za stanovanjeTožnik ne more uveljavljati ničnosti prodajne pogodbe za stanovanje, če je kot imetnik stanovanjske pravice pri sklenitvi sam sodeloval kot pogodbena stranka, ni pa poskrbel za overjeno izjavo o soglasju, da kupi solastninski delež hkrati tudi njegova izvenzakonska partnerka. Njegovo ravnanje je v nasprotju z načelom vestnosti in poštenja v pravnem prometu (12. čl. Zakona o obligacijskih razmerjih).

Izberi vse|Izvozi izbrane