<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Gospodarski oddelek

Sodba Ru 66/95
ECLI:SI:VSRS:1996:RU.66.95

Evidenčna številka:VS02338
Datum odločbe:28.03.1996
Področje:RAČUNSKO UPRAVNI SPOR
Institut:davek od osebnih prejemkov - zavezanec za plačilo - nagrada stečajnemu upravitelju

Jedro

Nagrada, ki jo sodišče določi stečajnemu upravitelju, je osebni prejemek iz 3. alinee 1. odst. 15. člena ZDoh. Njen prejemnik je zato zavezanec davka od osebnih prejemkov.

Izrek

Tožba se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Tožena stranka je z izpodbijano odločbo zavrnila pritožbo zoper odločbo, s katero je prvostopni organ zavrnil nalog tožeče stranke za izplačilo nagrade stečajnemu upavitelju za čas od 1.8.1994 do 31.7.1995 v znesku 1.120.932,00 SIT, ker tožeča stranka ni obračunala davka od osebnih prejemkov. Menila je, da je nagrada stečajnega upravitelja osebni prejemek, na katerega se ne nanaša ugodnost iz 14. točke 19. člena zakona o dohodnini (Ur. list RS štev. 71/93 in 7/95; v nadaljevanju: ZDoh). Zato je treba od njega, glede na 3. alineo 1. odst. 15. člena ZDoh obračunati in vplačati davek od osebnih prejemkov.

Odločbo tožene stranke izpodbija tožeča stranka s pravočasno vloženo tožbo. Meni, da je nagrada stečajnega upravitelja tisti osebni prejemek, na katerega se nanaša ugodnost iz 14. točke 1. odst. 19. člena ZDoh. Zato sodišču predlaga, naj izpodbijano odločbo odpravi. V odgovoru na tožbo predlaga tožena stranka zavrnitev tožbe kot neutemeljene.

Tožba ni utemeljena.

Po 83. členu ZPPSL (Ur. list RS štev. 67/93) pa tudi po 64. členu pred omenjenim zakonom veljajočega ZPPSL iz leta 1989 (Ur. list SFRJ štev 84/89), je nagrada, ki jo sodišče določi stečajnemu upravitelju, osebni prejemek iz 3. alinee 1. odst. 15. člena ZDoh. Njen prejemnik je zato zavezanec davka od osebnih prejemkov. Sodišče jo določi stečajnemu upravitelju za konkretno opravljeno delo na podlagi pravnega razmerja, podobnega pravnemu razmerju iz pogodbe o delu. Slednjo nadomestuje sklep sodišča. To pa zato, ker opravlja stečajni upravitelj svoje delo v sodnem (stečajnem) postopku. Za izvršitev del, potrebnih za izvedbo sodnega postopka pa sodišče ne sklepa pogodb, ampak določi izvajalce z odločbo. Ta okoliščina pa izvajalce del, določene s sklepom sodišča, ne privilegira napram izvajalcem iz pogodb o delu. Zato ugodnosti iz 14. točke 19. člena ZDoh pri nagradah, določenih stečajnim upraviteljem po ZPPSL, ni mogoče uporabiti.

Izpodbijana odločba je, glede na navedeno, izdana v skladu z zakonom. Zato je sodišče tožbo zavrnilo kot neutemeljeno (2. odst. 42. člena zakona o upravnih sporih - Ur. list SFRJ štev. 4/77).


Zveza:

ZDoh člen 15, 15/1, 15/1-3, 19, 19/3.
Datum zadnje spremembe:
22.08.2009

Opombe:

P2RvYy0zNDkx